Copy
heading-emago.png
 
5032e4b7-7036-4e04-bb3e-c0af0ef1ea3f.png 91f556c1-df37-4828-ad85-85a52099cd62.png a263be07-9719-4f62-8d28-371756e986a6.png

31 maart 2020

 

 

Mogelijke scenario's na paasvakantie

In deze coronatijden wordt de paasvakantie een periode van rust en voorbereiding op wat nog komen zal. Het is hoe dan ook de bedoeling dat er na de paasvakantie nieuwe leerstof aangeboden wordt.  Wat betreft de heropening van scholen liggen er drie scenario's op tafel:

 • Scholen starten opnieuw op meteen na de paasvakantie.
 • Scholen starten opnieuw op in de loop van mei.
 • Scholen starten niet of nauwelijks meer op vóór de zomervakantie.
OVSG neemt deel aan het overleg met minister, onderwijsverstrekkers en vakbonden om de rest van het schooljaar zo goed mogelijk en eensgezind te plannen.

>> Meer info via Onderwijs Vlaanderen
 

Oude computers voor scholen

Minister Ben Weyts lanceerde de oproep om computers in te zamelen voor kwetsbare leerlingen in het secundair onderwijs. Daarnaast stellen een aantal steden en gemeenten rechtstreeks oude computers ter beschikking aan scholen. Deze computers verzamelen ze via een lokaal netwerk. Dit is uiteraard een goede zaak. We geven nog een aantal adviezen mee:
 • Werk samen met een firma die deze computers eerst opruimt.
 • Zorg dat er up-to-date software op zit (Office 10).
 • Reserveer deze computers voor basisonderwijs en volwassenenonderwijs. Voor het secundair onderwijs loopt al een centrale inzamelactie.
 

Wat met dringende beslissingen en deadlines? 

De komende weken en maanden moet je als schoolbestuur wellicht nog een aantal belangrijke beslissingen nemen voor volgend schooljaar (bv. herstructurering, verlenging scholengemeenschap…). Voor de aanvraag of melding daarvan gelden strikte deadlines. Het ministerie van Onderwijs en Vorming (AGODI) heeft beloofd om hiermee soepel om te gaan, maar er moet wel degelijk een onderliggende beslissing zijn. Hoe je dit concreet organiseert in deze coronatijden, vind je in dit document
 

2 april: hoe prioriteren en evalueren na de coronacrisis?

Tijdens ons laatste webinar voor de paasvakantie staan we stil bij vragen van leraren, directies en leerlingen over hoe het verder moet na de coronacrisis. De onderwijstijd staat onder druk. Welke mogelijkheden hebben scholen om daarmee om te gaan? We gaan dieper in op de thema’s zorgzaam prioriteren, breed evalueren en kansrijk delibereren .

Met medewerking van Wouter Smets, lector bij de Karel de Grote Hogeschool Antwerpen en expert differentiatie, prof. Martin Valcke (UGent), Ellen Van Den Block, coördinator pedagogische begeleiding secundair van OVSG, en praktijkgetuigenissen van Rita De Canck, klastitularis en leraar algemene vakken bij Ziekenhuisschool Stad Gent en Heidi Vanrooy, directeur van Stedelijk Lyceum Topsport Antwerpen.

Aanmelden kan donderdag vanaf 15.30 uur, om 16 uur gaan we van start.

>> Meld je aan

 

Nieuw onlineplatform? Denk aan privacy! 

Bij het gebruik van onlineplatformen is naast gebruiksgemak ook de online veiligheid van leerlingen, cursisten en personeelsleden belangrijk. Vergeet dus niet om een privacy-check uit te voeren vooraleer je een nieuw platform gebruikt. Persoonsgegevens zijn ruimer dan alleen naam en voornaam; alle info die herleidbaar is naar een individu is eveneens privacygevoelig. Neem bij het invoeren van een nieuw platform altijd eerst contact op met de privacy expert (DPO) van je bestuur.  

Enkele tips:  

 • Gebruik geen privé e-mailadressen van leerlingen, cursisten en leerkrachten.  

 • Maak anonieme e-mailadressen of logingegevens aan.   

 • Controleer altijd of de tool voldoende garanties biedt wat betreft de verwerking van persoonsgegevens: maak hiervoor afspraken met de leverancier/dienstverlener.  

 • Informeer de ouders, leerlingen en cursisten. Vraag toestemming waar nodig.  

 

Hoe ontwikkel ik een beleidsplan op afstand?

Verschillende schoolleiders contacteerden OVSG met de vraag hoe ze een beleidsplan kunnen opstellen tijdens deze periode. In een PowerPoint doorlopen we de verschillende fases van beleidsplanning en bespreken we ook steeds hoe je jouw team hierbij kan betrekken op afstand. 

>> Bekijk de PowerPoint online
 

KOOGO ontwikkelt infografiek voor leerkrachten

De leerkracht kan een groot verschil maken voor ouders en hun kinderen in tijden van corona. De Koepel van Ouderverenigingen van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs (KOOGO) ontwikkelde een infografiek met tips voor leerkrachten om in contact te blijven, te ondersteunen en de verbinding met de leerlingen en hun ouders te versterken.

>> Bekijk de infografiek
 

CLB-artsen ondersteunen vrijwillig in de paasvakantie 

Het Agentschap Zorg en Gezondheid doet tijdens de paasvakantie een beroep op vrijwillige CLB-artsen voor versterking. Het Agentschap voorziet een korte ‘inscholing’ aan de hand van de uitgeschreven richtlijnen. De CLB-artsen zullen vooral meedraaien met artsen en verpleegkundigen die werkzaam zijn in één van de Vlaamse administratieve centra (op veilige afstand uiteraard) of van thuis uit adviezen geven. Het gaat niet om klinisch werk, wel om een ondersteunende functie. Al 30 CLB-artsen hebben zich aangemeld.  

>> Meld je aan als vrijwilliger voor de medische reserve

 

Nieuwe directeur pedagogische begeleiding OVSG

Het bestuursorgaan van OVSG keurde vorige week de aanstelling goed van Walentina Cools als directeur van de pedagogische begeleiding. Na het doorlopen van de selectieprocedure zal zij haar ad interim werk voortzetten als directeur. We wensen haar veel succes!
  IN DE KIJKER    
 

Scholen blijven in contact met leerlingen

De mens is bij uitstek een sociaal wezen. We geven er de voorkeur aan om in gezelschap te vertoeven. In normale omstandigheden zijn scholen een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Dat kan nu ook maar het vraagt wel creativiteit. De pedagogische begeleidingsdienst verzamelde enkele inspirerende getuigenissen van scholen die ontmoetingskansen bieden aan hun leerlingen. De getuigenissen zijn hier te vinden 

 

Stedelijk onderwijs Sint-Niklaas ontwikkelt coronawebsite

In onze vorige editie van e.mago stond 'Gavertje Vier ontwikkelt coronawebsite'. In de praktijk werd de website echter ontwikkeld door beide stedelijke basisscholen in Sint-Niklaas: Gavertje Vier uit Belsele en De Droomballon uit Nieuwkerken. Onze excuses voor deze vergissing.
  Voor je agenda    
 

Schoolteamcursussen en vormingen derde trimester worden verschoven

Omdat de rest van het schooljaar voor scholen heel druk belooft te worden, zullen we al onze vormingen voor dit schooljaar verschuiven. Wie een vorming besteld had, krijgt de kans om die toch te volgen in september/oktober 2020. Je krijgt hierover de nodige informatie.
Ondertussen heeft OVSG een nieuw aanbod aan schoolteamcursussen en maken scholen plannen voor hun professionalisering in schooljaar 20-21. Elke onderwijsinstelling moet immers tegen half juni een professionaliseringsplan voor het komende schooljaar klaar hebben.
Wij vragen besturen om hun scholen, centra en academies de tijd te geven tot half juni om de data van hun pedagogische studiedagen vast te leggen. Zo kunnen ze rekening houden met de aangevraagde vormingen die ze nog moeten inhalen (september-oktober) en de nieuwe inhoud die ze willen programmeren (vanaf november 2020).
 

 

Inspiratiedagen: zet je school in beweging!

In september 2020 organiseren we opnieuw Inspiratiedagen. We spreken daarmee alle leraren lichamelijke opvoeding aan en bij uitbreiding elke leraar die bewegen in functie van leren belangrijk vindt.
Blokkeer alvast een van deze data in je agenda:
 • 21 september in Oordegem
 • 22 september in Brugge
 • 25 september in Hofstade
 • 29 september in Tongerlo
  Delen met
een collega
Inschrijven Uitschrijven Adresgegevens
aanpassen
 
Redactie: OVSG, communicatie@ovsg.be
Copyright © Mar. 2020 OVSG, alle rechten voorbehouden.
Archief: de verschenen edities vind je als je het e-zine in je browser leest en vervolgens ‘Past Issues’ aanklikt.