Copy

VäsbyVänsterns nyhetsbrev, februari

View this email in your browser

Ordförande har ordet

Hej Partikamrat

Nu har vi kommit igång på riktigt både i föreningen och i politiken, det är mycket som är på gång och därför kanske du har upplevt att det kommer lite mer utskick från oss. Det kommer att fortsätta ett tag och det är bra att du som medlem tar del av all information så att du är uppdaterad på vad som händer.

Eftersom du är viktig del av Väsbyvänstern så är vi beroende av att du är med och tycker till i olika frågor som sätter riktningen på den politik vi för lokalt. Kom gärna på våra medlemsmöten och var med och fatta de viktiga besluten.

Vi har ändrat strukturen på våra medlemsmöten så att de blir ett forum för inspiration, idéverkstad och en trevlig social aktivitet. Vi kör medlemsmöten kanske lite oftare än vad det har varit historiskt. Detta för att undvika tunga och rutinmässig möten med språk som bara politiskt insatta förstår.

Om du behöver sällskap till och från våra möten, skjuts eller barnpassning så hjälper vi dig gärna med det om du talar om det för oss i god tid.  

Med vänlig hälsning,
Kamal Schtaie,
ordförande Vänsterpartiet Upplands Väsby 

 

Välkommen på medlemsmöte 2 februari

Den 2 februari klockan 18.30 är det dags för medlemsmöte i partilokalen på Dragonvägen 30.

Under kvällen kommer vi att prata om vad som är på gång i föreningen. Vi kommer även ägna tid åt att prata om Vänsterpartiets kongress som hålls i Örebro 5-8 maj. Kamal kommer att rapportera från kongressvalberedningen, vi kommer att prata om vad det innebär att vara ombud och vi kommer att ta ställning till de motioner som har skrivits från föreningen. Mer information om kongressen hittar du längre ned i detta nyhetsbrev.

Dagordningen för mötet hittar du här. Den kommer även som vanligt finnas upptryckt i lokalen.

 

Vänsterpartiets kongress den 5-8 maj

Den 5-8 maj håller Vänsterpartiet kongress i Örebro. Kongressen är partiets högsta beslutande organ. Det är här vi diskuterar och beslutar om riktningen för vår politik framöver.

Programkommissionen har till kongressen lagt fram förslag på ändringar i partiprogrammet, det program som är grundläggande för vår politik. Kongressen kommer även behandla ett förslag till ett ekonomiskt/ekologiskt punktprogram som, om det antas, kommer att styra hur vi som parti kommer arbeta för att uppnå ett ekologiskt hållbart samhälle. Dessa båda förslag finns det möjlighet att lägga motioner på. Du hittar all information om hur du skriver en motion och annat praktiskt här

Nominera kongressombud

Är du sugen att delta på kongressen som ombud eller vet du någon annan som du tycker passar för uppdraget? I så fall skickar du dina nomineringar till antingen distriktet på storstockholm@vansterpartiet.se eller till vår ordförande Kamal Schtaie på kamal@schtaie.se som sitter i den tillfälliga valberedning för kongressombud efter ett beslut på medlemsmötet den 16 januari. (Meddela om du eller den du nominerar vill åka som ordinarie ombud eller som ersättare.) Senast den 5 februari behöver du skicka ditt förslag för att valberedningen ska hinna förbereda sitt förslag. OBS! Om du vill att vårt medlemsmöte ska kunna ta ställning till ditt förslag behöver du skicka in ditt förslag till Kamal redan den 2 februari (innan medlemsmötet).

Kamal kommer under medlemsmötet presentera de nomineringar som inkommit från vår förening. Tanken är att medlemsmötet tar ställning till nomineringarna. Vi kommer även ta ställning till vem vi föreslår som ordinarie och vem vi föreslår åker som ersättare.

Som både ombud och ersättare förväntas du vara väl insatt i alla dokument som berör kongressen och kommer på ett medlemsmöte innan kongressen få vara med och redogöra för de motioner som känns extra viktiga att vi som förening tar ställning till. Under mötet kommer ni som har valts också att samla in andra förslag och tankar som medlemmarna vill att ni tar med er. Som förberedelse innan kongressen kommer det att hållas ett antal förträffar där ni träffar andra som skall åka till kongressen.

 

Projekt Vinternatt söker nattvärdar

Projekt Vinternatt som initierades av Vilunda församling genom nätverket Hjälpande hand har nu pågått sedan ett par månader tillbaka. Projektet går ut på att församlingen öppnar sin lokal för tio hemlösa två gånger i veckan där de kan äta enkel middag, sova i värme och äta en enkel frukost innan de ger sig av. Till projektet har även andra församlingar anslutit sig för att täcka upp för fler nätter i veckan.

Från Väsbyvänstern har Karin Lindh och Kamal Schtaie varit engagerade som nattvärdar. De beskriver båda hur de genom sitt engagemang fått chansen till spännande möten med fina, trevliga och skötsamma människor som har hamnat i nöd. Karin Lindh tycker att mötena betyder mycket, inte bara för att hon får en chans att hjälpa människor som har det svårt, utan också för det berikande utbytet hon har med de hon träffar.

Projekt Vinternatt kommer att rulla ett tag till och har behov av fler nattvärdar. Är du intresserad av att vara nattvärd så hör av dig till Kamal Schtaie på kamal@schtaie.se

Ni glömmer väl inte att anmäla er till Pannbensloppet?

I vår anordnar Team Pannben Pannbensloppet 2016. Ett lopp som går av stapeln den 28 maj i Upplands Väsby. Vänsterpartiet har tillsammans med de andra partierna i majoritet bestämt sig för att gemensamt anmäla oss till loppet samt bjuda in medlemmar i våra partier att vara med. Detta är en fin möjlighet för oss att göra något roligt tillsammans och umgås. Det är även ett bra tillfälle för majoriteten i Väsby att synas. Vi hoppas att alla som kan vill vara med!

Du kan välja att springa fem kilometer, en mil eller promenera fem kilometer. 

Hör av dig till Nike på
nike.dahlskog@upplandsvasby.se senast den 19 februari om du vill vara med och springa i den majoritetsgrupp som vi kommer att anmäla gemensamt.

Kostnaden är 275 kronor för löpdistanserna och 100 kronor för promenadsträckan. En kostnad som du behöver stå för själv men ju fler vi är desto bättre pris kan vi få så anmäler du dig tillsammans med oss så pressas priset något. Betalningen sker efter anmälan. Mer information om det kommer efter anmälan.

I priset ingår:

 

  • Chiptidtagning för motionsklass
  • En t-shirt
  • Dryck och banan efter målgång
  • Eventuella sponsorpriser

All information om loppet hittar du här: http://www.teampannben.se/pannbensloppet

Det här blir kul så tveka inte att anmäla dig till Nike innan den 19 februari. Skicka ett mejl med ditt namn och vilken distans du anmäler dig till.

Det finns inga krav på att vara vältränad eller så. Detta är en rolig grej och alla är med utifrån sina förutsättningar.

Hoppas att vi ses med löparskorna på den 28 maj!

Det händer i kommunalpolitiken

 

SOMMARJOBB OCH FRITIDSSATSNINGAR

Vi gör nu riktade satsningar till ungdomar för att öka trygghet, förebygga sociala problem och ge förutsättningar för meningsfull fritid. Majoriteten sjösätter sommarjobbsgarantin, från och med sommaren 2016 ska ca 420 ungdomar få feriejobb. Den öppna fritidsverksamheten stärks också med en ny fritidsfältare som ska fånga upp behovet av spontanidrott och civilsamhälleinsatser bland annat kring Vilundaparken. Väsbygårdens öppettider förlängs. Ungdomsmottagning, tjejjour och annan förebyggande verksamhet stärks genom omprioriteringar inom individ och familjeomsporgens ramar. Väsbyhem bidrar också till finansieringen av hela ”paketet” som sammanlagt innebär en ungdomssatsning på 5, 5 mkr.

NATURSKYDD OCH FRILUFTSLIV

Norra Törnskogen i östra kommundelarna skyddas nu som naturreservat, det är en stor framgång för naturintressena som drivit frågan i 20 år. Arbetet med att utveckal natur- och friluftsområdena kring Kairo, Sättra och Runbyskogen går nu in i en fas av ”verkstad”. En öppen medborgardialog genomförs i februari liksom samråd med natur- och friluftsorganisationer. Delta gärna aktivt med dina idéer i dialogerna. Samråden blir viktiga inspel i formandet av kommunens översiktsplan och skyddet av natur- och friluftsvärdena i området.

TENNISHALL

Vi var många som reagerade på kostnaden för en ny tennisanläggning. Placeringen på Carl de Geers mark och upplägget med tennisklubben väckte också invändningar från många. Vi tog över frågan från alliansen och har arbetat med dialog med alla parter för att finna bra lösningar. Nu har Carl de Geer dragit sig ur överenskommelsen. Kommunstyrelsen beslutar därför att ta ett omtag i frågan. Tennissatsningen kvarstår, men vi har nu möjlighet att hitta mer kostnadseffektiva lösningar. Uppdrag ligger på kultur och fritidskontoret att ta fram ett nytt förslag till första juni.

NY ORGANISATION FÖR MOTTAGANDE AV NYANLÄNDA FLYKTINGBARN

Ett av delprojekten inom ”Ett lärande Väsby” gäller mottagande av nyanlända. Nu är projektet i mål och lägger en ny organisation med bland annat utvecklade mottagningsenhet och koncentrerade resurser till tre mottagningsskolor. Organisationen är gedigen och genomarbetad. Äntligen säger vi från Vänsterpartiet. Detta har varit en brist ända sedan man lade ner det gamla ”ISKI”. Samtidigt betonar våra tjänstemän att antalet barn som nu ska ha skolplats nu är så många att man tvingas jobba med akuta och improviserade lösningar som inte är tänkta i den nya organisationen.

BOKSLUT 2015

Ordning och reda i den kommunala ekonomin är en förutsättning för att kunna göra prioriteringar och styra resurser dit vi vill. Rödgrönt styre fixar det. Reavinsten från försäljningen av BoVAB ger ett stort överskott på drygt 650 miljoner samtidigt som kommunen passar på att göra så kallade nedskrivningar på ca 100 mkr. För att bedöma ekonomin i grunden så rensar vi från sådana engångsposter. Då ser vi ett preliminärt resultat på ca 40 mkr. Överskottet används som en del för att finansiera de stora investeringar i skola och annan infrastruktur som vi måste göra de kommande åren på grund av att Väsby växer. Alla de stora nämnderna, inklusive Social- och äldrenämnden som tidigare haft problem med kostnadskontrollen, ger överskott gentemot budget. För Vänsterpartiets del innebär det att vi nu växlar upp ambitionerna. Utifrån en hyfsad ekonomi där vi har kontroll driver vi att det görs riktade ekonomiska insatser där bristerna är uppenbara – löneläget och arbetsvillkor inom omsorgen, stärkt elevhälsa och medel för snabb utbyggnad av förskoleplatser.

BUSSNEDSKÄRNINGARNA

Som bekant så har busstrafiken i Väsby försämrats kraftigt sedan 11/1. SL som styrs av den borgerliga majoriteten i landstinget ansvarar för det. Majoriteten bedriver ett aktivt opinions- och lobbyarbete för att få landstingspolitikerna att hitta en lösning. De måste upp ur skyttegravarna och ta sitt ansvar för att väsbybornas vardagsliv ska funka och klimatsmarta transporter gynnas. Skriv på, och sprid, den webbaserade namninsamlingen om du inte redan gjort det. Du hittar den här. Vi har bjudit in de lokala alliansföreträdarna för blocköverskridande arbete i denna fråga, men de har avböjt samarbete.

Anders Rosén,
kommunalråd för Vänsterpartiet i Upplands Väsby

Kontakt:
 

Kamal Schtaie, ordförande
kamal@schtaie.se
070 - 205 47 67

Anders Rosén, kommunalråd
anders.rosen@upplandsvasby.se
08-590 972 58

 
Nike Dahlskog, politisk sekreterare
nike.dahlskog@upplandsvasby.se
08-590 975 95 


Copyright © 2016 Vänsterpartiet, All rights reserved.