Copy

 
Nyhetsbrev nr 3 - 2015

Dårlig forberedt på delt MC-prøve

Mange steder i landet har trafikkstasjonene "løst" utfordringen med delt MC-prøve ved å legge opp til hele dager avsatt til bare ferdighetsprøver, og hele dager avsatt til trafikale prøver. Vegdirektoratet fastslår nå at dette ikke er akseptabel praksis.

Vegdirektoratet bekreftet forrige uke i et møte med NMCU, MC-importørenes forening MCF, ATL og Trafikkforum at intensjonen er at det skal være anledning til å avlegge den praktiske prøven og ferdighetsprøven samme dag, så sant det er mulig. Denne intensjonen er også tydelig kommunisert til regionene, og vegdirektoratet holder fast på at det ikke er mulig å forstå dette som at trafikkstasjonene kan legge ut hele dager med praktiske prøver uten mulighet til å avlegge trafikale prøver samme dag. 

Les mer her

Fremtidig tjenestetilbud i Statens vegvesen

Det har flere steder i landet oppstått noe usikkerhet knyttet til innføring av delt MC-prøve, og det har versert rykter om at det har eksistert en skjult agenda om å legge ned antall førerprøvesteder.

I møte med vegdirektoratet ble det i forrige uke informert om at Statens vegvesen står foran en helhetlig gjennomgang av det fremtidige tjenestetilbudet. Påstandene om at innføring av delt MC-prøve skyldes en skjult agenda med ønske om på sikt å redusere antall førerprøvesteder blir imidlertid avvist av vegdirektoratet. Statens vegvesen står foran en helhetlig gjennomgang av det fremtidige tjenestetilbudet, men det blir avvist at dette vil føre til færre førerprøvesteder. 

Les mer her

Knut Alfred Myren med nytt kurs i veiledningspedagogikk

Trafikkforum har gleden av å kunne invitere trafikklærere og ansatte i Statens vegvesen til etterutdanningskurset Veiledning og emosjoner

Det var Knut Alfred Myren som introduserte norske trafikklærere for "konfluent pedagogikk", og dermed langt på vei la grunnlaget for dagens trafikkopplæringsmodell, hvor veiledning og problemorientert undervisning står sentralt. Knut Alfred er fortsatt en bauta i veiledningspedagogikk, og er nå tilbake med et nyutviklet etterutdanningskurs i veiledning og emosjoner. 
Kurset har til hensikt å videreutvikle deltakernes kompetanse i veiledning, med utgangspunkt i konfluent pedagogikk.

Les mer og meld deg på her
Facebook
Facebook
Google Plus
Google Plus
Epost
Epost
TFbutikken
TFbutikken
LinkedIn
LinkedIn
Copyright © 2015 Trafikkforum, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp