Copy
Nyt fra Dansk Cykelturisme
View this email in your browser
Ny turismestrategi anerkender cykelturismen som et vigtigt indsatsområde
 
I dag har erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen offentliggjort regeringens nye, nationale strategi for, hvordan vi skal udvikle turismen i Danmark. Turismeerhvervet spiller en væsentlig rolle for dansk økonomi, og i Dansk Cykelturisme glæder vi os over, at der er fokus på det store potentiale i de cyklende turister.
 
Rent vejrmæssigt var 2016 nok ikke den bedste danske sommer, men for cykelturismen var den rigtig god: Både udlejnings- og overnatningssteder melder om fremgang i forhold til 2015. Ifølge VisitDenmark har vi allerede halvanden million cykelturister om året, hvilket svarer til, at næsten hver femte turist cykler på ferien i Danmark.
 
En fælles privat-offentlig udviklingsopgave
Regeringens nye strategi skal sætte yderligere skub i udviklingen. Blandt andet hedder det, at "Danmark har en grundlæggende styrkeposition som cykelland og dermed også et stort potentiale som cykelturismedestination". Og potentialet skal fortsat forløses i et fælles privat-offentligt regi.
 
"Et af formålene med vores forening er netop at skabe vækst i turismeerhvervet via cykelturismen, og vi koordinerer indsatsen på tværs af landet," fortæller Dansk Cykelturismes formand, Peter Ole Sørensen. "Nu har regeringen blåstemplet behovet for et samlet, nationalt fokus på cykelturismen, og vi glæder os til at arbejde for at gøre strategien til virkelighed."
 
Gode erfaringer at bygge videre på
Regeringens strategi fremhæver projektet "Powered by Cycling: Panorama" som et af de tiltag, der har skabt vækst i cykelturismen de senere år.
 
"Projektet gav de nationale cykelruter på vestkysten og den danske del af ruten København-Berlin et tiltrængt kvalitetsløft, og nu skal vi have gennemført en lignende indsats på andre ruter. Strategien nævner fx den 800 km lange Østersørute i Syddanmark," siger sekretariatsleder i Dansk Cykelturisme Jesper Pørksen og fortsætter:
 
"Vi er i fuld gang med at gøre Danmark til et af verdens bedste cykelferielande. Når vi nu højner kvaliteten af infrastruktur, skiltning og overnatning og samtidig styrker markedsføringen, får det en ret umiddelbar positiv virkning, både i storbyerne og i landdistrikterne."

Find strategien på vores hjemmeside
Copyright © 2016 Dansk Cykelturisme, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp