Copy
Åpne eposten i nettleser

 

TF-NYTT

 

Sommer 2020

Facebook
YouTube
Website
 
Kjære medlemmer!
 
2020 er et spesielt år for oss alle. Trafikkforums sommerbrev bærer også preg av det. Litt på etterskudd som det meste har vært dette året, og fortsatt preget av pandemien som er årsaken til at alt er annerledes i år.

Like fullt skal vi ta en liten oppsummering av året som er gått, og vi skal ta en liten titt på hva som står på agendaen etter sommeren. For selv om vi må regne med at resten av året også ser litt annerledes ut enn det vanligvis gjør, så må vi alle se fremover. Vi må finne frem til en hverdag som er forenlig med de tiltakene vi har i dag, og noen av de tiltakene kan det kanskje være greit å holde fast på senere også. Renhold og hygiene er viktige helsetiltak, både for vår egen helse og for folkehelsa.

Trafikksikkerhet er også et folkehelseproblem, og denne sommeren er det MC-ulykker som har stått i fokus. Når ulykkesfrekvensen øker er det viktig at vi holder fokus på det gode arbeidet. Trafikkforums rådgiver Tore Johannessen har samarbeidet tett med samferdselsdepartementet på dette, og samferdselsdepartementet har på sine nettsider lagt ut en video med gode råd fra Tore.

Den første begivenheten som står for døren for Trafikkforum etter sommeren er landsmøtet 2020, og utover høsten kommer vi til å gjennomføre flere kurs, blant annet i endringer i sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk, gjennomføring av trafikalt grunnkurs, veiledning og vurderingskompetanse og undervisningsplanlegging og utvikling av undervisningsplan.

Straks etter sommeren kommer også Førerkortet - Lærebok klasse B i ny og revidert utgave.

Inntil da håper vi alle nyter sommeren, og at alle tar seg tid til en pust i bakken innimellom.

Riktig god sommer!
 
Vennlig hilsen
 
Trafikkforum


 
 
Et lite tilbakeblikk
 
2020 startet med god kursaktivitet over et bredt spekter i hele vår kursportefølje. I tillegg til kursaktiviteten arrangerte vi også fagdag mopedbil på Lillestrøm, og vi arrangerte fagsamling for avanserte førerstøttesystemer. Vi har hatt fokus på fordeler, begrensninger og utfordringer med avanserte førerstøttesystemer i lang tid, og arrangert flere nyttige samlinger med det som tema. Selv om stadig mer avanserte førerstøttesystemer vil støtte føreren stadig mer, er vi overbeviste om at det i overskuleig fremtid vil være behov for førerkompetanse, og de samlingene vi så langt har gjennomført viser at det vil være behov for endringskompetanse etterhvert som ny teknologi blir innført og utfordringene endrer seg.

I mars 2020 ble som kjent hele samfunnet stengt ned, og også vår bransje. Trafikkforum tok i hele nedstengningsperioden aktivt del i arbeidet med å utarbeide en såkalt bransjestandard for smitteverntiltak som kunne ligge til grunn for fagmyndighetenes beslutning om åpning. Det er fortsatt viktig at disse tiltakene blir fulgt, slik at det ikke blir behov for å stenge igjen pga økning i smitte.

Samtidig som trafikkskolene ble stengt ned ble også kursaktiviteten i Trafikkforum satt på vent, og landsmøtet ble utsatt. Kursaktiviteten ble satt på vent med ett viktig unntak. Da Statens vegvesen åpnet for midlertidig adgang til nettbasert undervisning gjennomførte vi kurs i nettbasert undervisning for trafikkskolene med Kai Fegri ved OsloMet som kursansvarlig.

Vi har både før og etter åpning hatt tett og god dialog med Statens vegvesen for å finne frem til best mulig løsninger på bestilling og gjennomføring av førerprøve. Vi opplever at Statens vegvesen lytter til våre innspill, og vi opplever at det er lagt ned en betydelig innsats for å legge til rette for best mulig gjennomføring.

(Les mer om dette her og her.)

Etter åpningen i mai er det som nevnt tidligere MC-ulykkene som har stått i fokus. Trafikkforums rådgiver Tore Johannessen har samarbeidet tett med samferdselsdepartementet på dette, og han har også samarbeidet godt med andre aktører i feltet.

Videoklippet publisert på
Samferdselsdepartementets facebook-side kan du se her (krever innlogging på facebook).

Se også omtale på reitwagen.no

En annen nyhet som kanskje har gått under radaren i denne spesielle tiden, er at læreplan for valgfag trafikk i ungdomskolen er revidert i Fagfornyelsen. Trafikkforums rådgiver Stig Anders Ohrvik har bidratt i dette arbeidet, som har resultert i en tydeligere forskjell på valgfag trafikk i ungdomskolen og trafikalt grunnkurs ved trafikkskolene.

Statens vegvesen har nå sendt endring i trafikkopplæringsforskriften på høring. Endringen innebærer at trafikalt grunnkurs i ungdomskolen bare kan gjennomføres integrert i valgfaget, og altså ikke kan gjennomføres som et eget kurs. I tillegg blir det presisert at Trafikant i mørket ikke kan gjennomføres i ungdomskolen.
 
 
VR - teknologi i føreropplæringen
 
Helt til slutt vil vi oppfordre alle til å svare på en undersøkelse om VR-teknologi i føreropplæringen som gjennomføres ved Nord universitet:

 
 
Spørreskjema om VR - teknologi i føreropplæringen
 
Faggruppe Trafikkfag ved Nord universitet er i sluttfasen av studien om bruk av VR-teknologi i føreropplæringen. Hensikten med studien er å undersøke hvorvidt bruk av VR-teknologi kan bidra til å styrke elevenes læringsutbytte, samt hvordan trafikklærerne stiller seg til å ta i bruk VR-teknologi som pedagogisk verktøy.
Vi ønsker oss derfor svar fra mange flere trafikklærere for å få et så godt og pålitelig datagrunnlag som mulig.
 
Derfor er dine synspunkter og faglige argumenter svært viktige for oss og fremtidens føreropplæring.

Vi håper at mange lærere ved våre medlemsskoler bistår Nord universitet og tar seg tid til å besvare spørsmålene i skjemaet. Det tar maks 8-10 minutter å besvare skjemaet. Det er flott om dere svarer så raskt som mulig!

Skjemaet er godkjent av NSD (Norsk senter for forskningsdata) og garanterer deg full anonymitet.
 
På forhånd, tusen hjertelig takk for hjelpen!

 
Lenke til spørreskjema
Copyright © 2020 Trafikkforum. Kopiering ikke tillatt.


Vår epostadresse er:
post@trafikkforum.no

Ønsker du å endre måten du mottar nyhetsbrev på?
Du kan oppdatere innstillingene eller slutte å abonnere.

 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Trafikkforum · Vestvollveien 30 B · 2019, Skedsmokorset · Norway

Email Marketing Powered by Mailchimp