Copy

VäsbyVänsterns nyhetsbrev, juni

2016-06-02

Ordförande har ordet

Bästa Partikamrat

Nu skickar vi ut det sista nyhetsbrevet innan sommaren och hoppas att du får en bra läsning i det fina vädret.

Jag känner mig stolt över att tillhöra vår förening. VäsbyVänstern levererar i alla lägen. Vi har lycktas tillsammans med våra vänner i majoriteten att leverera en budget som innehåller en hel del vänsterpolitik. I början av mandatperioden när jag tittade på vår kommunalpolitiska plattform kände jag en stor oro inför vad vi hade att göra och de saker som vi fick hantera efter Alliansen. Men nyligen när jag tog en titt igen då kände jag stor glädje över hur mycket vi har kunnat åstadkomma och vad vi kommer kunna leverera inför nästa valrörelse. VäsbyVänstern har gett ett väldigt seriöst och proffsigt intryck hos våra vänner i majoriteten och hos tjänstemännen i kommunen. Därför vill jag rikta ett stort tack till vår kommunala gupp med Anders Rosén i spetsen för ett otroligt bra jobb.

Vid den här tiden om 2 år kommer det vara fullgång med valrörelse. Vi vill och kommer att vinna valet igen. Jag önskar att du ska vara en del av den valrörelsen och även en del av det nya politiska styret. Ditt stöd och engagemang är väldigt viktigt.

Den 18 juni är det dags för sommaravslutning som du kan läsa mer om längre ned i nyhetsbrevet. Vi kommer inte ta upp politik och klubba beslut då, utan vi kommer att umgås, äta gott och prata om allt mellan himmel och jord. Jag hoppas att jag får träffa dig där.

Med vänlig hälsning,
Kamal Schtaie,
ordförande Vänsterpartiet Upplands Väsby 

 

Välkommen på sommaravslutning

Den 18 juni är det dags för sommaravslutning med VäsbyVänstern. Kommunalråd Anders Rosén bjuder hem oss alla till sig på Paradisvägen 4 klockan 18.00. Styrelsen bjuder på en sallad och det kommer att finnas möjlighet att grilla. Ta med dig det du vill grilla eller ha att äta utöver salladen samt det du vill dricka.

Ta gärna med dig familj och vänner. Alla är välkomna!

Anmälan
För att kunna planera för avslutningen ser vi gärna att du anmäler din närvaro till nike.dahlskog@upplandsvasby.se senast den 15 juni.

Fyllnadsval till Miljönämnden

Under höstens första medlemsmöte den 13 september kommer det att ske fyllnadsval till vänsterns representant som ersättare i Miljönämnden. Partiets medlemmar har nu chansen att nominera den ni tycker skulle göra ett bra jobb med att föra vår talan i nämnden.
 
Vad gör Miljönämnden?
Miljönämnden ansvarar bl.a. för tillsyn huvudsakligen enligt miljöbalken, livsmedelslagen, alkohollagen, tobakslagen samt smittskyddslagen i enlighet med fullmäktiges beslut. Nämndens mål är att verka för en hållbar utveckling som säkrar kommande generationer en hälsosam och god miljö.
 
Vad innebär det att sitta i en nämnd?
Att sitta i en nämnd är ett förtroendeuppdrag och väldigt viktigt för den demokratiska processen. I nämnderna tas många viktiga beslut som påverkar kommunen och dess medborgare.
Som ersättare förväntas du delta på alla möten i den utsträckning som är möjlig, samt vara påläst kring ämnena som tas upp.
 
Nominering
Är du själv intresserad eller vet någon som passar så går de bra att nominera den eller dig själv genom att kontakta oss i valberedningen.
  
När du skickar in dina nomineringar så skriver du namnet på personen som du vill nominera. Det är önskvärt att den du nominerar är tillfrågad och har tackat ja. Därefter skickar du uppgifterna till Magnus Krantz.
 
För att valberedningen ska kunna göra ett så bra arbete som möjligt med era förslag så är det nomineringsstopp den 5 september. Det går bra att nominera fram till medlemsmötet men nomineringar efter 5 september bereds inte av valberedningen.  


Kontaktadresser till valberedningen:
Magnus Krantz

magnusmk.88@gmail.com
Eva Larson
evaklarson@gmail.com
Anders Anagrius
anders.anagrius@gmail.com

VäsbyVänstern på Pannbensloppet

Lördagen den 28 maj gick Väsbys första stadslopp arrangerat av Team Pannben av stapeln. VäsbyVänstern var på plats och deltog i loppet tillsammans med våra majoritetskollegor Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Väsbys bästa. Dagen avslutade vi med en picknick och lite fotbollsspelande i Suseboparken. En bra arrangerad dag av Team Pannben och ett roligt initiativ att samla Väsbyborna för en stunds gemenskap i kombination med hälsofrämjande aktiviteter.

Det händer i kommunalpolitiken

Vänsterpartiet lägger tillsammans med Socialdemokraterna, Miljöpartiet, och Väsbys bästa fram en budget för 2017-2019 med fokus på skola, trygghet och bostäder. Det finns en hel del attglädjas åt i budgeten ur ett vänsterperspektiv. Här kommer några av höjdpunkterna:

Satsningar

*Välfärden får nödvändiga resurser. En prisuppräkning på 2 % till Utbildningsnämnden, Social- och äldrenämnden och Kultur- och fritidsnämnden. Det är mer än de flesta andra kommuner förmår.

* Sex miljoner extra till förskolan för att stärka förskolepengen. Vi ser över och förstärker den socioekonomiska viktningen även i förskolan, på samma sätt som vi tidigare gjort med skolan.

* Historiskt stora investeringar i nya skolor och förskolor. En planering för en ny skola i Vilundaparken med 600 platser har påbörjats. Nya förskolor möter både det ökande behovet av platser och möjliggör för färre barn i grupperna när de står klara.

* Kund blir medborgare. I styrdokument införs rubriken medborgare i stället för kund. Det är en viktig ideologisk markering. Ett nytt demokratimål införs som ett övergripande mål från fullmäktige.

* Satsning på öppen ungdomsverksamhet. 3,6 miljoner satsas för att utveckla Messingen till ett allaktivitetshus för alla åldrar. En tydlig ungdomsdel ska finnas med fritidsledare på plats. Messingen ska bli ett trygghetsnav vid stationsområdet.

* Nytt ridhus. Äntligen är investeringen beslutad, 20 miljoner anslås och projekteringen är påbörjad. Viktigt ur genusperspektiv för fördelning av investeringsmedel mellan ”kill- och tjejidrott”.

* Jämställdhetsintegrering. Tjänstemannaorganisation med jämställdhetsstrateg och projektledare finns nu på plats. Medel är anslagna för fortbildning.  Det finns skarpa uppdrag till alla nämnder att analysera verksamheten ur genusperspektiv och vidta åtgärder.

* Bostadssocial funktion. 4 miljoner avsätts för att inrätta en bostadssocial funktion med uppgift att samordna och underlätta alla insatser för att få fram bostäder till sociala ändamål, skyddat boende och nyanlända med flera.

Uppdrag

I budgeten formuleras cirka 150 stycken uppdrag från politiken till nämnderna och kommunorganisationen. Här är ett litet urval:

* Arbeta inkluderande och skapa förutsättningar för alla grupper att delta i samhällsutvecklingen. Alla ska aktivt kunna delta oavsett vem du är eller var du befinner dig i livet.

*Utred behovet av en förstärkning av möjligheterna för vuxenutbildning och livslångt lärande utifrån behoven hos nyanlända och ensamkommande ungdomar.

* Skapa alternativ i kommunal drift där det nu saknas ett kommunalt alternativ för medborgarna att välja. Utred behov, konsekvens och ekonomiska förutsättningar. Skapa även förutsättningar för sociala företag, personaldrivna kooperativ, intraprenader och andra icke vinstdrivna verksamhetsformer för att öka mångfalden.

* Trygghetsfrämjande och förebyggande insatser – samarbete mellan fritidsfältare, fritidsgårdar, elevhälsa på skolorna och ungdomsmottagning.

* Säkerställ att insatser för mottagning av flyktingar, integration och sysselsättning utvecklas i enlighet med uppdragen från det nya utskottet för integration och arbetsmarknad.

* Genomför jämställdhetsstrategin anpassad till respektive nämnds verksamhet.

* Inventera verksamheterna för åtgärder som skapar trygghet ur genus- och HBTQ-perspektiv. Verka för möjligheten till jämställdhets- och hbtq-diplomering.

* Inrätta en funktion för att utveckla och driva arbetet för att uppnå målen i det måltidspolitiska programmet samt samordna uppföljning, kontroll och styrning av kommunens måltidsverksamhet inklusive måltidsavtal. Öka andelen tillagningskök.

* Vidareutveckla projektet ”Hållbara Väsby” om höjda miljö- och hållbarhetsambitioner.

* Genomför en inventering av förskolelokaler och sätt in åtgärder för en hälsosam och giftfri inom- och utomhusmiljö.

* Ta fram en plan för klimatsmart resande, med bland annat kollektivtrafik, cykelstrategi och parkeringsstrategi.

* Utveckla Vilundaparken inklusive ny kommunal skola och förbindelse över E4:an. Planen ska hantera de långsiktiga behoven av idrottsanläggningar och bostäder i ett växande Väsby.

* Samla arbetet med att stärka omsorgsyrkenas långsiktiga attraktivitet och innehåll till en sammanhållen strategi.

Anders Rosén,
kommunalråd för Vänsterpartiet i Upplands Väsby

Kontakt:
 

Kamal Schtaie, ordförande
kamal@schtaie.se
070 - 205 47 67

Anders Rosén, kommunalråd
anders.rosen@upplandsvasby.se
08-590 972 58

 
Nike Dahlskog, politisk sekreterare
nike.dahlskog@upplandsvasby.se
08-590 975 95 


Copyright © 2016 Vänsterpartiet, All rights reserved.