Copy
Pressemelding fra Trafikkforum
Åpne i nettleser

Strengere fraværsregler kan gi dårligere trafikkopplæring

Trafikkopplæring må anses som grunnleggende allmennkunnskap, og må derfor ikke føres som fravær, mener Trafikkforum
 
Det blir innført nasjonal fraværsgrense i videregående skole med virkning fra skoleåret 2016/2017. Dette innebærer at elever som har mer enn ti prosent fravær i et fag ikke får halvårskarakter eller standpunktkarakter i faget. 

-Mange av våre medlemsskoler opplever at det allerede i dag er vanskelig å gjennomføre trafikkopplæringen ved trafikkskolene optimalt, fordi mange elever vegrer seg for å ta del i trafikkundervisning i skoletiden. Det sier Stig Anders Ohrvik, som er daglig leder i Trafikkforum, en landsomfattende organisasjon for trafikkskoler.

-Trafikkforum mener at fravær i videregående skole som følge av førerkortrettet opplæring ved godkjente trafikkskoler må holdes utenom bestemmelsen om nasjonal fraværsgrense i videregående skole, slik at det i praksis blir mulig å ta del i førerkortrettet opplæring i skoletiden uten at det går på bekostning av kravet om maksimumsfravær, sier Ohrvik i en pressemelding. 

Den relativt omfattende føreropplæringen bidrar åpenbart til lavere risiko i trafikken, men samtidig som det oppstår en del utfordringer i skjæringspunktet mellom betryggende føreropplæring og skjerpede fraværskrav i videregående skole, blir førerrett også i tiltagende grad ansett som en del av allmennutdannelsen. Førerkort klasse B blir av mange arbeidsgivere sett på som grunnleggende kompetanse som det blir forventet at  en arbeidssøker har, skriver Trafikkforum i et brev til kunnskapsdepartementet og utdanningsdirektoratet.

Det er av avgjørende betydning at trafikkopplæring finner sted til tider og på steder med trafikkmengde som samsvarer med målene i læreplanverket. På samme måte som for lærere i det offentlige skoleverket, er det dessuten viktig at undervisningspersonellet ved trafikkskolene har strukturerte rammer for utøvelsen av yrket. Trafikklæreren skal blant annet legge til rette for læring, og veilede eleven i å utvikle selvinnsikt og risikoforståelse, slik at eleven blir i stand til å reflektere over egne vurderings- og handlingstendenser. For at læring skal foregå er det videre en forutsetning at også eleven er uthvilt og motivert, og at forholdene for øvrig ligger til rette. I praksis betyr alt dette at føreropplæring i hovedsak må skje på dagtid på virkedager.
 
Innføring av trafikk valgfag i ungdomskolen understøtter vårt syn på at trafikk- og føreropplæring er å anse som en type grunnleggende kompetanse, og at trafikkopplæring har en naturlig plass innenfor det offentlige skoleverket.
Utdanningsdirektoratet skriver på sine nettsider at «Elevene vil likevel kunne få karakter hvis han/hun kan dokumentere at fraværsgrensen er overskredet pga. helse- og velferdsgrunner, arbeid som tillitsvalgt, politisk arbeid, representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå m.m.»
Vi mener at det samme bør gjelde formell trafikkopplæring ved godkjent trafikkskole.


###

Trafikkforum er en landsomfattende organisasjon for trafikklærere og trafikkskoler. Trafikkforums viktigste oppgaver er å bidra til faglig utvikling og veiledning, å påvirke rammefaktorene i bransjen og å utvikle, distribuere eller fremforhandle gode avtaler på læremidler, undervisningsverktøy og andre varer og tjenester som er relevante for bransjen. Mer enn 25 % av trafikkskolene i Norge er organisert i Trafikkforum.
KONTAKTPERSON - DAGLIG LEDER I TRAFIKKFORUM
Stig Anders Ohrvik er utdannet trafikklærer og faglig leder ved Statens trafikklærerskole. Han har vært ansatt både ved private trafikkskoler og i det offentlige skoleverket, og har også drevet egen trafikkskole. Begynte som trafikklærer i 1996, og har vært ansatt som daglig leder i Trafikkforum siden 2014.

stig@trafikkforum.no
+47 417 64 826
Copyright © 2016 Trafikkforum, All rights reserved.


Er pressemeldingen sendt til feil e-postadresse?
Endre e-postadresse her 

Email Marketing Powered by MailChimp


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Trafikkforum · Vestvollveien 30 · Postboks 83 · Skedsmokorset, 2021 · Norway

Email Marketing Powered by MailChimp