Copy
Nyhetsbrev fra Trafikkforum

Julebrev fra

TRAFIKKFORUM
Nyhetsbrev nr 14 - 2016

Kjære medlemmer i Trafikkforum!


Snart ringer julen inn, og et nytt år står for døren!

Vi vil gjerne takke for året som har gått, og samtidig som vi ønsker alle våre medlemmer et riktig godt nytt år med nye læreplaner og mange spennende kurstilbud, vil vi gjerne benytte anledningen til å ta et lite tilbakeblikk på året som har gått!

Vi håper derfor du vil ta del i Trafikkforums årskavalkade med høydepunkter fra året som har gått, kanskje mens du nynner på Neil Sedakas «Calendar girl» fra 1961.

 

Neil Sedaka - Calendar Girl
Januar
Året 2016 startet med at vi kunne presentere Lime Green Digital som våre nye samarbeidspartnere på digitale løsninger. Først og fremst med tanke på å videreutvikle administrasjonsverktøyet Trafikkskoleportalen, men også med tanke på et langsiktig samarbeid på utvikling av digitale undervisningsverktøy, slik at vi sammen kan sørge for at digitale løsninger ikke bare er et enkelt verktøy, men også et godt pedagogisk verktøy for læring.

Vi kunne i januar i år også presentere nye samarbeidsavtaler med Dekkmann, Continental og Abax. Dekkmann og Continental ønsker å være en langsiktig samarbeidspartner på trafikksikkerhet, og samarbeidet har allerede ført til både utvikling av elevfolder med fakta om dekk og hjul og gjennomføring av seminar om autonome kjøretøy.
Februar
I februar kom flere nyheter fra Statens vegvesen som de fleste i bransjen vil karakterisere som gladnyheter. Både meldingen om slutt på 2-delt MC-prøve og opprettelsen av krimenheten kom i februar, i tillegg lanserte Statens vegvesen nyhetskanalen vegnett.no.  
 
Trafikkforum leverte i februar et fyldig høringssvar i forbindelse med et nytt lovforslag om yrkeskvalifikasjoner. For å sikre like konkurransevilkår og å ivareta intensjonen i den norske føreropplæringsmodellen, er det viktig å opprettholde utlignende tiltak for lærere med utdanning fra utlandet. 
 
Trafikkforum lanserte også kurstilbudet Fra bane til vei, som er blitt godt mottatt i hele landet. Kurset tar sikte på å utnytte erfaringer fra sikkerhetskurs på bane for å få bedre gjennomføring på sikkerhetskurs på vei.

 
Mars
Helt i tråd med Trafikkforums syn ble det i mars bestemt at de reviderte læreplanene ble utsatt til 1.1.2017. 

MC-sesongen kunne dermed gå uforstyrret iht eksisterende læreplan.

Trafikkforum hadde på bakgrunn av at arbeidet med forskriftsendring og nye læreplaner var forsinket, bedt om at endringene ikke ble iverksatt midt på sommeren, men heller ved årsskiftet. 
April
Etter flere tilfeller av forsøk på juks ved førerprøven, sendte vegdirektoratet i april et forslag om lovendring som tar sikte på å ilegge kandidater som blir tatt for forsøk på juks en karantene på inntil ett år på høring.
Trafikkforum mener at det i stor grad er samme bakmenn som står bak organisert juks ved førerprøven og som driver piratvirksomhet med ulovlig opplæring mot vederlag, og er selvsagt positiv til alle tiltak mot slik virksomhet.

 
Mai
Trafikkforum, Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund, Trygg Trafikk, Norges Lastebileier-forbund, Yrkestrafikkforbundet og NHO Transport var i mai invitert til vegdirektoratet for å diskutere utfordringer og mulige løsninger på problemet med juks på førerprøven.

Trafikkforum la i møtet vekt på at det er rimelig å anta at det er sammenfall mellom det kriminelle nettverket som organiserer juks på førerprøven og det kriminelle nettverket som driver ulovlig trafikkopplæring mot vederlag, og foreslo derfor å ramme de kriminelle nettverkene som står bak ved å innføre strengere rammer for øvelseskjøring. Trafikkforums forslag gikk ut på at det må bli krav til registrering av ledsagere for å få tillatelse til å drive med privat øvelseskjøring, og at hver ledsager bare får tillatelse til å øvelseskjøre med et begrenset antall navngitte elever.

 
Juni
I juni ble det kjent at Utdanningskomiteen på stortinget noe overraskende gikk inn for en forsøksordning med fraværsgrense i videregående skole. Både Trafikkforum og ATL hadde allerede høsten 2015 kontaktet utdanningsdirektoratet og kunnskapsdepartementet i sakens anledning, men uten å få gehør.   
Store mengder fagfolk var en tirsdag i juni samlet i Trafikkforums lokaler for å diskutere endringsforslaget for trafikkopplæringsforskriften med tilhørende læreplaner som var ute på høring.

I tillegg til at hele læreplangruppe klasse B hadde oppsummeringsmøte, hadde Trafikkforum invitert inn til en forsterket MC-gruppe, hvor NMCU og NAF MC var innkalt i tillegg til bransjeorganisasjonene og trafikklærerutdanningen ved Nord universitet. I tillegg til dette ble endringsforslagene på tunge klasser og traktor gått gjennom og kommentert i en tredje parallell samling.

 
Juli
Vegdirektoratet sendte i juli ut på høring et forslag til endring i vegtrafikkloven som blant annet ville åpne for krav om ledsagerregistrering, krav om etterutdanning og resertifisering for trafikklærere, og å stille strengere krav til kompetanse for faglig leder.
I juli i år ble det for første gang fastslått at de fleste drepte i sommertrafikken ikke lenger var ungdom, men derimot menn over 45. Trafikkforum mener dette skyldes mer refleksjon i føreropplæringen, og sendte ut en pressemelding om dette, som bl.a. ble plukket opp av Asker og Bærums Budstikke.  Vi sendte i juli også ut en pressemelding hvor vi oppfordret ungdom til å starte trafikkopplæringen tidligere. 
 
August
Ved skolestart ble det igjen økt fokus på de nye fraværsreglene. Trafikkforum presiserer i den forbindelse at det er den faglige tilnærmingen som er problematisk. Det er vanskelig å øve på samhandling med annen trafikk uten annen trafikk, og det er derfor nødvendig med trafikkopplæring på dagtid på hverdager. 
September
Trafikkforum har utarbeidet et ressurshefte om trafikksikkerhet og trafikkopplæring og et debatthefte om trafikkopplæring og fraværsgrenser som kan brukes til å belyse problemstillingen. Disse heftene ble i månedsskiftet august/september distribuert til politiske parti, ungdomsparti og -organisasjoner.
Ressurshefte om trafikksikkerhet og trafikkopplæring
Debatthefte om trafikkopplæring og fraværsgrenser
Oktober
Hele bransjen dro i samme retning, da engasjerte trafikklærere fra hele landet demonstrerte for at trafikkopplæring skal gi gyldig fravær i videregående skole fredag 21. oktober.Arrangementene viser med all tydelighet at det er ektefølt engasjement i bransjen for å gjennomføre føreropplæringen på en forsvarlig måte, og i tråd med intensjonene i læreplan og forskrift. Det er betryggende at størstedelen av bransjen ikke er villig til å se bort fra de overordnede målene i samfunnsoppdraget vi har blitt tildelt til fordel for lettvinte løsninger.
 
November
Torgeir Abusdal i ATL og Stig Anders Ohrvik i Trafikkforum var 15. november på stortinget for å møte Alexander Ibsen i Høyres programkomite. Hensikten med møtet var å belyse problematikken rundt fravær i videregående skole og trafikkopplæring.
 
Continental og Trafikkforum inviterte i november til seminaret «Menneske eller maskin» - med undertittelen «blir trafikklæreren overflødig?» på Thon Hotel Arena på Lillestrøm. Stig Ohrvik i Trafikkforum, Joakim Valevatn fra Teknologirådet, Øystein Herland i Volvo og Hege Eike Lie i Continental satt i panelet. Se reportasje fra konferansen her. 
Her er medlemmer i Trafikkforum på besøk på vegtrafikksentralen i forbindelse med Trafikkforums tunnelkurs. Besøket i vegtrafikksentralen ble fulgt opp med ekskursjon til en nattestengt tunnel for å se nærmere på merking, evakueringslommer og rømningsveier.
Desember
Læreplan og forskrift er klar. Men hva med skolens undervisningsplan?

Skolens undervisningsplan skal være et gjennomarbeidet dokument av høy faglig standard, som er godt egnet til å beskrive og å gjenspeile skolens praksis.

Det er derfor behov for at de enkelte trafikkskolene får anledning til å bruke tid til å sette seg inn i forskrift og læreplan, for så å utarbeide nye undervisningsplaner som er egnet til å implementere ønskede endringer i tråd med intensjonen. 


Årets julegave - medlemskap i Norsk Bedrift!


Vi gir deg ett års medlemskap i Norsk Bedrift gratis! Verdi 2 820 kroner


Småbedrifter må selvsagt også følge lover og regler, ikke minst innen personal og HMS. Det betyr imidlertid ikke at din bedrift trenger å ansette egne folk til å styre med personaloppgaver.

Trafikkforum ønsker at du som medlem skal ha mulighet til å gjøre dette på en enkel måte og gir deg derfor ett års gratis medlemskap i Norsk Bedrift, i samarbeid med Codan Forsikring.
Les mer her
2017
Vinter og vår 2017 har vi en innholdsrik og spennende kursmeny, med både egne og eksterne kursholdere, bl.a. Tore Johannessen, Inge Jonstrøm, Kai Gundersen, Rolf Robertsen, Elisabeth Suzen og Jan Petter Wigum.
  • Førerkompetanse på 2 hjul
  • Fra veiledningstime til trinnvurdering
  • Trafikkforum ICE DRIVE
  • Spesialutdanning BE og B 96
  • Tunnel og tunnelsikkerhet
  • Instruktørkurs førstehjelp/TGK
Kurs og samlinger 2017


 

 

TRAFIKKFORUM


ENGASJERT OG ANSVARLIG


trafikkforum.no
Trafikkforum er en landsomfattende organisasjon for trafikklærere og trafikkskoler. Trafikkforums viktigste oppgaver er å bidra til faglig utvikling og veiledning, å påvirke rammefaktorene i bransjen og å utvikle, distribuere eller fremforhandle gode avtaler på læremidler, undervisningsverktøy og andre varer og tjenester som er relevante for bransjen. Mer enn hver tredje trafikkskole i Norge er organisert i Trafikkforum.
Trafikkforum
Trafikkforum
Facebook
Facebook
E-post
E-post
© 2016 Trafikkforum, Kopiering kun etter samtykke.


Trykk her hvis du ikke ønsker å motta nyhetsbrev og informasjon om medlemsfordeler fra Trafikkforum    

Trykk her for å endre abonemmentsinnstillinger 

Email Marketing Powered by Mailchimp