Copy
heading-emago.png
 
5032e4b7-7036-4e04-bb3e-c0af0ef1ea3f.png 91f556c1-df37-4828-ad85-85a52099cd62.png a263be07-9719-4f62-8d28-371756e986a6.png

5 december 2019

 

 

OVSG in actie voor leesvaardigheid, wiskunde en wetenschappen 

De resultaten van de PISA- en PIRLS-onderzoeken geven een dalende lijn aan, maar al bij al blijven Vlaamse leerlingen hoge gemiddelde prestaties leveren. Toch moet ons onderwijs de sinds 2006 dalende tendens kunnen keren. OVSG en de pedagogische begeleiding blijven besturen en scholen hierin maximaal ondersteunen. We zetten onze acties om de kwaliteit van leesvaardigheid, wiskunde en wetenschappen te verhogen voort. Taal en talenbeleid zijn bovendien een speerpunt van ons pedagogisch begeleidingsplan. 

>> Lees ons persbericht 

 

OVSG debatteert mee

VRT NWS Connect bracht experten, beleidsmakers én een betrokken publiek samen om het over vier grote thema's binnen het onderwijs te hebben. Onze directeur Patriek Delbaere was aanwezig en nam het woord over innovatie en het lerarentekort. Ook het publiek kon mee debatteren.  

>> Lees het artikel van VRT  
>> Bekijk de hoogtepunten van de debatten 

 

Inschrijvingen OVSG-toets gestart

Vanaf nu kunnen basisscholen inschrijven op de OVSG-toets 2020 voor het zesde leerjaar. Na inschrijving kunnen ze de praktische proeven en het bijbehorende materiaal al downloaden. Die praktische proeven worden in de loop van het schooljaar afgenomen. Op 15, 16 en 17 juni staan de eindtoetsen gepland. Het thema is Duurzaamheid en de duurzame Ontwikkelingsdoelen.

>> Schrijf je hier in!
  Juridisch    
 

Verplichte registratie schoolstagiairs in Dimona

Van 1 januari 2020 is het verplicht om schoolstagiairs te registreren in Dimona. Deze maatregel zorgt ervoor dat de arbeidsongevallenwet wordt uitgebreid tot alle niet aan de sociale zekerheid onderworpen stagiairs in het kader van een opleiding naar betaalde arbeid. Dit geeft hen, afhankelijk van het type stage, een bescherming gelijk aan die van de erkende leerlingen (bijvoorbeeld leerlingen in een duaal traject via Overeenkomst Alternerende opleiding) of een beperkte bescherming volgens de wet van 21 december 2018. 

Een uitgebreide communicatie vanuit OVSG en het departement onderwijs volgt snel. 

>> Mail naar jur.so@ovsg.be voor meer info

 

Laatste kans: opzegging beleidscontract CLB

Door wijzigingen in de regelgeving moet het beleidscontract dat een school heeft afgesloten met een CLB opgezegd worden voor 31 december. De school kan natuurlijk volgend schooljaar met hetzelfde CLB blijven samenwerken, maar dat moet via zogenaamde samenwerkingsafspraken. We raden aan om de opzegging te agenderen op de gemeenteraad. Voor een juridische grondslag kan verwezen worden naar: 

  • het decreet leerlingenbegeleiding van 27 april 2018, artn. 14 en 117 
  • het decreet Basisonderwijs van 25 februari 1997, art. 62, par. 1, 10° 
  • het besluit van de Vlaamse regering van 17 december 2010 houdende de codificatie betreffende het secundair onderwijs, art. 15, par. 1, 9° 

Het enige artikel in dit gemeenteraadsbesluit kan als volgt klinken: 

“Het huidige beleidscontract van bijv. de gemeentelijke basisschool/secundaire school (naam en adres basisschool/secundaire school en schoolbestuur) met het CLB (naam en adres van het CLB waarmee een beleidscontract is afgesloten) wordt opgezegd.” 

Op dit ogenblik hoef je geen andere samenwerking of ander contract op te zeggen. 

>> Vragen? Mail naar jur.so@ovsg.be

  OpROEP    
 

OVSG zkt. directeurs

Wij zijn momenteel op zoek naar een Educatief-commercieel directeur en een directeur Organisatie die mee de schouders willen zetten onder onze organisatie. 
Misschien is een van deze functies iets voor jou.
Solliciteren kan t.e.m. 27 december 2019.

>> Interesse? Lees hier de vacatures 

  IN DE KIJKER    
 

Stedelijk Lyceum Cadix uitgekozen tot Rodeneuzenschool van Antwerpen

Veel stedelijke en gemeentelijke scholen deden mee aan de Rodeneuzendag die dit jaar als thema ‘weerbaarheid bij jongeren’ had. In Antwerpen kreeg het Stedelijk Lyceum Cadix de titel van ‘Rodeneuzenschool van ’t Stad’. Het voltallige schepencollege en de burgermeester kwamen langs en bekroonden enkele leerlingen met een medaille. 

>> Lees het artikel van Het Laatste Nieuws 

  VOOR JE AGENDA    
 

Nascholing

Basis  

9/12                 Coaching voor zorgleraren: Vragen stellen en zelfzorg (verdieping)  

10/12               Een cocktail van talen in mijn klas  

11/12               ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health)  

13/01               Leren leren: Leren in het kwadraat  

14/01               Franse taalinitiatie  

14/01               STEM kleuter  

14/01               STEM lager  

20/01               Groovy happy mood (lager onderwijs)  

24/01               Trajectthema: Brede aanpak gedrag  

28/01               Wij en onze kleinste schatten van de school  
  

SO  

10/12               Nieuwe eindtermen Wiskunde 1ste graad  

18/12               Computationeel denken en handelen in de nieuwe eindtermen  

24/01               Trajectthema: Brede aanpak gedrag  

27/01               Actief aan de slag met burgerschap  

  

DKO  

06/12               Traject ‘Evalueren in het DKO’  

06/12               Nieuwe einddoelen DKO in de praktijk brengen  

11/12               Studiedag voor dansleerkrachten  

13/12               Traject creërende podiumkunstenaar: Creëren als doorlopende leerlijn    

16/12               Traject creërende podiumkunstenaar: Creëren als doorlopende leerlijn   

17/12               Traject eerste graad: Over het muurtje kijken met jonge ontdekkers    

21/01               Traject beeldende en audiovisuele kunsten: kunstbeschouwing als vorm van inspiratie   
21/01               Gedragsproblemen in de klas  

24/01               Trajectthema: Brede aanpak gedrag  

24/01               Traject: Body, Mind en Music (Musiceren = functioneel bewegen!)  

  

Niveauoverstijgend  

07/01               Thematraject: Ouderbetrokkenheid  

13/01               Ik ben het visitekaartje van de school  

14/01               Nieuwe autoriteit  

14/01               Coaching  

23/01               Basisregelgeving voor personeelsbeleid DKO – laatste plaatsen 

 

Ook voor je agenda

Op 13 maart gaat ons jaarlijkse congres voor schoolbesturen, verantwoordelijken onderwijsdiensten, leden managementteams, verantwoordelijken scholengemeenschappen en samenwerkingsverbanden door. Het programma volgt later.

 

  Extra    
 

Netwerk van islamexperten staat voor je klaar

Ook dit jaar kun je terecht bij het Netwerk islamexperten voor alle vragen over levensbeschouwelijke diversiteit op school en over mogelijke signalen van radicalisering. Ze zoeken gratis met jou een antwoord op maat en kunnen ook een bemiddelende rol op zich nemen.  Vanaf dit schooljaar gaan ze ook aan de slag met langere trajecten en zijn er livestreamsessies waar alle vragen omtrent onderwijs en levensbeschouwing, religie, polarisering en diversiteit aan bod kunnen komen.   

De eerstvolgende livestream gaat door op 10 december om 19.30 uur.  

>> Meer info   

>> Bekijk het filmpje 

 

De Warmste week komt eraan …

Traditiegetrouw zetten veel scholen acties op poten. Het leerlingentijdschrift Zonnestraal speelt daarop in met een speciaal nummer voor 8- tot 12-jarigen rond het thema solidariteit. Uiteraard gaat de opbrengst van deze Warmste Zonnestraal naar een goed doel!

>> Online te bestellen via uitgeverij Averbode.
  Delen met
een collega
Inschrijven Uitschrijven Adresgegevens
aanpassen
 
Redactie: OVSG, communicatie@ovsg.be
Copyright © Dec. 2019 OVSG, alle rechten voorbehouden.
Archief: de verschenen edities vind je als je het e-zine in je browser leest en vervolgens ‘Past Issues’ aanklikt.