Copy
Se nyhetsbrevet i din nettleser
TRAFIKKFORUM
 
 
Nyhetsbrev nr 9 - 2016
 
 
Copyright: <a href="http://www.123rf.com/profile_antoniodiaz">antoniodiaz / 123RF Stock Photo</a>

Skolestart 2016 - en helt ny virkelighet?

De nye fraværsreglene debatteres fortsatt på sosiale medier, og flere trafikklærere melder allerede om vanskeligheter med å fylle dagene, samtidig som det er uvanlig stor pågang om kjøretimer på kveld, i helger og i ferier. Andre merker lite til endringen, og tror ikke dette blir noe problem. Men felles for de fleste er at det fortsatt hersker uklarhet med hensyn til hva de nye fraværsreglene egentlig går ut på.      

Den viktigste forskjellen fra tidligere, er at de nye fraværsreglene er en sentral forskrift. Det er altså ikke lenger åpent for lokalt skjønn, slik det har vært tidligere. Når enkelte melder at det på deres lokale videregående skole eller i deres fylke vil bli anledning til å ta fri for å ta del i trafikkopplæring er det dermed en løsning som ikke er i tråd med forskriften, og som derfor kan opphøre brått. 

Elever som har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, vil som hovedregel ikke få karakter i faget. Rektor vil likevel kunne bruke skjønn slik at elever i spesielle tilfeller kan ha inntil 15 prosent udokumentert fravær og likevel få karakter. Det er viktig å merke seg at «dokumentert fravær» er begrenset til en spesifikk liste over hva som er gyldig og godkjent. Det hjelper dermed ikke om trafikkopplæringen blir dokumentert. 

Hvordan skal trafikkskolen forholde seg til dette?

Husk at det er trafikkskolen som selv bestemmer når det er anledning til å ha kjøretimer ved trafikkskolen, og det er også trafikkskolen som selv fastsetter pris på kjøretimer, både med hensyn til normal pris og med hensyn til tillegg utenom normal arbeidstid.

Husk at det også er trafikkskolens ansvar å sørge for at eleven når de målene som er fastsatt i læreplanen, og at undervisningsplanen må følges opp med hensyn til dette. Det må derfor tas høyde for at deler av undervisningen må foregå på dagtid på hverdager, slik at eleven får anledning til å øve i normal trafikk.

Så lenge trafikkopplæring ikke blir ansett som gyldig fravær vil det derfor være viktigere enn noen gang at elevene starter tidlig med trafikkopplæring, slik at nødvendig fravær blir fordelt over flere skoleår.

Les mer her!

Fakta-ark om betaling og adgang til å stifte gjeld

 

Det er antagelig en kjent problemstilling at mindreårige har begrenset adgang til å stifte gjeld, og at det dermed kan være vanskelig å inndrive utestående i ettertid om mindreårige elever har gjennomført opplæring uten å betale. Vår samarbeidspartner Akros Inkasso har i den forbindelse utarbeidet et fakta-ark som kan være til hjelp. De har også utarbeidet et skjema som kan brukes til å innhente bekreftelse fra foresatte.
Fakta-ark
Bekreftelsesskjema

Undersøkelse om kollegabasert veiledning

Vi ber om at denne undersøkelsen blir distribuert til alle lærere.      

Som et ledd i faglig lederutdanningen ved Nord universitet gjennomfører to av studentene en undersøkelse om kollegabasert veiledning. Det har kommet inn en del svar, men studentene bak undersøkelsen håper at mange flere vil besvare undersøkelsen. 

Vi oppfordrer derfor på nytt alle om å distribuere undersøkelsen til alle ansatte ved trafikkskolen, både ledere og lærere.

Link til undersøkelsen her

La alle ansatte abonnere på nyhetsbrev fra Trafikkforum

    

Vi registrerer at informasjonsflyten ofte stopper opp på kontoret, hos eier eller hos faglig/daglig leder. De aller fleste nyhetene som sendes ut fra oss kan imidlertid ha interesse for alle skolens lærere. Vi oppfordrer derfor alle om å gjøre nyhetsbrevet tilgjengelig for alle skolens ansatte. Alle som ønsker kan også registrere sin egen e-postadresse for å få nyhetsbrevet direkte i egen innboks.

Abonner på Trafikkforums nyhetsbrev

Info fra Statens vegvesen

 

Samlinger om endringer i føreropplæringen

Statens vegvesen inviterer deg som er trafikklærer, faglig leder av trafikkskole eller underviser i trafikkopplæring i offentlig skole til samling høsten 2016 om endringene i føreropplæringen som blir gjeldende fra 1. januar 2017.

På samlingene vil vi informere om

  • endringer i føreropplæringen
  • bakgrunnen for endringene
  • konsekvensene av endringene
  • endringer i trafikklærerutdanningen

Det blir gjennomført samlinger over hele landet, se hvor samlingene holdes og foreløpig program for dagen.

Meld deg på samling

Bindende påmelding innen 20. september 2016.

Du blir fakturert for en dagpakke som inkluderer lunsj. Gjennomsnittlig pris for en dagpakke er 600-700 kroner.

Har du spørsmål om påmeldingen, send oss en e-post. Merk emnefeltet med Regionale samlinger. 

Trafikkforum
Trafikkforum
Facebook
Facebook
E-post
E-post
Trafikkforum er den rause bransjeorganisasjonen for ansvarlige trafikkskoler og engasjerte trafikklærere.
© 2016 Trafikkforum, Kopiering kun etter samtykke.


Trykk her hvis du ikke ønsker å motta nyhetsbrev og informasjon om medlemsfordeler fra Trafikkforum    

Trykk her for å endre abonemmentsinnstillinger 

Email Marketing Powered by MailChimp