Copy

VäsbyVänsterns nyhetsbrev, december

View this email in your browser

Ordförande har ordet

Hej partikamrater!

Här kommer det sista nyhetsbrevet för detta år. Jag vill rikta mitt stora tack till er alla som genom erat medlemskap och genom erat engagemang har stöttat Vänsterpartiet under året och bidragit i det viktiga jobb som vi tillsammans gör. I tuffa tider med stängda gränser och ett stort behov av solidaritet och medmänsklighet är det viktigare än någonsin att vi vänsterpartister visar att vi aldrig tummar på de mänskliga rättigheterna och på människors lika värde. Magnus Krantz skriver i detta nyhetsbrev om sin syn på regeringens nya flyktingavtal.

I helgen hade vi en lyckad dag i Väsby centrum när vi tog vår kampanj "Vad vet Väsby om jämställdhet?" med oss till centrum och lät människor svara på den enkät vi har tagit fram och tycka till i olika frågor. Det blev många fina samtal under dagen. Enkäten hittar du längre ned i nyhetsbrevet. Fyll gärna i den och sprid den till vänner och bekanta i Väsby.

Språkcaféet börjar nu ta fart. Vi kommer att ta fram fler datum och fortsätta att hålla caféet öppet. Håll utkik om du vill vara med och hjälpa till. För frågor om caféet kontaktar ni Hanna Anagrius. Ni hittar hennes kontaktuppgifter här i nyhetsbrevet.

Nu startar också projektet Vinternattning upp via nätverket "Hjälpande hand" där 10 personer åt gången kommer att erbjudas övernattning inomhus. Här behövs människor som kan ställa upp som nattvärdar. Mer information hittar du längre ned i brevet.

I "Det händer i kommunalpolitiken" kan du den här gången bland annat läsa om hur det är ställt med förskoleplatserna i Väsby, hur kommunen jobbar med trygghetsfrågor och hur det gick i matupphandlingen för den mat som serveras på våra skolor och äldreboenden.

Om du inte har kikat in på vår nya hemsida ännu så hittar du den
här.

Till sist vill jag önska er en God Jul och ett Gott Nytt År. Jag önskar er alla riktigt fina helger och hoppas att vi ses igen nästa år.


Med vänlig hälsning,
Kamal Schtaie,
ordförande Vänsterpartiet Upplands Väsby 

 

Lyckat torgmöte i Väsby centrum

I förra månadens nyhetsbrev berättade vi om den kampanj som vi startat upp under hösten och som går under namnet ”Vad vet Väsby om jämställdhet?”. Syftet har varit att hitta former för att informera människor om jämställdhet och få igång en diskussion om hur jämställda vi egentligen är 2015.

Söndagen den 29 november
hade vi bokat plats i Väsby centrum för att prata jämställdhet med förbipasserande och låta de som ville svara på frågorna i den enkät om jämställdhet som vi har utvecklat. Vi hade också med oss lappar där alla som ville fick tycka till under hashtagen #jagtycker. Det blev många bra samtal under dagen och vi ser nu fram emot att ta arbetet med jämställdhetsfrågorna vidare.

Har du inte svarat på enkäten ännu så gör gärna det. Du får även mer än gärna sprida enkäten till vänner och bekanta här i Väsby.

Enkäten hittar du här.

Vi behöver fler som vill vara med och driva kampanjen. Hör gärna av dig till morlin.schubert@vansterpartiet.se om du kan tänka dig att hjälpa till.
 

Språkcafé

Efter en lite långsam start var nu det senaste språkcafét, till min glädje, välbesökt. Med hjälp av familjehemsrepresentanter fick sju afganska pojkar lära sig några ord på svenska och lite svar på frågor om den svenska byråkratin. En kroatisk man som varit i Sverige något längre fick fika och samtala med en trevlig volontär. Alla var mycket glada och ville gärna komma igen.

 

Vi kommer komma ut med fler datum för språkcafé men för att kunna göra det riktigt bra och kunna möta alla språknivåer behöver vi er hjälp. Kom förbi på ett språkcafé, ta en kaffe och prata svenska med några entusiastiska nyanlända medmänniskor. Gör det lilla i det stora och bidra till ett varmare och öppnare samhälle, det behövs i vintermörkret. Har du frågor får du gärna höra av dig till mig på hanna.anagrius@vasbyvanstern.se.

Hanna Anagrius,
VäsbyVänstern

 

Var är flyende människors andrum?

Det är en mörk dag för det en gång solidariska Sverige då regeringens förslag slår kraftigt mot alla de människor som sökt och fortfarande söker sig till tryggheten. Många som är mycket smartare än mig har redan sagt det bättre. Dom har visat den bristande logiken i regeringens beslut och dom har placerat Miljöpartiet i skamvrån.

 

Allt en kan konstatera är att det är enorm besvikelse som infinner sig när en regering som kallar sig socialistisk ger upp innan gränsen är nådd. För visst finns gränsen, jag är inte naiv. Men att ge "välfärden andrum" utan att fråga sig vem som ger människorna på flykt andrum är varken socialistiskt eller ansvarsfullt. Hörde i försvar att de medicinska ålderstester som nu ska genomföras för att fastställa ett barns ålder ”inte kommer spela så stor roll ändå”. Varför? För att nästintill ingen läkare vill utföra dem då de är moraliskt vidriga enligt många. Ett synnerligen bisarrt argument.

 

Att regeringen ger upp innan alla de enorma medborgarengagemang runt om i landet ger upp är helt förkastligt.

Det är det.

Samtidigt anklagar Moderaterna det nya förslaget för att inte vara tillräckligt hårt. En asylpolitik på EU:s lägsta nivå är inte tillräckligt hård.

Dagen då S spelade SD i händerna och då MP valde sin maktposition före ännu ett av sina vallöften trodde jag aldrig skulle komma, men den är här.

Magnus Krantz,
VäsbyVänstern

 

Vill du vara nattvärd i projektet Vinternattning?

Vilunda församling har genom nätverket Hjälpande hand startat projektet vinternattning som går ut på att erbjuda en varm säng två nätter i veckan till hemlösa EU-migranter och andra behövande. Detta sker söndag till måndag och tisdag till onsdag. Då erbjuds sovplats inomhus för tio personer varje gång. Är det några som inte får plats får man se till att de får plats vid nästa övernattning. Alla kommer att sova på luftmadrasser med en filt/täcke. Vid varje övernattning kommer enkelt fika på kvällen och frukost på morgonen att erbjudas.

 

Vill du vara med och ställa upp som nattvärd? Kontakta Kamal Schtaie på kamal@schatie.se eller på telefonnummer 070-205 47 64.

Det händer i kommunalpolitiken

 
FLER BARN I VÄSBY
Väsby växer och det blir fler barn än vad som förutspåtts. Härligt för framtiden, men ansträngt nu för utbildningsförvaltningen. Kommunen uppfyller just nu precis riktlinjerna att förskoleplats ska erbjudas inom 4 månader. Vi har svårt att garantera syskonförtur. Vi kan bara konstatera att arbetet med att bygga fler förskolor har gått för sakta. Majoriteten lyfte frågan vid tillträde för ett år sedan, men nu måste den ges högre prioritet för att få det genomslag vi vill.

I och med det sammahållna utbildningskontoret vi nu har på plats har politiken bättre förutsättningar att styra upp. Men processen från planläggning till färdig förskola tar minst 2 år. Därför arbetar vi nu för olika typer av paviljonglösningar vid Runbyskolan och i de centrala delarna av Väsby. I de östra kommundelarna är det ingen brist på platser.
 
SOCIAL ORO
Kommunen möter nu den sociala oro som varit runt Dragonvägen och i Vilundaparken. Vi tvingas konstatera att det är yngre ungdomar och barn som vandaliserar och driver omkring i ganska destruktiva gäng. Kommunen sätter naturligtvis tydliga gränser. Det är inte ok att krossa fönster, elda papperskorgar och kasta sten på brandkår, rullstolsburna och boende i området. Därför finns nu förstärkta polis- och väktarinsatser. Det viktigaste är dock att nu växla upp vuxennärvaron i området. Kultur- och fritidsnämnden har sett till att Väsbygården har längre öppettider och att det finns mer verksamheter i Vilundaparken. Arbetet fortgår med fler insatser inom ”trygghetspaketet” – fler fätarbetare, samarbete med civilsamhället med mera. Vänsterpartiet driver på för att stärka det förebyggande arbetet som satts på undantag så länge. Vi har alltid vetat att det är ”lönsamt”. Nu när rutorna krossas och oron i området är stor så inser allt fler att vi har rätt.
 
CIVILSAMHÄLLE
Kommunen är välfärdens ryggrad som kan kompletteras med insatser från civilsamhällets många organisationer. Vi skapar nu möjligheter att ge samarbetet mellan kommun och civilsamhälle fastare former. På kommunstyrelsen i november fattades principbeslut om att arbeta med så kallat IOP, Ideellt Offentligt Partnerskap. Det innebär att vissa av de föreningsbidrag som finns omvandlas till mer långsiktiga samarbetsavtal. Först ut att teckna IOP kommer Kvinnojouren Klara och Brottsofferjouren Norrort att vara.

Under hösten har flera lyckade samlingar av ideella organisationer skett kring trygghetsfrågor och flyktingmottagning. Vi arbetar vidare på att ta vara på den kraften och skapa bättre samordning. Förslag som lagts fram är någon form av kommunal volontärsamordnare, att ta fram tydliga policydokument och att skapa fastare mötesplatser där erfarenhetsutbyte kan ske och gemensamma initiativ tas.
 
MATUPPHANDLING
En ny stor matupphandling har avslutats. Det gäller maten till de kommunala skolorna, förskolorna och omsorgen. Vi har höjt kvalitetskraven. Andel lagat från grunden från 60 till 80% (alltså mindre halvfabrikat). Andelen ekologiskt från 30 till 35%. Högre krav på närproducerat. Högre krav på kvalitetskontroll och möjligheter för kommunen att lägga vite vid brister. Fazer Amica vann upphandlingen. Kostnaderna för mathållningen ökar.

Upphandlingen är ett steg i rätt riktning, men vi är inte nöjda. De kommuner som ligger i framkant med matkvalitén har fler lokala tillagningskök och tydligt pådrivande måltidsstrateger som driver på. Det siktar vi också på genom att höja takten i förverkligandet av kommunens måltidspolitiska program.
 
FULLMÄKTIGEDEBATTEN 23 NOVEMBER
På fullmäktige antogs budgeten med tillägg för 2016. Beträffande innehållet se förra månadsrapporten. I fokus för debatten stod hur vi på bästa sätt ska arbeta med flyktingmottagande. Vänsterpartiet stod upp för en generös och öppen hållning. Vi ser möjligheter som ska förverkligas och utmaningar som ska antas. Tack och lov har vi inga öppet flyktingfientliga aktörer i fullmäktige i Väsby. Däremot finns det gott om personer som bara ser oro, problem och ”att vi inte orkar mer”.  Att ordna med skolplatser, bostäder och bra integration är naturligtvis inte något som V enbart ser som en lätt sak. Men vi ska se till att kavla upp ärmarna och söka lösningar, kanske ibland utanför den invanda ”boxen”.

Alliansen försöker framställa majoriteten som att vi underskattar kostnaderna för flyktingmottagandet. Detta är mest en lek med siffror. Om du behöver mer argument och kött på benen i detta så kontakta gärna Anders eller Nike. Annars är det mest uppseendeväckande i alliansförslaget att de minskar överskottmålet (sådant som de tidigare stenhårt skulle kritisera oss för som totalt ekonomiskt oansvarigt) samt lägger en nedskärning på Social- och äldrenämnden på 6,5 miljoner. Social- och äldrenämnden har det redan tufft att klara en löne- och priskompensation på 1%. Ytterligare nedskärningskrav skulle bara gå ut över kvalitén i form av färre anställda eller mer pressade scheman –alltså sådant som direkt går emot Vänsterpartiets viktigaste mål.

Anders Rosén,
kommunalråd för Vänsterpartiet i Upplands Väsby

Kontakt:
 

Kamal Schtaie, ordförande
kamal@schtaie.se
070 - 205 47 67

Anders Rosén, kommunalråd
anders.rosen@upplandsvasby.se
08-590 972 58

 
Nike Dahlskog, politisk sekreterare
nike.dahlskog@upplandsvasby.se
08-590 975 95 


Copyright © 2015 Vänsterpartiet, All rights reserved.