Copy

VäsbyVänsterns nyhetsbrev, mars

2016-03-07

Ordförande har ordet

Hej Partikamrat

Nu börjar vi ana att våren är på gång och med den kommer traditionsenligt vårt årsmöte. Årsmötet hålls den 20 mars i ABFs lokaler mellan klockan 13.00-16.00. Hoppas att du kan delta och vara med och planera för nästa verksamhetsår.
 
Vi är nu på gång att starta upp vårt språkcafé igen. Om det kan du läsa i nyhetsbrevet.

Välkommen att besöka oss i morgon på internationella kvinnodagen  när vi står i Väsby centrum mellan klockan 17.00-19.00.

Med vänlig hälsning,
Kamal Schtaie,
ordförande Vänsterpartiet Upplands Väsby 

 

Välkommen på årsmöte den 20 mars!

Styrelsen för VäsbyVänstern hälsar alla medlemmar välkomma på årsmöte söndagen den 20 mars klockan 13-16 i ABF-huset, Optimusvägen 12a.

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och ger dig som medlem möjlighet att påverka föreningens arbete. Vi ser fram emot intressanta diskussioner om det kommande årets verksamhet. Under mötet kommer vi även att välja en ny styrelse, revisorer och en valberedning.

Till ett årsmöte är alla medlemmar välkomna men kom ihåg att du inte har rösträtt om du inte har betalat din medlemsavgift för 2016. Är du osäker på om du har betalat medlemsavgiften så hör av dig så kollar vi upp det.

Vi kommer att bjuda på tilltugg och tårta så det är bra om du anmäler att du kommer och då även meddelar om du har någon allergi. På så sätt blir det lättare för oss att planera så att det räcker till alla men utan att det blir en massa mat över.

Vi vill också gärna veta om du har barn med dig så vi kan planera för barnaktiviteter.  

Eventuella frågor och anmälan skickas till vår politiska sekreterare Nike Dahlskog på
nike.dahlskog@upplandsvasby.se.


VäsbyVänstern bjuder in till språkcafé

VäsbyVänstern bjuder åter in till öppet språkcafé. För alla som är nya i Sverige och som vill ha hjälp att lära sig språket och veta mer om Sverige är varmt välkomna till samtal på svenska. Det kommer inte att behövas några förkunskaper och man är självklart välkommen även utan uppehållstillstånd.

Cafét kommer att hålla öppet varannan lördag från och med den 19 mars och fram till slutet av maj. Vi kommer att hålla till i vår partilokal på Dragonvägen 30 och hålla på mellan klockan 11-12.

Vi behöver hjälp att sprida informationen så prata gärna med de du tror skulle vara intresserade av att komma eller med de som känner någon som kanske skulle uppskatta att komma.

Skulle du vilja hjälpa till och dela med dig av dina kunskaper i svenska och om Sverige? Hör av dig till oss i VäsbyVänstern. Du är varmt välkommen att hjälpa till oavsett din politiska tillhörighet.

Ansvarig för cafét är Hanna Anagrius, jurist och vänsterpartist

Träffa VäsbyVänstern i Väsby centrum under internationella kvinnodagen

Imorgon den 8 mars på internationella kvinnodagen träffar du VäsbyVänstern i Väsby centrum mellan klockan 17.00 och 19.00. Kom och prata jämställdhet med oss och lär dig med om hur Vänsterpartiet jobbar för en ökad jämställdhet.

Protokoll från senaste medlemsmötet

 
Vårt senaste medlemsmöte hölls den 2 februari. Protokollet från mötet hittar du här.

Det händer i kommunalpolitiken


VÄSBY VÄXER

Under 2015 färdigställdes cirka 460 nya lägenheter och befolkningen ökade med cirka 860 personer. Det innebär att vi ökar med 2 % och ligger bland topp 15 av kommunerna i landet i procentuell tillväxt. Det är bra för den kommunala ekonomin och fler kan bidra till gemensam infrastruktur. Det är bra för våra ungdomar och andra som behöver bostäder. Det ger oss möjligheter att förverkliga planerna på att bygga den täta, sammanhållna och hållbara medelstora staden med kvalitéer.

Samtidigt ställer det stora krav på framförhållning i att bygga kommunal service. Framförallt kommer behoven i förskola och skola fortare än tidigare förutsetts. Vi jobbar både på kort och på medellång sikt för att tillgodose behoven. Paviljonger med 200 förskoleplatser byggs i Runby och Utbildningsnämnden har beslutat om ”beställning” av bygge av ytterligare förskolor. Beställningen syftar både till att skaffa fler platser och att skapa möjligheter att minska barngruppernas storlek.

Utbildningsnämnden har också ”beställt” ny skola Fyrklövern/smedbynära. Det innebär att hela processen att bygga ny skola nu sätts igång och ges högsta prioritet. Kontoret för samhällsbyggnad utreder nu förslag på lokalisering. Till kommunstyrelsen den 7 mars ligger det också ett förslag på att inleda formella förhandlingar med Sverigefinska/engelska skolan beträffande före detta Smedbyskolan. Om förhandlingarna genomförs framgångsrikt kommer det at t innebära att det blir fortsatt skolverksamhet i Smedbyskolan och att kommunen övertar Ekebofastigheten för utbyggnad av bostäder och kommunal service.

JÄMSTÄLLDHETSTRATEG OCH IOP MED KVINNOJOUREN KLARA

Lagom till 8 mars landar vi två framgångar i vårt jämställdhetsarbete. Vi kommer äntligen att ha en tjänstemannaorganisation på plats för att driva på och följa upp arbetet med jämställdhetsintegrering av alla verksamheter. På kommunledningskontoret är HR-direktör (personaldirektör) Torgny Hagelin högsta ansvarig och den nyrekryterade förhandlingsstrategen Viktoria Ferm har också uppgift som jämställdhetsstrateg. Därtill tillkommer en person inom ”Stöd & process” som har ungefär en halvtidstjänst för att utföra arbetsuppgifter inom området.

Beslutet om att ge Kvinnojouren Klara ett långsiktigt ekonomiskt och samverkansstöd fattades på Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) den 11 februari. De får 700 000:- per år i grundstöd under tre år framåt. Därutöver hyr kommunen platser på skyddat boende. Det innebär också att kommunen har börjat arbeta med ideellt offentligt partnerskap (IOP), som redskap för att ha fastare samerbetsformer med civilsamhällets organisationer.

VÄLFÄRD, INVESTERINGAR OCH SKATTER

I den politiska plattformen för Framtid Väsby bestämde vi att höja kommunalskatten med 32 öre och att den ska vara oförändrat under mandatperioden 2015-18 (om inget exceptionellt oväntat inträffar). VäsbyVäsntern står för den överenskommelsen. Inför arbetet med flerårsplanen (FÅP) 17-19 behöver vi dock arbeta med ett längre tidsperspektiv (10år) framförallt beträffande investeringar. Då blir frågan om skattesatsen aktuell som en parameter för att uppnå våra ambitioner. Vi påbörjar nu det långsiktiga opinionsarbetet för att visa att en kommunal skattehöjning är både rimlig, nödvändig och möjlig från den låga nivån vi har i Väsby. Till stöd för denna opinionsbildning har kommunala gruppen tagit fram ett faktamaterial. Är du intresserad av att ta del av materialet så är det bara att mejla oss.

 

Anders Rosén,
kommunalråd för Vänsterpartiet i Upplands Väsby

Kontakt:
 

Kamal Schtaie, ordförande
kamal@schtaie.se
070 - 205 47 67

Anders Rosén, kommunalråd
anders.rosen@upplandsvasby.se
08-590 972 58

 
Nike Dahlskog, politisk sekreterare
nike.dahlskog@upplandsvasby.se
08-590 975 95 


Copyright © 2016 Vänsterpartiet, All rights reserved.