Copy
Se nyhetsbrevet i din nettleser
TRAFIKKFORUM
 
 

Nyhetsbrev nr 2 - 2017
 
 

Bli med på landsmøte! 


Landsmøtet 2017 går av stabelen i Bergen 28. – 30. april. Bli med og treff gode kolleger til sosialt samvær, diskusjoner og faglig påfyll!  
 

Høydepunkter:

Fredag 28. april
 • «Holmen spesial»
  – Skalldyrforedrag og 3-retters middag på Cornelius Sjømatrestaurant
Lørdag 29. april
 • Presentasjon av utvalgte samarbeidspartnere
 • TSP Go!
  Presentasjon av et helt nytt verktøy for å nå de teoretiske målene der de hører hjemme
  • Digitalt verktøy til bruk i undervisningen
  • Integrering mellom teori og praksis
  • Lar eleven forberede seg til time, og repetere etterpå
  • Knyttet opp mot opplæringskortet og progresjonen til eleven i TSP
  • Sendes fra lærer til elev med et lite klikk
  • Knyttet opp mot læreplanen 
  Digital markedsføring
  – Bruk av søkemotorer, markedsføring på internett, google og sosiale medier
 • Trafikant i mørke
  – Mål og gjennomføring
 • Medlemsmøte
  – Ordet fritt
 • Landsmøte
 • Landsmøtemiddag
Søndag 30. april 
 • Frokost og avreise
NB! Påmelding innen 17. mars!
Invitasjon og påmelding
TSPgo er en helt ny måte å knytte sammen teori og praksis på.

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet  


17 ulike interesseorganisasjoner deltok i møte i vegdirektoratet fredag 3. mars for å starte opp arbeidet med Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet 2017 – 2022. 


Trafikkforums hovedbudskap på møtet var at det dessverre er vanskelig å måle tiltak rettet mot trafikanten, og at det derfor er vanskelig å synliggjøre hvor stor betydning trafikkopplæring og føreropplæring har for trafikksikkerhetsarbeidet. Trafikkforum oppfordrer derfor til at trafikkopplæring og føreropplæring må ha en tydeligere plass i nasjonal tiltaksplan, og at trafikantkompetanse i større grad må defineres som en samfunnsoppgave og et samfunnsansvar, ikke en privatsak. 

Som et konkret tiltak i kommende handlingsplan bør derfor ansvaret for trafikkopplæringen tydeliggjøres, slik at rollefordelingen i trafikkopplæringen blir definert klarere. Både trafikkskolene, det offentlige skoleverket og foresatte har et felles ansvar for å nå intensjonen i føreropplæringen. 

 
Les mer

-Kan du bestille førerprøve for meg?  


Eleven ville gjerne ha hjelp til å bestille førerprøve etter kjøretimen.
– Ja, så klart!, sa trafikklæreren.
– Ikke tale om!, sa Statens vegvesen.
Trafikklæreren og eleven befant seg nemlig fortsatt i skolebilen. Men for å få hjelp til å bestille førerprøve måtte eleven bli med til kontoret. 


Det var i november i fjor at vegdirektoratet i et felles brev til bransjeorganisasjonene Trafikkforum og Autoriserte trafikkskolers landsforbund fastslo at bestilling av førerprøve ikke måtte forekomme under kjøretimer, og at slike samtaler ville bli avsluttet umiddelbart.

Begge bransjeorganisasjonene har omtalt brevet på sine nettsider, med oppfordring om å unngå bestilling av førerprøve under kjøretimer. I tillegg til at begge bransjeorganisasjonene stiller seg bak uttalelsen fra vegdirektoratet, tyder ordskiftet i sosiale media i etterkant av brevet på at også de aller fleste trafikklærere er enige om at bestilling av førerprøve skal vente til kjøretimen er over og bilen er parkert. 

Nå viser det seg imidlertid at det heller ikke er nok at bilen står parkert. Da en trafikklærer etter avsluttet time mandag 6. mars ringte publikumstjenesten for å bestille førerprøve til eleven, fikk de nemlig beskjed om at samtalen ville bli avsluttet da operatøren forsto at de fortsatt satt i bilen. Selv om trafikklæreren gjentatte ganger forsøkte å forklare at kjøretimen var over og at bilen sto parkert.

Den aktuelle læreren er enig i at bestilling av førerprøve ikke skal foregå i kjøretimen, men mener at det blir unødvendig vanskelig å forholde seg til en hverdag hvor man må legge en runde innom kontoret hver gang man skal bestille en førerprøve. 

– Elevene blir ofte hentet på skolen, og de avslutter på skolen. Hvis poenget er at eleven skal ha det de betaler for, så er det ihvertfall meningsløst å lage et regime som tvinger dem innom et fysisk kontor de egentlig ikke har behov for å oppsøke. Skal de bruke kjøretimen til det, da? Når øvingsområdet for timen egentlig er i et helt annet område? Satt på spissen må vi kanskje lage nye undervisningsplaner hvor øvingsområdet alltid tar utgangspunkt i skolens kontor, selv om det finnes mye bedre øvingsområder om vi tar utgangspunkt i elevens oppmøtested. 

Denne konkrete hendelsen fant sted i det sentrale østlandsområdet, men i store deler av landet vil en så rigid holdning til regelverket ikke bare være upraktisk, men konkurransevridende. Med større avstander vil det være meningsløst å bruke hele kjøretimen på å kjøre mellom elevens oppmøtested og trafikkskolens kontor for å ivareta de delene av avtaleforholdet mellom elev og trafikkskole som ikke er direkte relatert til undervisningen, når det i prinsippet kunne vært gjort på et par minutter etter kjøretimen, i bilen, på elevens oppmøtested. I tillegg er det dessverre en kjensgjerning at elevene for tiden er mer opptatt av fraværsregelen enn innholdet i kjøretimen. 


Eleven rister på hodet av hele hendelsen: 

– For min del kunne læreren like gjerne tatt denne telefonen på timen min. Det var jo jeg som ba læreren om å bestille time.


###

Trafikkforum har bedt vegdirektoratet om en kommentar til hendelsen, men har så langt ikke fått tilbakemelding på henvendelsen. 

Saken blir oppdatert på trafikkforum.no.
 

Fagmøte hos Trygg Trafikk  


Skadestatistikk – hva vet vi om de skadde i trafikken i Norge? Behov for ytterligere kunnskap. 


Stortingsmelding 40 om det nasjonale trafikksikkerhetsarbeidet er nå til behandling i Stortinget. I denne meldingen påpekes det at bedre registrering av trafikkulykker
er avgjørende for å få god nok kunnskap om ulykkesbildet og ulykkesutviklingen som grunnlag for å sette i verk tiltak mot spesielt utsatte grupper.  
Regjeringen sier i meldingen av de vil utrede behovet for nye retningslinjer for registering av vegtrafikkulykker og skadegrad. 


Trygg Trafikk inviterte til fagdag 1. mars, for å diskutere hvordan vi kan følge opp stortingsmeldingen og sammen være pådrivere for at dette arbeidet blir gjort.

Fagdagen ble åpnet av direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk. Ida Svege, leder for det nye traumeregisteret, hadde deretter et godt og interessant innlegg om traumeregisterets arbeid og utfordringer. Deretter fikk vi en orientering fra helsedirektoratet, før Guro Ranes i Statens vegvesen avsluttet. Alle de tre foredragsholderne hadde gode innlegg som belyste problemstillingen forbilledlig. 

«Bilisten og hjorteviltpåkjørsler»  


Ildsjelene Tor Punsvik, Bjørn Iuell og Vidar Holthe hadde invitert til seminar 20. januar 2017 om hjorteviltpåkjørsler, en arbeidssamling der fokus rettes mot bilisten i arbeidet med å forebygge og håndtere påkjørsler av hjortevilt.  


«Hjorteviltpåkjørsler er en stor samfunnsmessig og dyrevernsmessig utfordring, og Stiftelsen Elgen er opptatt av å bidra til å forebygge og bedre håndteringen av disse. Det er gjort og gjøres store investeringer på veinettet for å forebygge kollisjoner mellom biler og hjortevilt.

Men kunnskap, holdning og bevissthet hos bilisten kan være avgjørende når aktuelle påkjørselsituasjoner melder seg. Dessuten er det viktig at bilister også vet hvordan de skal håndtere en situasjon når den først har inntruffet. Vi mener det fremdeles er mye som kan gjøres på denne arenaen, og det har vi fått bekreftet i dialogen med dere. Det gjelder også å tilrettelegge det viktige oppfølgingsarbeidet som bl.a. rydde- og ettersøksmannskaper er ansvarlig for.

De mest sentrale aktørene innenfor dette temaet ble derfor invitert til en workshop der som nevnt og som arrangører vi opptatt av det oppfølgende samarbeidet som forhåpentligvis kan komme ut av workshopen, mens vi ser vår rolle primært å være en katalysator for det arbeidet som naturlig følges opp i de ansvarlige miljøene.»

 
Se hele referatet fra samlingen her

Vellykkede fagsamlinger gjennomført!


Både fagsamlingen Førerkompetanse på 2 hjul og kursrekken Fra veiledningstime til trinnvurdering er nå gjennomført, med svært gode tilbakemeldinger fra deltagerne.
Førerkompetanse på 2 hjul ble gjennomført på Thon Hotel Arena på Lillestrøm 16. februar med 48 deltagere fra hele landet.
Fagsamlingen Fra veiledningstime til trinnvurdering er gjennomført både på Bekkestua, i Bergen, Kristiansand og Ålesund (bildet). 

Akros Innkasso

 

Akros Inkasso AS er Trafikkforums samarbeidspartner på inkasso.
Medlemmer av Trafikkforum har en rekke fordeler hos Akros Inkasso AS.
 
-Ingen årsavgift
-Ingen bindingstid
-Gratis innmelding
 
Det viktigste er selvsagt at saker løser seg raskt. Akros Inkasso AS har fokus på tett dialog og oppfølging, samt å tilpasse sin saksgang etter kundens ønsker.
 
Har du allerede et samarbeid med et inkassobyrå og ønsker å bytte?
Ta kontakt med Akros Inkasso AS. De vil hjelpe med dette.
 
«Vi har samarbeidet med Akros i en rekke år. De løser stort sett våre saker og tilpasser seg vår kundepolicy. Akros er alltid lett å få kontakt med, og gir oss gledelig råd og tips dersom vi ønsker det. De har samarbeidet med trafikkskoler i over 20 år og har god erfaring med slike saker. Det nyter vi godt av.»
– G. Haugsgjerd Trafikkskole AS
 
Vår kontakt hos Akros Inkasso AS  : mads@akros.no , 55927646

 
Les mer på akros.no

 TRAFIKKFORUM
 
 
ENGASJERT OG ANSVARLIG
-Trafikkforum er den rause bransjeorganisasjonen for ansvarlige trafikkskoler og engasjerte trafikklærere.
Trafikkforum
Trafikkforum
Facebook
Facebook
E-post
E-post
© 2017 Trafikkforum, Kopiering kun etter samtykke.


Trykk her hvis du ikke ønsker å motta nyhetsbrev og informasjon om medlemsfordeler fra Trafikkforum    

Trykk her for å endre abonemmentsinnstillinger 

Email Marketing Powered by Mailchimp