Copy
Se nyhetsbrevet i din nettleser
TRAFIKKFORUM
 
 

Nyhetsbrev nr 8 - 2017
 
 

Trafikkforum Tarmac


Asfaltkjøring på Vålerbanen 


Medlemmer har gjentatte ganger etterlyst kurs i kjøring på asfaltbane etter modell av Ice Drive, senest også under Trafikkforums arrangement sammen med Continental på Våler i september. I forbindelse med landsmøtet 2018 etterkommer vi oppfordringen, med Trafikkforum Tarmac på Vålerbanen som innledning til landsmøtehelgen.
 • Tid: Fredag 27. april kl 12:00
 • Sted: Vålerbanen
 • Veiledere: Tore Johannessen og Erik Steinbråten

Landsmøtet 2018 på Gardermoen


Landsmøtet 2018 blir gjennomført lørdag 28. april på Scandic Gardermoen. 


Landsmøtet 2018 er lagt til Gardermoen, slik at det skal være enklest mulig tilgjengelig for medlemmer over hele landet. Landsmøtehelgen starter med Trafikkforum Tarmac fredag 27. april, men det er selvfølgelig mulig å delta bare på selve landsmøtet også for de som måtte ønske det.
 
 • Fredag 27. april
  • Enkel lunch kl 12:00 på Vålerbanen
  • Trafikkforum Tarmac - asfaltkjøring på bane med Trafikkforums kyndige veiledere Tore Johannessen og Erik Steinbråten
  • Middag på Scandic Gardermoen
 • Lørdag 28. april
  • Frokost
  • Medlemsmøte - uformell meningsutveksling
  • Lunch
  • Landsmøte
  • Festmiddag
 • Søndag 29. april
  • Frokost og avreise
Minner om at saker som ønskes behandlet på landsmøtet må være styret i hende senest to måneder før landsmøtet, altså innen utgangen av februar 2018. 

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet


Trafikkforum har tatt del i arbeidet med nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet som startet opp i mars i år. Fristen for å levere merknader har nå gått ut, og den endelige utgaven av tiltaksplanen skal foreligge i februar 2018


Trafikkforum har hatt fokus på at tidligere tiltaksmål om økt omfang av øvelseskjøring må konkretiseres dersom det skal ha en hensikt å beholde tiltaksmålet. De to siste tiltaksplanene har begge inneholdt målformuleringer om å øke omfanget av øvelseskjøring, men uten å konkretisere intensjonen med mengdetreningen. De tidligere tiltaksplanene har manglet formuleringer om at elevene skal ha anledning til å mengdetrene mye og selvstendig etter å ha gjennomført formell føreropplæring på trafikkskolen men før førerprøve. 

Trafikkforum har ønsket å konkretisere dette, og i utkastet til Nasjonal tiltaksplan som forelå i oktober så det ut til at vi hadde fått gehør for dette, med følgende formulering i utkastet til tiltaksplan:

«Mengdetrening bidrar til å styrke opplæringen som gis ved trafikkskolen. Gjentatt øving over tid gir mer erfaring og bidrar til å redusere ulykkesrisikoen. Mellom de obligatoriske delene i føreropplæringen og spesielt etter siste obligatoriske del (trinn 4) bør eleven gjennomgå tilstrekkelig mengdetrening for å forberede seg til kjøring på egen hånd. Erfaringer viser at det ofte går for kort tid mellom trinn 4 og førerprøven til at nødvendig mengdetrening kan gjennomføres.»

 
Se referat fra oppstartmøtet her

Vellykket dag på Vålerbanen


I september arrangerte Trafikkforum og Continental en vellykket trafikksikkerhetsdag for trafikklærere på Vålerbanen. Både bremsing med ulike dekktyper,  nye førerstøttesystemer og førerens reaksjon på distraksjon ble testet. 


Continental er en av Trafikkforums viktigste samarbeidspartnere, og dette viser seg gjennom ulike felles arrangement. Høsten 2016 samarbeidet Continental og Trafikkforum om seminaret Menneske eller maskin - blir trafikklæreren overflødig?, om fremtidens utfordringer med førerløse biler, på Thon Hotel Arena på Lillestrøm.

Denne høsten har vi arrangert Continental Driving Experience på Vålerbanen, hvor trafikklærere fra hele landet møttes for å sette naturkrefter og kunnskap på prøve under kyndig veiledning. 


Der ble det mulighet til å teste hvordan bilens kjøreegenskaper på våt asfalt endrer seg med ulike dekktyper, som premium sommerdekk, budsjett sommerdekk og vinterdekk uten pigg. 

Førerstøttesystemer som skal oppdage hindringer og stanse kjøretøyet før hindringen ble også testet, dessuten ble førerens evne til å holde fokus på riktig sted ved distraksjon utfordret. 

Ice Drive 2018


Stor pågang til Trafikkforum Ice Drive 2018 gjør at vi utvider med en ekstra kursdag.


Vi har igjen gleden av å invitere til Trafikkforum ICE DRIVE. Tema er egenutvikling av kjøreferdighet og forståelse for kjøredynamikk. Samtidig som vi skal ha sikkerheten i høysetet vil vi legge til rette for mye moro, og siste del av kurset vil bli lagt opp med frikjøring.
 • Tid:   4. og 5. Februar 2018 
 • Oppmøte: Søndag 4. februar 2018 kl 19:00
 • Sted: Pers Hotell, Gol

Mål for kurset:

«Du skal gjennom opplevelse og erfaring videreutvikle din kompetanse innen kjøreteknikk på vinterføre. Du skal få økt forståelse for hvordan bilens reaksjon, samt bremse- og styremuligheter påvirkes av førerens handlinger og bilens konstruksjon og utrustning.»

 
Se flere kurs og meld deg på her!
Se eldre utgaver av TF-nytt her
Kurs vinteren 2017/2018

 TRAFIKKFORUM
 
 
ENGASJERT OG ANSVARLIG
-Trafikkforum er den rause bransjeorganisasjonen for ansvarlige trafikkskoler og engasjerte trafikklærere.
Trafikkforum
Trafikkforum
Facebook
Facebook
E-post
E-post
© 2017 Trafikkforum, Kopiering kun etter samtykke.


Trykk her hvis du ikke ønsker å motta nyhetsbrev og informasjon om medlemsfordeler fra Trafikkforum    

Trykk her for å endre abonemmentsinnstillinger 

Email Marketing Powered by Mailchimp