Copy

De kracht om verleidingen te weerstaan

‘Ga niet op de glijbaan zitten…’ 

Deze zin klonk regelmatig in ons huis tijdens mijn jeugd. Het is een zinnetje van Henk Binnendijk, dat hij destijds gebruikte in één van zijn toespraken. Hij maakte daarmee duidelijk dat christenen wel degelijk iets kunnen doen om te voorkomen dat ze toegeven aan de verleidingen van deze wereld. Als ik me het goed herinner, gaf hij een concreet voorbeeld van het huwelijk. Als je als getrouwde man of vrouw toelaat dat je gevoelens ontwikkelt voor een man of vrouw met wie je niet getrouwd bent, dan ga je op de glijbaan zitten… 
Mijn moeder gebruikte dit zinnetje vaak wanneer we als kinderen te maken hadden met verleidingen; van roddel tot verkeerde muziek en van alcohol tot jaloersheid. Gek genoeg komt dit zinnetje nog steeds wel eens naar boven, bijvoorbeeld als ik voor het schap in de supermarkt sta waarin de chocolade ligt (verrukkelijk!), die me toeschreeuwt: ‘Koop me, koop me, ik ben zoooo lekker!’ 

Meestal zijn verleidingen geen grapje. Wanneer we ergens naar hunkeren, verlangen of door iets worden verleid wat verkeerd voor ons is, hebben we te maken met de gevaarlijkste vorm van verleiding. De Bijbel zegt dat we een vijand hebben, satan, die niets liever wil dan ons tot zonde verleiden en onze levens verwoesten. Niemand is immuun voor verleidingen. De verleiding zelf is meestal geen zonde. Of we zondigen of niet hangt ervan af of we de verleiding koesteren (serieus overwegen) of er meteen mee naar God gaan. God kan ons niet alleen helpen om sterk te staan tegenover verleidingen, maar Hij kan ons er ook van bevrijden.

Jezus trad verleidingen niet onvoorbereid tegemoet. Het gebed en kennis van de Bijbel waren Zijn wapens voor deze strijd. De beste tijd om te bidden tegen verleidingen, is voordat je erin verzeild raakt. Wanneer de verleiding zich voordoet, wordt het veel moeilijker die te weerstaan. Het modelgebed dat Jezus ons leerde bidden, is een goed begin. ‘Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze’ (Mattheüs 6:13). We kunnen ons er ook op voorbereiden door te doen wat Jezus deed en de vijand terecht te wijzen vanuit Gods Woord. Dat betekent dat we de Bijbel vaak genoeg moeten lezen om te weten wat erin staat.
Daarnaast kunnen we ook de Heer aanroepen. ‘Want waarin Hij Zelf geleden heeft, toen Hij verzocht werd, kan Hij hen die verzocht worden, te hulp komen’ (Hebreeën 2:18).

Lezen:

Mattheüs 4:1-11 & De kracht van biddend bijbellezen blz. 309 + 310.

Om te bidden:

Heer, help mij om alle verleidingen van de vijand te weerstaan. Help mij om voorbereid te zijn voordat de verleiding komt, zodat ik de strategie van de vijand meteen herken. Leer mij de vijand terecht te wijzen door kennis van Uw Woord. Help mij om verleidingen geen moment te koesteren, maar meteen naar U te gaan, zodat ik sterk kan blijven.
Facebook
Twitter
Website
Email
Copyright © 2023 Uitgeverij Gideon, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp