Copy
Se nyhetsbrevet i din nettleser
TRAFIKKFORUM
 
 

Nyhetsbrev nr 9 - 2017

Julehilsen


 
 

Julehilsen 2017

 

Like sikkert som hvert år står julen for døren, ett år går mot slutten og det nye banker på. 


Trafikkforum har i 2017 arbeidet for å sette føreropplæring på dagsorden i flere fora, både med tanke på bevisstgjøring overfor politiske myndigheter, samarbeid med fagmyndighetene og ikke minst å bidra til at trafikkskolene blir anerkjent for sitt bidrag i trafikksikkerhetsarbeidet ved å ta rollen som samfunnsaktør på alvor. 

Vi vil mot slutten av året benytte anledningen til å si litt om året som har gått og takke for samarbeidet mens vi gleder oss til et nytt år og nye muligheter.

Husk; føreropplæring er ikke en privatsak, men et samfunnsansvar.


Vi ønsker alle en fredfull jul og et riktig godt nytt år! 


 
Trafikkforum - engasjert og ansvarlig

Årskavalkade 2017

 

Høring om trafikksikkerhet


2017 startet med høring om trafikksikkerhet i stortinget. Med få minutter til rådighet er det begrenset hva man får sagt, men vi fikk i alle fall pekt på en del viktige områder for føreropplæring og trafikksikkerhet.


Vi tok blant annet opp føreropplæringens plass i trafikksikkerhetsarbeidet, behovet for og betydningen av samhandling og tverrfaglig samarbeid mellom de ulike aktørene som er involvert i formell og uformell trafikkopplæring og ansvarsforholdet mellom hjem, trafikkskole og det offentlige skoleverket. 
 
Se Trafikkforums innlegg her

Ice Drive 2017


Tradisjonen tro ble Trafikkforum Ice Drive gjennomført på Golsfjellet i februar, til stor glede for både instruktører og deltagere. 

Fagsamlinger med fokus på nye læreplaner


I 2017 kom det justerte læreplaner i alle førerkortklasser. Trafikkforum gjennomførte i samarbeid med Nord universitet en rekke fagsamlinger over hele landet, som ble godt mottatt over alt.  


 

Samkjøring MC


Våren 2017 lanserte NMCU filmen Full Kontroll, og i kjølvannet av denne ble det avdekket at det i kompetansemiljøet på MC i Norge tilsynelatende eksisterte et betydelig sprik i synet på normalplassering i sving.


På bakgrunn av dette valgte Trafikkforum å invitere til samkjøringssamling med sikte på å anskueliggjøre ulike perspektiv på normalplassering i sving hos toneangivende personer med høy kompetanse på MC.

Konklusjonen ble en anbefaling om at det blir opprettet et Fagråd MC bestående av aktører med høy kompetanse på trafikkpedagogikk, og spesielt på MC, og det anbefales også at blir utarbeidet en lærerveiledning for MC.


Lærerveiledningen ble utarbeidet i samarbeid mellom fagorganisasjonene og Nord universitet, og mot slutten av året ble også anbefalingen om fagråd fulgt opp.

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet


Trafikkforum har gjennom hele året arbeidet med å gi førerkortrettet trafikkopplæring en plass i nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet 


Trafikkforum har hatt fokus på at tidligere tiltaksmål om økt omfang av øvelseskjøring må konkretiseres dersom det skal ha en hensikt å beholde tiltaksmålet. De to siste tiltaksplanene har begge inneholdt målformuleringer om å øke omfanget av øvelseskjøring, men uten å konkretisere intensjonen med mengdetreningen. De tidligere tiltaksplanene har manglet formuleringer om at elevene skal ha anledning til å mengdetrene mye og selvstendig etter å ha gjennomført formell føreropplæring på trafikkskolen men før førerprøve. 

I det utkastet som nå foreligger har vi lyktes i å få trafikkskoleorganisasjonene nevnt spesifikt, noe som egentlig burde være en selvfølge, men dessverre ikke har vært det. I tillegg har vi lyktes med å få konkretisert tiltaksmålene om å arbeide for en tydeligere oppgavefordeling mellom hjem og trafikkskole, i tråd med stortingsmeldingen om trafikksikkerhet.

Lansering av TABS og TABS Go!


Trafikkforum og ATL ble enige om å gå for ett felles administrasjonssystem for trafikkskolene, med tanke på å utnytte det beste fra begge de to systemene TSP og Nettadmin. 


Senere ble TABS Go! lansert, et digitalt læringsverktøy for å binde teori og praksis sammen, og som kan lette elevens egenaktivitet mellom timene. Trafikkforums fagkonsulent Tore Johannessen har reist rundt i hele landet for å presentere TABS Go! for trafikklærerne. 
Tore Johannessen og Thomas Rouse presenterer Tabs Go!

Samarbeid med ATL


Tabs Go! er langt ifra det eneste prosjektet vi har samarbeidet med ATL om i 2017. En av de viktigste sakene har også i 2017 vært å arbeide for at trafikkopplæring skal gi godkjent fravær i videregående skole.


I tillegg til møtevirksomhet med politiske myndigheter har vi også utarbeidet materiell til bruk i elevorganisasjoner og i ungdomspartiene. 
Brosjyren kan lastes ned her

Samarbeid med MA

MA-Ungdom fikk i 2017 tilskudd fra Samferdselsdepartementet til utvikling av et undervisningsopplegg om rus i trafikken. Trafikkforum samarbeider med MA-ungdom om dette.

Vellykket dag på Vålerbanen


I september arrangerte Trafikkforum og Continental en vellykket trafikksikkerhetsdag for trafikklærere på Vålerbanen. Både bremsing med ulike dekktyper,  nye førerstøttesystemer og førerens reaksjon på distraksjon ble testet. 


 

 TRAFIKKFORUM
 
 
ENGASJERT OG ANSVARLIG
-Trafikkforum er den rause bransjeorganisasjonen for ansvarlige trafikkskoler og engasjerte trafikklærere.
Trafikkforum
Trafikkforum
Facebook
Facebook
E-post
E-post
© 2017 Trafikkforum, Kopiering kun etter samtykke.


Trykk her hvis du ikke ønsker å motta nyhetsbrev og informasjon om medlemsfordeler fra Trafikkforum    

Trykk her for å endre abonemmentsinnstillinger 

Email Marketing Powered by Mailchimp