Copy
Se nyhetsbrevet i din nettleser
TRAFIKKFORUM
 
 

Julebrev 2018

 
 

Kjære medlemmer!

 

2018 går mot slutten, og vi vil gjerne benytte anledningen til å
takke for samarbeidet og si litt om året som har gått, og å se litt inn i det nye året som står for døren.

2018 startet med nyheten om at 106 mennesker var blitt drept i
trafikken i 2017. Det er selvsagt 106 mennesker for mye, men
det er også det laveste antall drepte siden 1947. Mange peker
på bedre veier og sikrere biler når de skal forklare nedgangen i
antall drepte, men i 2017 var aldersgruppen over 45, den
aldersgruppen som tradisjonelt kjører de nyeste og sikreste
bilene overrepresentert i statistikken, mens risikoen i ungdomsgruppen igjen var gått ned.

Nyere og sikrere biler har likevel stått i fokus i 2018, også i
føreropplæringsbransjen. «Lov om utprøving av selvkjørende
kjøretøy» trådte i kraft 1. januar 2018, og det kan dermed gjøres unntak fra veitrafikklovens bestemmelser om fører i kjøretøyet.

I februar arrangerte Trafikkforum en fagsamling om
førerstøtteteknologi og presis kjøreteknikk på Golsfjellet, med
deltakere fra Statens vegvesen, samferdselsdepartementet,
NAF, Trygg Trafikk, Lime Green og Nord universitet.
Hovedkonklusjonen i rapporten er at utviklingen av
førerstøttesystemer og økende grad av autonomi ikke gir grunn
til å redusere innholdet i føreropplæringen. Det kan snarere
være behov for å tilføre føreropplæringen flere nye momenter,
ettersom førerrollen endrer seg i takt med teknologiutviklingen.
For at førerstøttesystemene skal bidra til økt trafikksikkerhet er
det en forutsetning at føreren har kompetanse til både å ivareta
førerrollen og å overvåke førerstøttesystemene, å være
kompetent til å vite hvordan førerstøttesystemene virker og ikke
minst være kompetent til å ta over når førerstøttesystemene av
ulike årsaker ikke er operative. Det er utarbeidet en rapport på
bakgrunn av samlingen, og Trafikkforums styreleder Erik
Steinbråten holdt i mars et innlegg på CIECA, den europeiske
sammenslutningen for førerprøver, der han delte av sin erfaring
med bruk av førerstøttesystemer innenfor den norske føreropplæringsmodellen.

I slutten av april gjennomførte vi kurs i presis kjøreteknikk på
normalføre på NAF Trafikksenter i Våler, og et meget vellykket
landsmøte på Gardermoen. Presis kjøreteknikk gir i seg selv
bedre kontroll på kjøretøyet i alle hastigheter, og de
opplevelsene og erfaringene man får på øvingsbane er et viktig bidrag til å forstå både de fysiske og de kognitive forutsetningene vi som førere må forholde oss til. Det kan være
lett å tro at kjøring på øvingsbane handler mest om ferdighet,
men som trafikklærere vet vi at det er den mentale prosessen
som legger grunnlaget for beslutningskvalitet med lav risiko.
Opplevelsene gir dermed et perspektiv som er viktig å ta med
seg til undervisningen på Sikkerhetskurs på bane.
Medlemsmøtet i forbindelse med landsmøtet handlet om
muligheter og utfordringer for fremtiden, og både på områder hvor det er enighet og på områder hvor det er ulike tanker om
hva som er det beste for fremtiden, viser ordvekslingen en
gjensidig respekt for ulike synspunkt og ståsted. Denne
gjensidige respekten er kjernen i det som må ligge til grunn for
å kunne utvikle trafikkpedagogikk, føreropplæring og
rammevilkår i fremtiden, med tanke på kjente og ukjente utfordringer som ligger foran oss.

MA-Ungdom lanserte i mars et e-læringskurs for ungdom med
tema rus i trafikken. Prosjektet hadde fått støtte fra
Samferdselsdepartementet, og ble utarbeidet i samarbeid med
ressurspersoner fra Trafikkforum, Statens vegvesen og Sande Trafikkskole.

Vi har en god dialog med både myndighetene og andre aktører
i bransjen, og vi opplever at vi lykkes godt med å bli oppfattet
som en seriøs, konstruktiv og ressurssterk medspiller i
trafikksikkerhetsarbeidet på alle plan. Forum for trafikkpedagogikk er et av de områdene hvor dette samarbeidet
kommer tydeligst frem. FFTP har i 2018 planlagt og
gjennomført Føreropplæringskonferansen 2018, Fremtiden er her, til glede for 260 deltakere fra hele landet.

Det gode samarbeidet med Lime Green Digital har i 2018 gitt
oss TABSgo! for moped, i tillegg til en rekke nye filmer for
klasse B. Lime Green Digital leverer digitale læringsverktøy for
føreropplæringen med en kvalitet som krever betydelige
ressurser å utvikle. Trafikkforum opplever at Lime Green Digital er en god medspiller i arbeidet for trafikksikkerhet og
trafikkopplæring. Vi setter stor pris på å få lov til å ta del i
produktutvikling og kvalitetssikring, og er godt fornøyd med at
dette gir bransjen tilgang til verktøy som vi ellers ikke ville hatt.
Dette er en samarbeidsavtale som
Trafikkforum som organisasjon, bransjen og Lime Green Digital
har gjensidig nytte av, og som også er med på å sikre Trafikkforums økonomiske fundament.

Kursaktiviteten i Trafikkforum har vært veldig god i 2018, og
mange fornøyde deltakere har deltatt på kurs. Fra
sikkerhetskurs på bane til sikkerhetskurs på vei, presis
kjøreteknikk på øvingsbane, Trafikkforum Ice Drive og De sju
gjennomgående temaene i læreplanen, Kurs i presis
kjøreteknikk til Sikkerhetskurspå vei MC, Sikkerhetskurs i trafikk
MC og Trafikant i mørket er noen av de populære kursene i
Trafikkforums kursportefølje, og det er allerede satt opp mange nye kurs også for våren 2019.

Vi håper også å treffe riktig mange av våre medlemmer på
landsmøtet 2019 og medlemsturen til Kiel i april!Vi takker for samarbeidet i 2018,
og ønsker alle en fredfull jul og
et riktig godt nytt år!


Vennlig hilsen


Styret og administrasjonen i Trafikkforum


Erik, Inge, Jan Georg, Kai
Siv, Thomas, Terje,
Stig, Tore og Unn Berit


 

 TRAFIKKFORUM
 
 
ENGASJERT OG ANSVARLIG
-Trafikkforum er den rause bransjeorganisasjonen for ansvarlige trafikkskoler og engasjerte trafikklærere.
Trafikkforum
Trafikkforum
Facebook
Facebook
E-post
E-post
© 2018 Trafikkforum, Kopiering kun etter samtykke.


Trykk her hvis du ikke ønsker å motta nyhetsbrev og informasjon om medlemsfordeler fra Trafikkforum    

Trykk her for å endre abonemmentsinnstillinger 

Email Marketing Powered by Mailchimp