Copy
Nyt fra Dansk Cykelturisme
View this email in your browser
Cykellandet Danmark 2025
I Dansk Cykelturisme har vi som noget af det første kigget på en vision for cykellandet Danmark 2025. Cykelturismen, med dens mange aktører, er lidt som en supertanker. Kommuner, Naturstyrelsen og Vejdirektoratet er ansvarlige for ruterne. Turisterhvervet skaber adgang ved at tilbyde overnatning, bespisning og en cykel at leje. Destinationer og forlag formidler via hjemmesider og kort. Turoperatører laver cykelpakker. Og så videre.

Samtidigt ved vi, at cykelturister ikke er, hvad de engang var. Vi ser i disse år nye kundegrupper vinde frem. Især er cykelferie blevet populært blandt aktive ældre, som efterspørger høj komfort og forkælelse. Generelt er cykeludflugter fra en fast base blevet meget populært. I dag vurderer vi, at 8 ud af 10, som cykler på ferien, er dagturscyklister.

Det giver derfor mening at rette blikket 10 år frem og se på hvilke store håndtag, der skal drejes på, for igen at gøre Danmark til et af verdens bedste cykelferielande.

Den opgave tager vi gerne på os i Dansk Cykelturisme. Vi har sat en visions- og strategiproces i gang, hvor vi vil lære fra de bedste lande på området; ikke kun hvad angår selve produktet, men også organiseringen af cykelturismen. Vi har kigget mod Holland, Tyskland og især Schweiz, som bl.a. har ført Lukas Stadtherr fra SchweizMobil forbi Danmark til en workshop.

Den foreløbige vision kan læses her.

Gør Danmark til et cyklist-paradis
Dansk Cykelturisme gennemfører i 2015-2016 et udviklingsprojekt, der skal rydde barrierer for en stærk dansk cykelturisme af vejen.

Den moderne cykelturist er kræsen og forkælet. Derfor er det uomgængeligt at sikre, at den fornødne service er til stede, og at gæsterne inviteres til de områder, der reelt byder på gode oplevelser, god service og god infrastruktur.

I projektet har vi foretaget en screening af cykellandet Danmark. Den peger på, at de cykelruter af international interesse, der i de senere år er blevet udviklet, vedligeholdt og markedsført, og de destinationer, der satser stærkt på gode dagstursoplevelser, udgør kernen i det danske cykelferieprodukt.

Du kan læse mere om, hvilke områder Dansk Cykelturisme vil satse på i de kommende år her.

Cykelturisme-netværk
Cyklistforbundet gennemfører i 2015-2017 et udviklingsprojekt, der har til formål at etablere 3-5 regionale netværk til forankring og udvikling af cykelturismen. Projektet koordineres tæt med Dansk Cykelturisme.

Netværkene skal via et styrket samarbejde kommuner og andre aktører imellem fremme cykelturismen og bidrage til virkeliggørelsen af Dansk Cykelturismes vision for cykellandet Danmark.

Med afsæt i erfaringer og viden fra de 3-5 regionale netværk vil der blive udviklet en model for, hvordan cykelturisme på lokalt/regionalt niveau kan koordineres, organiseres og driftes. Modellen skal fungere som inspiration for andre langtursruter/cykeldestinationer.

Kontakt projektleder i Cyklistforbundet, Karen Lilleør, for mere information. E-mail: kal@cyklistforbundet.dk, tlf: +45 40 70 83 70.

Nyt fra foreningen
Dansk Cykelturisme afholdte sin første ordinære generalforsamling d. 23. marts 2015. Tre af bestyrelsens medlemmer var på valg. Det drejede sig om Peter Ole Sørensen (formand), Klaus Bondam (næstformand) og Poul Fejer Christiansen. Alle tre opnåede genvalg. Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter generalforsamlingen med genvalg til både formand og næstformand.

Københavns kommune har for nylig meldt sig ind i Dansk Cykelturisme. Foreningen er dermed oppe på 12 medlemmer. Se samtlige medlemmer her.

Kalender
Konference om Hærvejsruten tirsdag d. 12. maj. Konferencen finder sted på restaurant Golf Salonen i Viborg. Karen Lilleør og Jesper Pørksen holder oplæg om den nationale cykelturismevision.

Den nationale cykelkonference d. 18.-19. maj i Furesø og Rudersdal kommuner. Jesper Pørksen holder oplæg tirsdag formiddag om perspektiver for rekreativ cykling i Danmark og er senere vært for en rundbordsdiskussion om cykelturisme. Læs mere om den nationale cykelkonference her.
Copyright © 2015 Dansk Cykelturisme, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp