Copy
Se nyhetsbrevet i din nettleser
TRAFIKKFORUM
 
 

Nyhetsbrev nr 13 - 2016
 
 

Vi gir deg ett års medlemskap i Norsk Bedrift gratis! Verdi 2 820 kroner

 

Småbedrifter må selvsagt også følge lover og regler, ikke minst innen personal og HMS. Det betyr
derimot ikke at din bedrift trenger å ansette egne folk til å styre med personaloppgaver.


Trafikkforum ønsker at du som medlem skal ha mulighet til å gjøre dette på en enkel måte og gir deg derfor ett års gratis medlemskap i Norsk Bedrift, i samarbeid med Codan Forsikring.


Gjennom medlemskapet får du blant annet:
 • Personalhåndbok og HMS-portal
 • Gratis juridisk rådgivning
 • Helseassistanse
 • Rabattavtaler
Bestill Norsk Bedrift her
Les mer om Norsk Bedrift

Ikke avskriv en faktura som kan bli til penger på konto!

Regnskapsåret 2016 er snart over. Revisor vil snart se på åpne poster i deres reskontro. Skal noe avskrives? I så tilfelle stilles det noen krav til fordringer for at de skal kunne tapsføres.
Les mer her!
Copyright: <a href="http://www.123rf.com/profile_antoniodiaz">antoniodiaz / 123RF Stock Photo</a>

 Kurs og samlinger

 • Førerkompetanse på 2 hjul 
  • Trafikkforum inviterer til fagsamling klasse AM og A med Tore Johannessen og Jan Petter Wigum. Tema for samlingen er justerte læreplaner. Vi tar for oss både det overordnede og teoretiske perspektivet og bakgrunnen for at læreplanene er som de er, endringer i læreplanene fra 2005 - 2017, og hvordan vi skal forholde oss til læreplanene i vår daglige praksis gjennom skolens egen undervisningsplan.
    
 • Fra veiledningstime til trinnvurdering
  • Hvordan forholder vi oss til de nye læreplanene? Trafikkforum inviterer til fagsamling klasse B.

   Tema for samlingen er justert læreplan klasse B. Vi ønsker å se på både det overordnede og teoretiske perspektivet og bakgrunnen for at læreplanen er som den er, endringer i læreplanen fra 2005 - 2017, og hvordan vi skal forholde oss til læreplanen i vår daglige praksis gjennom skolens egen undervisningsplan. 

   Fagsamlingen er todelt, Rolf Robertsen og Elisabeth Suzen ved Nord universitet er foredragsholdere på den første delen som handler om det overordnede og teoretiske perspektivet, og vår egen Tore Johannessen er ansvarlig for del 2 som handler om de praktiske løsningene i hverdagen.
    
 • Trafikkforum Ice Drive
  • Vi har igjen gleden av å invitere til Trafikkforum ICE DRIVE. Tema er egenutvikling av kjøreferdighet og forståelse for kjøredynamikk. Samtidig som vi skal ha sikkerheten i høysetet vil vi legge til rette for mye moro, og siste del av kurset vil bli lagt opp med frikjøring.
    
 • Instruktørkurs i førstehjelp for trafikalt grunnkurs
  • Instruktørgodkjenning fra Norsk førstehjelpsråd iht trafikkopplæringsforskriften § 6-1. 
    
 • Tunnel- og tunnelsikkerhet
  • Fakta om tunnel og tunnelsikkerhet og ønsket adferd
  • Hva er kravet til innhold i forskrift og læreplan? Har du og din trafikkskole tatt hensyn til dette gjennom trafikkskolens undervisningsplan og daglig praksis?
  • Ekskursjon i tunnel – rømningsveier og sikkerhetsutstyr
Les mer og meld deg på!

Landsmøtet 2017 - Bergen


Landsmøtet 2017 går av stabelen fredag 28. - søndag 30. april i Bergen. Hold av dagene allerede nå, og bli med på innholdsrike og hyggelige dager med sosialt samvær og faglig påfyll.

Trafikkopplæringsforskriften er klar – hva med nye læreplaner?


Med tanke på forestående forskriftsendring i troff med tilhørende endring i læreplanverket fra 1. januar, har Trafikkforum bedt Vegdirektoratet avdeling Tilsyn og kontroll om tilbakemelding på hvordan de forholder seg til enkelte utfordringer knyttet til undervisningsplaner og faglig leder og undervisningspersonellets plikter.      

Skolens undervisningsplan skal være et gjennomarbeidet dokument av høy faglig standard, som er godt egnet til å beskrive og å gjenspeile skolens praksis.

Det er på bakgrunn av dette behov for at de enkelte trafikkskolene får anledning til å bruke tid til å sette seg inn i forskrift og læreplan så snart disse foreligger, for så å utarbeide nye undervisningsplaner som er egnet til å implementere ønskede endringer i tråd med intensjonen.

Vi har derfor bedt om tilbakemelding på hvordan Vegdirektoratet Tilsyn og kontroll vil forholde seg til disse utfordringene. Spesielt vil vi gjerne ha tilbakemelding på hvor lang tid trafikkskolene vil ha til rådighet for å utføre dette arbeidet, fra hvilken dato det er forventet at nye undervisningsplaner er utarbeidet og ny praksis er implementert i trafikkskolens praksis, og fra hvilken dato avvik fra ny forskrift og læreplan vil føre til avviksmelding ved tilsyn.

Les høringsoppsummeringen her
Trafikkforum
Trafikkforum
Facebook
Facebook
E-post
E-post
Trafikkforum er den rause bransjeorganisasjonen for ansvarlige trafikkskoler og engasjerte trafikklærere.
© 2016 Trafikkforum, Kopiering kun etter samtykke.


Trykk her hvis du ikke ønsker å motta nyhetsbrev og informasjon om medlemsfordeler fra Trafikkforum    

Trykk her for å endre abonemmentsinnstillinger 

Email Marketing Powered by Mailchimp