Copy
Se nyhetsbrevet i din nettleser
TRAFIKKFORUM
 
 

Nyhetsbrev nr 7 - 2015

Tiltak mot piratvirksomhet

Er piratvirksomhet mer akseptabelt enn skatteunndragelse i godkjente trafikkskoler? Trafikkforum har rettet en formell henvendelse til skattedirektoratet og vegdirektoratet med oppfordring om å innføre klarere krav til ledsager ved privat øvelseskjøring

Fire trafikklærere fra Skien er dømt til fengselsstraff for å ha unnlatt å oppgi inntekter på omlag sju millioner kroner. Trafikkforum mener at det er en stor fordel for bransjen at slike uregelmessigheter blir avdekket og påtalt. Det mest åpenbare er at det er fordelaktig å ha mest mulig like konkurransevilkår. Et vel så viktig poeng, som dessverre er lett å glemme, er hvor stor betydning like konkurransevilkår har for trafikksikkerheten. Vi er derfor tilfreds med at skatteetaten tar tak i et problem som vekker frustrasjon i bransjen.
 
Det vi ikke forstår, er hvorfor det ikke i like stor grad blir slått ned på den ulovlige piratvirksomheten, hvor absolutt all omsetning blir unndratt beskatning. Det er grunn til å tro at den ulovlige piratvirksomheten hvor det drives opplæring mot vederlag uten godkjenning representerer en mye større omsetning som unndras beskatning enn hva som skjer i godkjente trafikkskoler. Opplæring mot vederlag utenom godkjente trafikkskoler fører nødvendigvis til tapte skatteinntekter, i forhold til om opplæringen foregår i godkjente trafikkskoler i den seriøse delen av bransjen. I den grad den ulovlige piratvirksomheten allierer seg med og samarbeider med godkjente trafikkskoler, er det dessuten grunn til å tro at dette i stor grad er de samme trafikkskolene som ellers også opptrer uetterrettelig og unndrar seg beskatning. Å ta grep overfor piratvirksomhet er dermed effektivt også overfor den delen av bransjen som ikke følger samfunnets spilleregler.

Trafikkforum mener derfor at det snarest bør innføres krav om at personer som vil være ledsager ved øvelseskjøring må registrere seg som ledsager for å få lov til å drive med øvelseskjøring. Vi mener videre at denne registreringen må være knyttet til et begrenset antall navngitte elever.

Les mer om saken på trafikkforum.no

Strengere regler for fravær i videregående skole

Trafikkopplæring må anses som grunnleggende allmennkunnskap, og må derfor ikke føres som fravær, mener Trafikkforum

Det blir innført nasjonal fraværsgrense i videregående skole med virkning fra skoleåret 2016/2017. Dette innebærer at elever som har mer enn ti prosent fravær i et fag ikke får halvårskarakter eller standpunktkarakter i faget.

Mange av medlemsskolene opplever imidlertid at det allerede i dag er vanskelig å gjennomføre trafikkopplæringen ved trafikkskolene optimalt, fordi mange elever vegrer seg for å ta del i trafikkundervisning i skoletiden.

Trafikkforum mener derfor at fravær i videregående skole som følge av førerkortrettet opplæring ved godkjente trafikkskoler må holdes utenom bestemmelsen om nasjonal fraværsgrense i videregående skole, slik at det i praksis blir mulig å ta del i førerkortrettet opplæring i skoletiden uten at det går på bekostning av kravet om maksimumsfravær. 

Les mer om saken på trafikkforum.no

Medlemsfordeler

Trafikkforum vil frem mot jul presentere flere nye og reforhandlede avtaler om medlemsfordeler. Først ut er dinfirmabil.no, som gir Trafikkforums medlemmer medlemspris på leasing av lærevogn.


 

Oversiktlig og forutsigbart bilhold

Dinfirmabil.no er en komplett og oversiktlig firmabilløsning som ikke krever egenkapital. Det eneste du trenger utenom er forsikring og drivstoff. 

Presentasjon
Priseksempel
dinfirmabil.no
Trafikkforum
Trafikkforum
Facebook
Facebook
Google Plus
Google Plus
Email
Email
TFbutikken
TFbutikken
LinkedIn
LinkedIn
Trafikkforum er den rause bransjeorganisasjonen for ansvarlige trafikkskoler og engasjerte trafikklærere.


trafikkforum.no


 
Copyright © 2015 Trafikkforum, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp