Copy
heading-emago.png
 
5032e4b7-7036-4e04-bb3e-c0af0ef1ea3f.png 91f556c1-df37-4828-ad85-85a52099cd62.png a263be07-9719-4f62-8d28-371756e986a6.png

30 januari 2020

 

 

Opstart: bereid je voor als leidinggevende 

Geïnteresseerd in schoolontwikkeling? Ambities om directeur te worden? Of ambieer je een andere leidinggevende functie? Dan is deze opleiding zeker iets voor jou!  

Door het volgen van deze opleiding krijg je zicht op je eigen leiderschapsstijl, word je gestimuleerd om te werken aan kwaliteitsvol onderwijs op schoolniveau, verwerf je bepaalde vaardigheden om samen met een team aan de slag te gaan én bereid je je voor op een leidinggevende functie in het onderwijs. 

>> Schrijf je nu in voor de basisopleiding op 17 februari 

 

Op weg naar een job dankzij je competenties

Binnenkort kan je kinderbegeleider voor schoolgaande kinderen worden zonder het vereiste diploma. De Vlaamse regering heeft namelijk een lijst klaar met tien beroepen waarvoor je competenties kan laten erkennen die je hebt verworven dankzij een eerdere job, hobby’s, vrijwilligerswerk of zelfstudie.  

De pedagogische begeleidingsdiensten verzorgen de coördinatie van deze projecten. Nog dit jaar kunnen geïnteresseerden hun competenties laten beoordelen in centra voor volwassenenonderwijs die als EVC-testcentrum fungeren. 

>> Lees het persbericht 

Save the date: wordt testen het nieuwe opleiden?
Op 27 maart organiseren alle partners die betrokken zijn bij het testen van de EVC’s een slotevent in Brussel. De eerste bewijzen van kwalificatie zullen dan symbolisch worden uitgereikt.

>> Lees het programma

 

Ook in 2020 subsidies voor veilige schoolomgeving

De subsidie is gericht op projecten voor de beveiliging van een schoolomgeving door kleine ingrepen. Per schoolomgeving gaat het om een bedrag van maximaal 25 000 euro. Maximaal 50% van de uitgaven kan gesubsidieerd worden.


>> Meer informatie op de site van de Vlaamse overheid

  JurIDISCH    
 

Zorg voor samenwerkingsafspraken met een CLB

De huidige beleidscontracten met het CLB konden jaarlijks voor eind december opgezegd worden. We hebben al onze basis- en secundaire scholen aangeraden om voor 31 december hun huidig beleidscontract op te zeggen, ondanks het feit dat het automatisch afloopt op 31 augustus 2020. Dat hebben we aangeraden omdat het beleidscontract met het CLB in het verleden ook al stilzwijgend werd verlengd. Dit mag nu niet meer.   

Vanaf 1 september 2020 moeten alle basis- en secundaire scholen samenwerkingsafspraken hebben met een CLB; dit is een erkenningsvoorwaarde voor elke school. Dit CLB kan hetzelfde CLB zijn als waarmee de school een beleidscontract had, of het kan gaan om een ander CLB. Indien jouw school nog geen samenwerkingsafspraken heeft met een CLB, doe dit dan zo snel mogelijk. Alle CLB’s moeten voor 31 maart 2020 laten weten met welke scholen ze samenwerkingsafspraken hebben, anders zullen ze problemen ondervinden met hun omkadering. Op ons extranet vind je nog meer info. 

Vragen? Mail naar jur.bao@ovsg.be of jur.so@ovsg.be

 

Infosessie auteursrechten DKO en KSO

Op donderdag 26 maart van 13.30 tot 16.30 uur kan je in Huis Madou een infossie over auteursrechten in het DKO en KSO volgen. Jan Pauly, auteur van Auteursrechten & Publishing en medewerker bij Poppunt, en advocaat Didier Deneuter zijn de sprekers van dienst.  

De auteursrechten zijn voor het DKO en KSO vaak een kluwen van jewelste. Tal van vragen blijven onbeantwoord: Wat met afbeeldingen voor de les? Uit boeken? Van internet? Kan YouTube in de les? Wat met Spotify? enz. De nood aan duidelijkheid is zeer groot.  

Heb jijzelf specifieke vragen? Bezorg ze ons op voorhand via bernadette.vankemseke@ovsg.be


>> Schrijf je nu gratis in voor 19 maart

 

Leerplicht vanaf 5 jaar

Op woensdag 15 januari gaf de Raad Basisonderwijs unaniem zijn goedkeuring aan het advies ‘Nood aan duidelijkheid over de implicaties van de leerplichtverlaging’ over de leerplicht voor vijfjarige kleuters. 

Door een federale maatregel worden alle vijfjarige kleuters vanaf 1 september 2020 leerplichtig. De Vlaamse onderwijsraad vraagt aan de minister om snel duidelijkheid te brengen over de gevolgen hiervan voor leerlingen, ouders en scholen. Meer bepaald: de regelgeving over aan- en afwezigheden, het aanbod levensbeschouwelijk onderwijs en het huisonderwijs. We vragen ook aandacht voor specifieke groepen en willen op termijn graag een monitoring in de breedte van deze maatregel.

Meer weten? Mail naar bart.vandijck@ovsg.be

Image result for vlor vlaamse onderwijsraad

  IN DE KIJKER    
 

De meest poëtische school van Vlaanderen

In Het Kompas, stedelijke basisschool voor buitengewoon onderwijs uit Gent, zetten ze deze week poëzie en poëzieraadsels centraal. Vandaag op Gedichtendag zorgt juf en auteur Astrid Arns van het Kompas voor een poëtische bijdrage. Zelf op school ook gewerkt met gedichten? Laat het ons weten via Facebook!

Image may contain: text

  Oproep    
 

Collega's gezocht!

Momenteel hebben wij vier openstaande vacatures:
  • Stafmedewerker communicatie
  • Stafmedewerker schoolgebouwen
  • Teamleader Onthaal & Facility
  • Directeur pedagogische begeleiding
>> Interesse? Bekijk de vacatures
  Voor je agenda    
 

Nascholing


Basisonderwijs

14/02 Leren in het kwadraat: op stap met het nieuwe ontwikkelingsplan leren leren 

18/02 De Trotsdoos 

09/03 Differentiëren in de kleuterklas? Ik kan dat! 

10/03 Moeilijk gedrag in de kleuterklas. Preventief werken in de brede basiszorg. 

10/03 Frans Evalueren 

23/03 Moeilijk gedrag: preventief werken aan gedragsproblemen in de brede basiszorg 

 

Deeltijds Kunstonderwijs 

06/02 Kunstbeleving in het Museum 

11/02 Praktijkles klassieke dans  

14/02 Hands-on sessie Eco-materialen 

18/02 Typologieën: leren omgaan met verschillen tussen mensen  

18/02 Praktijkles klassieke dans  

21/02 Hands-on sessie: Art in the picture! 

02/03 Fotografisch etsen op koper met gebruik van fotopolymeerfilm (=vervolgcursus 'Fotopolymeer') 

 

Niveauoverstijgend 

18/02 Functiebeschrijving en evaluatie voor schoolbesturen 

11/03 De algemeen directeur, enige evaluator van de directeur van het gemeentelijk onderwijs 

12/03 Inzichten in kleuteronderwijs 

13/03 Congres voor schoolbesturen

27/04 Intervisie en coaching

28/04 Communicatiestijlen 

 

Academies op STEAM

De academies voor deeltijds kunstonderwijs lopen zich warm voor de Dag van de academies op 15 februari. Het centrale thema is STEAM: Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics. Een thema dat Geert Verbeke van de Verbeke Foundation na aan het hart ligt. D’Academie van Sint-Niklaas plant op 15 februari allerlei activiteiten in de Verbeke Foundation. Maar ook overal in Vlaanderen en Brussel kun je gaan kijken naar de projecten, voorstellingen en creaties van bijna 200 000 leerlingen deeltijds kunstonderwijs en hun leraren.

>> Bekijk alle activiteiten
 

Ook voor je agenda

Op 7 februari organiseert Amnesty International haar jaarlijkse Schrijf-ze-VRIJdag. Het thema van dit jaar is YOUTH 4 RIGHTS. Amnesty International roept jongeren in België op om jonge mensenrechtenverdedigers wereldwijd te steunen. Schrijf je nu in met je klas of school en ontvang gratis lesmateriaal voor jou en je leerlingen.

>> Schrijf je in

Op 6 maart organiseert het Departement Onderwijs en Vorming een studievoormiddag over de samenwerking tussen scholen, sociale economie en werkplekleren. Inschrijving is gratis.

>> Lees het programma en schrijf je in
  Extra     
 

KOOGO vriendenboekje

Onze collega's van KOOGO (Koepel van Ouderverenigingen van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs) ontwierpen een boekje, dat op een speelse manier de communicatie, de verbinding en de samenwerking tussen leden van een ouderwerking stimuleert. Het maakt de kwaliteiten en talenten binnen een ouderwerking zichtbaar.

>> Download het vriendenboekje

Liever de echte 'glossy’ versie? Neem contact op.
  Delen met
een collega
Inschrijven Uitschrijven Adresgegevens
aanpassen
 
Redactie: OVSG, communicatie@ovsg.be
Copyright © Jan. 2020 OVSG, alle rechten voorbehouden.
Archief: de verschenen edities vind je als je het e-zine in je browser leest en vervolgens ‘Past Issues’ aanklikt.