Copy
heading-emago.png
 
5032e4b7-7036-4e04-bb3e-c0af0ef1ea3f.png 91f556c1-df37-4828-ad85-85a52099cd62.png a263be07-9719-4f62-8d28-371756e986a6.png

13 februari 2020

 

 

Recordaantal leerlingen in Academies

Zaterdag 15 februari tonen academies hun talenten aan het grote publiek op de Dag van de Academies. Het leerlingenaantal in het deeltijds kunstonderwijs stijgt al jaren en ook dit jaar zien we een stijging van 2,7% tot 204 754 leerlingen van alle leeftijden. 89% van alle academies wordt bestuurd door steden en gemeenten. “Het buurtgerichte en nabije aanbod van de academies verlaagt de drempel”, zegt voorzitter Loes Vandromme.

>> Meer cijfers in het persbericht
 

Sterkte technische richtingen moet behouden blijven

Deze week uitten een aantal directeurs van technische en beroepsscholen hun bezorgdheid over de nieuwe eindtermen in de pers. OVSG deelt de bezorgdheid van onze TSO- en BSO- directies. Opleidingen in onze doorstroom- en arbeidsmarktgerichte richtingen moeten van een hoog niveau zijn én aansluiten bij de behoeften van zowel verdere opleidingen als de arbeidsmarkt. Het gaat hier vaak om scholen die sterke STEM-profielen afleveren, en die zijn meer dan nodig. Onze scholen willen jongeren die hierin interesse hebben wapenen en hen een stevige dosis praktijk meegeven.

 

>> Lees het volledige standpunt
 

Dynamoprojecten brengen cultuur in de klas

Minister Weyts maakt bekend dat in totaal 185 scholen creatieve projecten kunnen realiseren in het kader van dynamoPROJECT. Daar zijn ook 31 stedelijke en gemeentelijke scholen of academies bij die een bedrag tot maximaal 2000 euro ontvangen. Een professionele jury beoordeelde de aanvragen die binnenkwamen bij Cultuurkuur. Het gaat om meerdaagse klasprojecten waarbij leraren samenwerken met culturele partners. 

>> Lees het persbericht

 

Uitbetaling werkingsmiddelen kleuteronderwijs

De verhoogde werkingsmiddelen voor het kleuteronderwijs worden uitbetaald in 2 schijven: eind januari (voorschot van minstens 50%) en eind juni (saldo). Bij de berekening vertegenwoordigt elke kleuter nu 8 punten. De geldwaarde per punt bedraagt 82,576647 euro, waardoor een school voor elke kleuter 660,61 euro krijgt.

De besturen/scholen kunnen de werkingsmiddelen autonoom aanwenden. Ze kunnen gebruikt worden om het kleuteronderwijs inhoudelijk te versterken maar ook om via het TIVOLI-systeem extra kinderverzorging te voorzien. 

De aparte extra middelen voor kleuters die vorig schooljaar werden toegekend en de opstap vormden naar de gelijkschakeling met het lager onderwijs, vallen nu uiteraard weg. 

 

Renteloos lenen voor hernieuwbare energie

Investeringen in hernieuwbare energie kunnen vanaf nu gefinancierd worden via een renteloze lening voor een periode van 15 jaar. In het verleden was dit enkel mogelijk voor investeringen in zonnepanelen. Bovendien werd een interestvoet van 1% aangerekend. Dit wordt nu bijgestuurd. Ten eerste zijn er nu veel meer types van investeringen mogelijk zoals betere isolatie of hoogrendementsketels. Ten tweede wordt de rentevoet wordt teruggebracht tot 0%. Het maximaal te lenen bedrag is en blijft € 500.000.  

>> Meer informatie op de website van AGION

 

Op sportklas in oktober?

Het centrum van Sport Vlaanderen Hofstade is door een annulering terug beschikbaar voor de periode van 5 tot 9 oktober dit jaar. Het heeft een capaciteit van 64 personen en beschikt over een overdekt zwembad en een veelzijdig sport-en spelterrein.

>> Meer informatie over Sport Vlaanderen Hofstade

  

  JURIDISCH    
 

Concordantie basisopties en beroepenvelden 

Op 1 september 2020 vindt er een concordantie plaats van de huidige basisopties/beroepenvelden naar de nieuwe basisopties. Door een recente aanpassing aan de omzendbrief SO 60 is er voor die concordanties – met uitzondering van het beroepenveld Decoratie - geen melding aan AgODi nodig

Voor basisopties/beroepenvelden die wel in het schooljaar 2018-2019 maar niet in het huidig schooljaar werden ingericht, moet wel een melding aan AgODi gebeuren uiterlijk op 1 april 2020. 

Meer info? Jur.so@ovsg.be  

 

Evaluatie van het ondersteuningsmodel specifieke onderwijsbehoeften

Het ondersteuningsmodel voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften zit momenteel in zijn derde schooljaar. Door het Vlaams Parlement is decretaal vastgelegd dat een onafhankelijke commissie van experts de introductie van het ondersteuningsmodel zou evalueren. Een commissie, onder leiding van professor Elke Struyf, voerde de opdracht uit. De evaluatie kadert in een bredere, nog lopende oefening van monitoring en evaluatie van het M-decreet. 

>> Lees het evaluatierapport van de commissie Struyf 

  IN DE KIJKER    

Zesde congresdag voor schoolbesturen: onderwijs centraal

Op 13 maart in Lamot in Mechelen focussen we op de onderwijskwaliteit van het gemeentelijk onderwijs en de rol van het bestuur daarin. Eerst benaderen we dat thema aan de hand van onderzoek door het Rekenhof, daarna zoomen we in op de praktijk. Wat is de rol van de OVSG-toets? En hoe pakken besturen dit concreet aan. Een mix van theorie en praktijk en volop de kans om te netwerken.
 
>> Bekijk het programma en schrijf je in
 
  Voor je agenda    
 

Nascholingen

Basisonderwijs 

18/02 De Trotsdoos 
09/03 Differentiëren in de kleuterklas? Ik kan dat! 
10/03 Moeilijk gedrag in de kleuterklas. Preventief werken in de brede basiszorg. 
10/03 Frans Evalueren 
23/03 Moeilijk gedrag: preventief werken aan gedragsproblemen in de brede basiszorg 

Deeltijds Kunstonderwijs 

18/02 Typologieën: leren omgaan met verschillen tussen mensen  
02/03 Fotografisch etsen op koper met gebruik van fotopolymeerfilm (=vervolgcursus 'Fotopolymeer') 
13/03 Alles over kleur 

Niveauoverstijgend 

11/03 De algemeen directeur, enige evaluator van de directeur van het gemeentelijk onderwijs 
12/03 Inzichten in kleuteronderwijs 
13/03 Congres voor schoolbesturen  
16/03 Timemanagement 
25/03 Effectief inspelen op diversiteit in de klas 
01/04 Seminarie buitengewoon onderwijs ‘Samen sterk in kwaliteit’ 
02/04 Organiseren van basisonderwijs 
03/04 Seminarie buitengewoon onderwijs ‘Samen sterk in kwaliteit’ 
27/04 Intervisie en coaching 
 

 

Ook voor je agenda

Van 9 tot 15 maart is het Week van de Lentekriebels. Preventie van soa's staat dit jaar centraal. Op de website vinden leraren leuke lesmaterialen en lestips. Ze kunnen er zelfs een gratis pakket bestellen om je klas mee aan te kleden. 

Van 12 tot en met 26 maart kan je school deelnemen aan een leermoment over bewegingsvriendelijke en gedeelde speelplaatsen. Wil jouw school van de speelplaats een kwaliteitsvolle, groene bewegingsruimte maken waar kinderen en jongeren graag vertoeven en prikkels ontvangen om te bewegen? Ja, maar hoe begin je hieraan? Scholen krijgen de kans om hun eigen verhalen te delen en zo van elkaar te leren.

>> Meer weten? Lees hier

  Extra    
 

Samen tegen onbetaalde schoolfacturen

Het project ‘Samen tegen onbetaalde schoolfacturen’ biedt elk jaar een navormingstraject aan 45 Vlaamse en Brusselse secundaire scholen. De scholen worden op maat ondersteund in het ontwikkelen en uitbouwen van een armoede- en/of kostenbewust beleid op maat van de school. Een vormingswerker en een ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting begeleiden de school een schooljaar lang. 

>> Interesse? Vul dit formulier in
  Delen met
een collega
Inschrijven Uitschrijven Adresgegevens
aanpassen
 
Redactie: OVSG, communicatie@ovsg.be
Copyright © Feb. 2020 OVSG, alle rechten voorbehouden.
Archief: de verschenen edities vind je als je het e-zine in je browser leest en vervolgens ‘Past Issues’ aanklikt.