Copy
Music for Life-acties voor Anna Timmerman daverend succes, Oproep: deelname aan onderzoek levenskwaliteit doofblinden, Beleef doofblindheid bij Xinix,...
View this email in your browser

Music for Life-acties voor Anna Timmerman daverend succes

Anna Timmerman vzw deed mee aan Music for Life 2015, de campagne van Studio Brussel voor het goede doel. Er waren drie acties, waarmee heel wat geld werd ingezameld.

Met de drie acties werd in totaal € 9.626,55 ingezameld. Wat een geweldig resultaat! Usher Power zamelde met hun online actie € 7.334,55 in, de wandeling van Fina's Voetstap in Brussel bracht € 100 op. De verkoop van pralines, mueslibekers en krijtmokken was goed voor € 2.222

Dank je wel aan iedereen die een actie startte. En dank je wel aan iedereen die ons steunde tijdens Music for Life.

Lees het volledige verslag

OPROEP: deelname aan onderzoek over levenskwaliteit doofblinden

In het kader van de masteropleiding orthopedagogiek aan de KU Leuven en in samenwerking met de vereniging Anna Timmerman VZW, is er een onderzoek gestart naar de levenssituatie van mensen met verworven doofblindheid. Het onderzoek is gericht naar mensen met een gecombineerde auditief-visuele beperking, ongeacht de ernst en de oorzaak.

Met dit onderzoek willen ze tot suggesties komen die de levenssituatie van doofblinde mensen positief kunnen beïnvloeden. Het is de eerste keer dat doofblinde personen in Vlaanderen bevraagd worden over hun leven, werk/dagbesteding, vrije tijd, mobiliteit, communicatie, sociale relaties enz. Met dit onderzoek krijgen doofblinden de kans om zelf hun stem te laten horen. Daarom doen we een warme oproep aan iedereen die niet goed hoort en ziet om deel te nemen aan het onderzoek.

Wil je deelnemen? Klik hier. Ken je mensen die niet goed horen én zien? Deel deze oproep met hen.

Beleef doofblindheid bij Xinix

Logo van Xinix
Hoe ervaren doofblinde mensen de wereld? Welke gevolgen heeft hun dubbele handicap? Wij nodigen je uit om het aan de lijve te ondervinden tijdens de module ‘Doofblindheid’ bijXiNiX.

Ook in 2016 organiseert Licht & Liefde de module Doofblindheid bij XiNiX in Varsenare. De module wordt verzorgd door mensen van Anna Timmerman vzw.

De module wordt georganiseerd op

  • 4 maart
  • 16 september
  • 14 oktober

Meer informatie en inschrijven

Onderzoek naar het functioneren van personen met aangeboren doofblindheid

In 2006 werd aan de Universiteit Groningen een 1-jarige internationale opleiding gestart voor het behalen van een Master in Congenital Deafblindness and Communication. Alle geïnteresseerden met voldoende kennis van het Engels en een pedagogische bachelor als basis,kunnen zich voor deze opleiding inschrijven. De opleiding wil een bijdrage bieden zowel voor het praktisch werkveld als op het vlak van wetenschappelijk onderzoek.

Verschillende afgestudeerde Masters grepen ook de kans tot verder wetenschappelijk onderzoek. Zo werden er in het laatste jaar al vijf doctoraatsonderzoeken voorgedragen aan de Rijksuniversiteit Groningen, met prof. Marleen Janssen als eerste promotor, specifiek gericht op de doelgroep personen met aangeboren doofblindheid.

In dit artikel geeft Marlene Daelman een stand van zaken over het onderzoek naar het functioneren van personen met aangeboren doofblindheid.

Doofblinde advocate ontmoet president Obama in het Witte Huis

Op 20 juli 2015 werd in het Witte Huis de 25ste verjaardag van de Americans with Disabilities Act (ADA) gevierd. Dit is een Amerikaanse wettekst waarin de rechten van personen met een handicap werden opgenomen. Haben Girma, een doofblinde advocate, deelde haar persoonlijke verhaal en legde uit hoe de ADA Amerikanen met een handicap helpt barrières te doorbreken.

Haben Girma is doofblind geboren. Ze studeerde rechten aan Harvard. In 2013 studeerde ze af en nu is ze een advocate die zich inzet voor mensen met een beperking.

Lees het volledige artikel

Te koop: origineel Lorm t-shirt

De familie van Peter poseert met hun Lorm t-shirt

Tijdens Werelddovendag op 26 september 2015 werd het Lorm-t-shirt gelanceerd. Hiermee willen we het lormalfabet en doofblindheid in het algemeen meer bekend maken. Met dit t-shirt kan je ook communiceren met mensen die geen lorm kennen. De afbeelding met instructies kan helpen de drempel om lorm te gebruiken te verlagen.

Wil je ook zo'n leuke en fascinerende lorm t-shirt?

Je kan t-shirts bestellen in alle maten en ze zijn beschikbaar in een mannelijk of vrouwelijk model. Opgelet: de maten zijn aan de kleine kant. Je bestelt best een maat groter dan je gewoonlijk koopt.

Meer informatie en prijzen vind je op de website van Anna Timmerman vzw.

Publieksavond 'Therapie in Zicht'

Op 2 december 2015 organiseerde de afdeling Oogheelkunde van het Radboudumc een publieksavond over netvliesziekten in Nijmegen. De plublieksavond werd voorgezeten door Cathy van Beek, lid van de Raad van Bestuur van het Radboudumc.

Rode draad tijdens de avond was de noodzaak van meer geld voor wetenschappelijk onderzoek. Meerdere malen werd een oproep gedaan naar de zaal om gezamenlijk een vuist te maken voor het werven van geld waarmee de termijn voor het ontwikkelen van een behandeling zou kunnen worden verkort. Een grote uitdaging, aangezien voor iedere genmutatie een specifieke therapie ontwikkeld moet worden.

Lees het verslag op www.ushersyndroom.nl
Lees het uitgebreide verslag van de schrijftolk op de website van SWODB

Half gezien, half gehoord

Aapje met een hand voor een oog en een hand voor een oor
Blijf op de hoogte van wat er gebeurt in de Doofblinde wereld. Hieronder kan je interviews met Doofblinden lezen, artikels over nieuwe ontwikkelingen in de wetenschap en techniek,...

Smartphones en apps voor visueel en audiologisch beperkten

Kunnen slechtzienden, blinden, slechthorenden en doven ook een smartphone gebruiken? Ja, met wat aanpassingen en extra handelingen is dat zeker mogelijk. Er bestaan al heel wat mogelijkheden van apps en telefoons voor slechtzienden en slechthorenden, zowel voor Apple als voor Android.

Lees meer
 

Thunderclap voor Usher

Wat zou jij doen met 45 miljard dollar? De realiteit voor Mark Zuckerberg (de oprichter van Facebook) en een grote wens van Ushersyndroom.nl. Met een klein gedeelte van dit bedrag kan onderzoek naar een behandeling voor Usher gefinancierd worden. We zijn nog maar 5 handdrukken verwijderd van de meest invloedrijke personen ter wereld. Daarom heeft Ushersyndroom.nl een brief aan Mark Zuckerberg geschreven. Op 19 december werd de ‘Letter to Mark Zuckerberg’ als een donderslag tegelijkertijd gepubliceerd op de social media-account van alle supporters van de Thunderclap.

Lees het volledige artikel
 

Boek: De vijand komt van opzij

De vijand komt van opzij vertelt het verhaal van André. Hij is slechthorend en wordt langzaam blind, wat een bekend gegeven is voor de auteur, die het Ushersyndroom heeft. Hoewel in de roman een aantal feiten over het leven van de auteur terug keren, is het verhaal verder volledig fictief. In het boek vertelt Kirsten het verhaal van haar vriend, waarbij ook in zijn hectische leven het altijd anders loopt dan verwacht. "Heel herkenbaar en in die zin is De vijand komt van opzij een pageturner" volgens een meelezer.

Het boek kost € 14,95. Je kan het bestellen bij De Standaard boekhandel.


Visio lanceert Zelfstudie braille

Op maandag 4 januari, Wereld Braille Dag, lanceerde Visio (het Nederlandse expertisecentrum voor blinden en slechtzienden) de Zelfstudie braille. Met deze zelfstudie kunnen zeer slechtziende en blinde mensen in hun eigen omgeving en in eigen tempo braille leren. Het is ook mogelijk om bestaande kennis op te frissen. De Zelfstudie braille kan je aanvragen via de webwinkel van Visio.

Lees het volledige artikel


VIDEO: Ik ben doof en blind, maar kan ik leren surfen?

Haben Girma werd doof en blind geboren, maar dat heeft haar niet tegengehouden in het leven. Na haar rechtenstudies aan Harvard is ze nu een advocate die zich inzet voor mensen met een beperking. Van president Obama kreeg ze de titel "White House Champion of Change". En nu wil de 27-jarige vrouw nog leren surfen. Matt Allen helpt haar haar droom te laten uitkomen.

Bekijk het filmpje

Noteer in je agenda


Filmpremière 'Achter de wolken'

Op 6 februari wordt voor de eerste keer een film met audiodescriptie vertoond. Dan kan je de film ‘Achter de Wolken’ bekijken met een oortje waarmee je de audiodescriptie kan beluisteren. Het verhaal gaat over twee mensen die elkaar na 40 jaar weer tegenkomen en verliefd worden. Michael Pas sprak de audiodescriptie in. De film is gratis, ook voor je begeleider.

Meer informatie en inschrijven


Helen Keller Club

  • 27 februari: opendeurdag: iedereen is welkom vanaf 14 uur
  • 26 maart: bowling of wandelen

Meer informatie en inschrijven


29 februari 2016: Zeldzame ZiektenDag

Jaarlijks brengen mensen met een zeldzame aandoening tijdens de International Rare Disease Day hun situatie wereldwijd onder de aandacht. In 2016 vindt deze dag plaats op 29 februari. Het internationale thema is: "Doe mee en laat je stem horen".

Meer informatie over Zeldzame ZiektenDag

Logo Annna Timmmerman vzw


InschrijvenUitschrijven  |  Update subscription preferences