Copy
Se nyhetsbrevet i din nettleser
TRAFIKKFORUM
 
 

Nyhetsbrev nr 1 - 2017
 
 

En lærer er nok 

Når 4.1.4 gjennomføres med elever fra samme skole
 

Det er nå klart at det er mulig å gjennomføre 4.1.4 Refleksjon og oppsummering uten at alle lærere som har deltatt på Sikkerhetskurs på vei er til stede. 

Det har på fagsamlinger, kurs og i diskusjoner på sosiale media vist seg noe usikkerhet knyttet til forståelsen av trafikkopplæringsforskriften § 11-9 punkt 4, der det heter at eleven skal reflektere over sine erfaringer og opplevelser ved å dele disse med medelever og lærere, og Trafikkforum har derfor tatt opp problemstillingen med vegdirektoratet. 

Vegdirektoratet sier i sitt svar i dag at gjennomføringsmåten må tilpasses når det ikke lar seg gjøre å gjennomføre kurset med flere elever og lærere, og utdyper:

«Dette meiner vi at her må forståast slik at når det for eksempel ikkje er praktisk for trafikkskulen å ha fleire lærarar til stades på oppsummeringa på sikkerheitskurs på veg, kan dette godtakast.»

Samtidig fastslås det at det skal mye mer til før det i praksis ikke lar seg gjøre at alle lærerne er til stede på oppsummering på Sikkerhetskurs på bane, så der blir det fortsatt forventet at alle elever og lærere er til stede. 

Dette er også helt i tråd med vår forståelse av intensjonen i forskrift og læreplan. 
Les mer

Vellykket kurs på Bekkestua

Fagdag nye læreplaner med Trafikkforum


Tore Johannessen har gjennomført den første samlingen i kursrekken Fra veiledningstime til trinnvurdering  – Hvordan forholder vi oss til de nye læreplanene?

Her er Tores stemningsrapport fra fagdagen i sanntid på facebook:

«Fagdag nye læreplaner med Trafikkforum😄 
Sande Trafikkskole stiller som vanlig opp mannsterke! Det var overraskende stor interesse for fagdagen, totalt ble det 24 deltakere. 
Stor takk til Elisabeth Suzen og Rolf Robertsen ved Nord universitet👍 Gode tilbakemeldinger, gleder meg allerede til neste samling👍😊 »


Flere samlinger i kursrekken er planlagt blant annet i Ålesund, Bergen, Kristiansand og Tromsø. 
 
Flere kurs

Førerkompetanse på 2 hjul – betydelige endringer på MC og moped


Trafikkforum inviterer til fagsamling klasse AM og A torsdag 16. februar på Lillestrøm.

Tema for samlingen er justerte læreplaner. Vi tar for oss både det overordnede og teoretiske perspektivet og bakgrunnen for at læreplanene er som de er, endringer i læreplanene fra 2005 – 2017, og hvordan vi skal forholde oss til læreplanene i vår daglige praksis gjennom skolens egen undervisningsplan.

Tore Johannessen i Trafikkforum og Jan Petter Wigum ved Nord universitet har deltatt i arbeidsgruppa som har foreslått endringer i læreplanene for MC og moped, og både Trafikkforum og Nord universitets høringssvar har blitt vektlagt i stor grad i høringsoppsummeringen.

  • Tid: 16. februar 2017 kl 10:00 – 18:00
  • Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm
  • Kursholdere: Tore Johannessen, Trafikkforum og Jan Petter Wigum, Nord universitet
  • Kursansvarlig: Tore Johannessen
  • Kursavgift:
    Medlemspris: 2900,-
    Andre: 3900,-
Påmelding her

Ny og forbedret avtale for betalingsterminal og kortinnløsning


Betydelige besparelser i forhold til tidligere avtale


Betalingsterminal fra kr. 319,-/mnd.
Kredittkortavtale fra 0,95 %
 
Firmaet Nordia Payment Service har lang erfaring med bransjen, og benyttes av mange trafikkskoler i dag. Nordia Payment Service vil hjelpe med alt fra installasjon til oppsigelse/innlevering av eksisterende utstyr.

 
Les mer her!

Flertall i stortinget for å justere fraværsgrensa

-Men ingen vet når

Før jul i fjor behandlet stortinget et representantforslag, – et såkalt dokument 8-forslag, – fra representantene Anne Tingelstad Wøien, Jenny Klinge og Kjersti Toppe på vegne av Senterpartiet og Venstre.

Senterpartiet og Venstres forslag falt, men et alternativt forslag fremsatt av Arbeiderpartiet fikk subsidiært støtte fra Senterpartiet, Venstre og i tillegg fra MDG, Krf og SV. 

Det forslaget som ble vedtatt er imidlertid forholdsvis rundt formulert. Ifølge Anne Tingelstad Wøien (Sp) så rundt formulert at:
«Blir det flertall for Arbeiderpartiets forslag, vil det i prinsippet si at vi følger regjeringas oppskrift, og at endringer ikke kommer før regjeringa synes det passer.»

 
Les mer her!

Derfor er trafikkopplæring viktig

Åpen høring om stortingsmelding om trafikksikkerhet


Flere fremhevet trafikkopplæring som en av de viktigste trafikksikkerhetstiltakene på åpen høring i stortinget tirsdag 10. januar. Føreropplæringen blir beskrevet som vellykket, mens skoleverkets rolle oppfattes som uavklart og lite konkret. 
Les mer her

135 drepte i 2016 – Bedre føreropplæring gir stadig større utslag


Ungdom blir stadig tryggere i trafikken, men 18-åringen fra 1986 er fortsatt overrepresentert på ulykkesstatistikken. Trafikkforum mener dette gjenspeiler betydningen av riktig føreropplæring
Les mer her
Copyright: <a href="http://www.123rf.com/profile_antoniodiaz">antoniodiaz / 123RF Stock Photo</a>

Tanker ved årsskiftet


Inngangen til et nytt år representerer ofte mulighetene til en ny start og en ny sjanse til å gjøre små og store forandringer – helst forbedringer, kanskje ­– i livet.
 
Les mer
Trafikkforum
Trafikkforum
Facebook
Facebook
E-post
E-post
Trafikkforum er den rause bransjeorganisasjonen for ansvarlige trafikkskoler og engasjerte trafikklærere.
© 2017 Trafikkforum, Kopiering kun etter samtykke.


Trykk her hvis du ikke ønsker å motta nyhetsbrev og informasjon om medlemsfordeler fra Trafikkforum    

Trykk her for å endre abonemmentsinnstillinger 

Email Marketing Powered by Mailchimp