Copy
heading-emago.png
 
5032e4b7-7036-4e04-bb3e-c0af0ef1ea3f.png 91f556c1-df37-4828-ad85-85a52099cd62.png a263be07-9719-4f62-8d28-371756e986a6.png

3 april 2020

 

 

Bedankt voor de sterke inzet!

De coronacrisis die in december in China uitbrak, is uitgegroeid tot een pandemie. Het menselijke leed dat hiermee gepaard gaat, wordt elke dag opnieuw gepresenteerd door het stijgende aantal overlijdens. Achter deze cijfers zitten mensenlevens. Oud, maar ook jong zoals het meisje van 12 jaar uit Gent dat school liep in de stedelijke Freinetschool de Harp. Onze gedachten gaan uit naar het gezin, het schoolteam en haar vriendjes.
 
Het onderwijs kwam abrupt tot stilstand na de beslissing om de scholen te sluiten. De scholen moesten op één dag overschakelen van les in de klas naar les in de huiskamer. Noch de leraren, noch de kinderen, laat staan de ouders waren hier materieel of mentaal op voorbereid. Soms ontbreekt het aan een laptop of is internet geen evidentie. En als het materiaal voorhanden is, dan nog beschikt men niet over de nodige vaardigheden om dit allemaal van de ene dag op de andere waar te maken.
 
Nu het duidelijk wordt dat deze situatie nog even zal aanhouden, is een meer structurele aanpak nodig. Deze aanpak zal nooit in staat zijn om alle lesstof te kunnen geven die in een normaal lessenpakket zit. Een nieuwe structuur en communicatiecultuur zullen moeten groeien zodat kinderen en ouders hiermee kunnen omgaan. Ouders zijn immers ook nog aan het werk, al dan niet van thuis uit. Hierbij moeten we ook rekening houden met het feit dat leraren naast hun professionele bezigheid hun eigen gezin moeten runnen. Redelijkheid en begrip moeten centraal staan in deze bijzondere tijden, waar niemand ervaringsdeskundige is of verondersteld wordt te zijn.

We wensen alle schoolbesturen, schooldirecties en leerkrachten te bedanken voor de sterke inzet van de afgelopen weken. Via onze ankers en de sociale media zagen we hartverwarmende verhalen van teams die er alles aan doen om met hun leerlingen in contact te blijven. Blijf ons deze verhalen zeker doorsturen, we horen ze graag.

OVSG wenst jullie allen een rustige paasvakantie. Houd het gezond en hopelijk tot binnenkort!
 
Patriek Delbaere
Algemeen directeur OVSG
 

Wat na de paasvakantie? Pedagogische begeleiding ondersteunt

Na de paasvakantie breekt een nieuwe fase aan waarin aan scholen gevraagd wordt om nieuwe leerinhouden aan te bieden als voorbereiding op lesactiviteiten die later volgen. Op ons platform e-leren zullen we ook voor de nieuwe vragen die scholen daarbij hebben materiaal en FAQ’s plaatsen. Om scholen te helpen bij prioriteren, geven we voor het kleuteronderwijs algemene tips voor ouders, voor het basisonderwijs doen we een voorstel van een doelenselectie en voor het secundair onderwijs reiken we instrumenten aan die scholen helpen om zelf een selectie van doelen te maken. Na een heropstart van de scholen geven we advies over een evenwichtige verdeling tussen lesinhoud, sociaal contact, welbevinden en evaluatie en deliberatie.

Herbekijk alvast het webinar over zorgzaam prioriteren, breed evalueren en kansrijk delibereren.
 
 

Verzekering voor opvang tijdens paasvakantie

Tijdens de paasvakantie krijgen de lokale besturen de regie voor de opvang van leerlingen basisonderwijs zonder opvang thuis. Het is mogelijk dat ze daarvoor o.a. een beroep doen op scholen, maar de inzet van onderwijzend personeel gebeurt uitzonderlijk en steeds op vrijwillige basis. Er is een gratis verzekering voor individuele vrijwilligers tijdens de coronacrisis, dit is belangrijk want onderwijspersoneel is niet verzekerd via de normale arbeidsongevallenregeling.

Onze collega’s werkten samen met VVSG ook een draaiboek voor opvang tijdens de paasvakantie uit.
 

Leerlingenvervoer tijdens de paasvakantie

Scholen voor buitengewoon onderwijs kunnen op vrijwillige basis opvang organiseren in de school tijdens de Paasvakantie. De gemeente kan ook, in afspraak met de BUO-school, de opvang in de school zelf organiseren.
Indien er nood is aan vervoer voor deze leerlingen, kan het leerlingenvervoer (georganiseerd door De Lijn) ingeschakeld worden. Neem hiervoor zo snel mogelijk contact op met de provinciale dienst leerlingenvervoer van De Lijn. Om te kunnen doorgaan, moet op elke bus begeleiding aanwezig zijn. Voor leerlingen gewoon onderwijs is er geen leerlingenvervoer door De Lijn en het Agentschap voor Onderwijsdiensten. De gemeente kan eventueel contact opnemen met een vervoerder en op eigen initiatief en kosten een vorm van vervoer van-en-naar de opvang organiseren.
Vragen? Stel ze aan elke.cromphout@ond.vlaanderen.be of de provinciale dienst leerlingenvervoer van De Lijn.
 

Vraag een extra studiedag aan voor volgend schooljaar

Elke basisschool heeft ieder schooljaar recht op drie halve dagen voor het organiseren van pedagogische studiedagen. Het is echter mogelijk om een extra dag aan te vragen. Deze aanvraag moet gebeuren voor 1 mei via een mail naar scholen.basisonderwijs.agodi@vlaanderen.be. Bij de aanvraag hoort ook een motivatie, bijvoorbeeld het feit dat jouw school dit schooljaar pedagogische studiedagen heeft moeten annuleren omwille van het coronavirus. Op deze manier kan je jouw gemiste studiedag sinds maart 2020 opnieuw inrichten.

>> Download een modelbrief
>> Meer info via Onderwijs Vlaanderen

 

Afstandsleren in de academies, jouw veelgestelde vragen

In een eerdere editie van e.mago verwezen we al naar onze veelgestelde organisatorische vragen in het DKO. De laatste weken kregen we echter ook heel wat pedagogische vragen vanuit de academies, die ondanks de sluiting via afstandsleren toch het contact willen behouden met hun cursisten. We lijsten enkele veelgestelde vragen even op.

>> Lees de veelgestelde pedagogische vragen uit het DKO
 

Wanneer gaan academies opnieuw open?

In de e.mago van 31 maart kon je de drie mogelijke scenario’s voor het leerplichtonderwijs na de paasvakantie lezen. Maar academies en hun besturen vragen zich af of zij samen met de scholen opnieuw zullen opengaan of op een ander moment. Ook voor het antwoord hierop wordt overlegd met virologen en wetenschappers. Ondertussen komt de periode van examens, toonmomenten, tentoonstellingen … dichterbij. Zoals in het webinar over afstandsleren in het deeltijds kunstonderwijs aangegeven, is het duidelijk dat deze momenten aangepast zullen worden. De pedagogische begeleiding DKO ondersteunt na de paasvakantie bij het ontwikkelen van een aangepaste evaluatie.  

 

Leiderschap in tijden van crisis

Eind maart organiseerden we twee online intervisies voor schoolleiders onder leiding van Wouter Schelfhout (Universiteit Antwerpen) en Koen Marichal (Antwerp Management School). Wat betekenen de fysieke afstand en het isolement veroorzaakt door de coronacrisis voor schoolleiders? Gedeeld leiderschap en inzetten op de kracht van het team zijn meer dan ooit een uitdaging én een nood. Hoe je dat kunt aanpakken lees je in deze bijdrage op het platform e-leren. 
 

Tips voor een virtuele klas

Hoe kan je vanop afstand met je leerlingen in contact blijven en hen bij de les houden? Onze pedagogisch begeleiders gaven de afgelopen twee weken elke dag een nieuwe tip. Onze scholen gaven zelf heel wat inspirerende voorbeelden door. Bekijk dus zeker ook de filmpjes.

>> Lees al deze tips op onze website

 
 

Hulp gezocht bij zoektocht naar laptops

Heel wat scholen gaven hun aanvragen door voor laptops voor kwetsbare leerlingen. Digital for Youth zal de komende weken de eerste leveringen doen met voorrang voor het BuSO en vervolgens het secundair onderwijs. De vraag is op dit moment groter dan het aanbod. Daarom doet Digital for Youth een extra oproep aan bedrijven om laptops te doneren. Ook giften zijn welkom om de laptops opnieuw te kunnen klaarmaken voor gebruik.  

Verspreid de oproep in je netwerk 

 

Bedankt!

OVSG-medewerkers zijn geluksvogels met teams van scholen, academies en centra zoals jullie!
Bedankt dat jullie altijd voor alle lerenden klaar staan en bergen werk hebben verzet.
Bedankt voor het praten, zoeken en vinden.
Bedankt om tijdens deze crisis de kern te zijn van het verbinden.
Bedankt om jullie verhalen te delen, bedankt voor de fijne samenwerking!

  IN DE KIJKER    
 

Het coronaverhaal van juf Jente uit De Kim & De SAM

Elke dag laat VRT iemand zijn of haar coronaverhaal vertellen. Deze week was Jente Ceulemans, leerkracht bij de school voor Buitengewoon Onderwijs De KIM & De SAM in Deerlijk, aan de beurt. Want ook tijdens de opvang in het buitengewoon basisonderwijs wordt de creativiteit dezer dagen op de proef gesteld. Daarom liet juf Jente een camera vastleggen wat voor een dankbare job ze ook nu heeft.

>> Bekijk de video op Facebook
>> Bekijk het filmpje op de VRT website

  EXTRA    
 

Coronatips voor de ouders

Ook onze collega's van KOOGO (Koepel van Ouderverenigingen van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs) willen in deze bizarre tijden ouders, kinderen en leerkrachten blijven ondersteunen. Hier vind je hun initiatieven.

  Delen met
een collega
Inschrijven Uitschrijven Adresgegevens
aanpassen
 
Redactie: OVSG, communicatie@ovsg.be
Copyright © Apr. 2020 OVSG, alle rechten voorbehouden.
Archief: de verschenen edities vind je als je het e-zine in je browser leest en vervolgens ‘Past Issues’ aanklikt.