Copy
Beste relatie,

Het zit er weer bijna op: nog twee weken en we mogen 2016 alweer vaarwel zeggen. Voor ons bij SmartPhort is het een bewogen jaar gebleken, in de positieve zin des woords.

We hebben in de loop van het jaar veel nieuwe relaties mogen ontvangen. Daarnaast vertrouwen steeds meer mensen ons hun kapotte toestel toe om deze met behulp van onze expertise weer nieuw leven in te blazen. Maar niet enkel op dat vlak hebben we groei mogen realiseren. Ook ons eigen team heeft nieuwe leden mogen ontvangen. Sterker nog, we zijn nog altijd naarstig op zoek naar harde werkers die ons team komen versterken.

Hoe dan ook was dit zonder u, onze trouwe relatie, niet gelukt. Zodoende dat wij iedereen langs deze weg van harte willen bedanken voor het vertrouwen in ons over het afgelopen jaar. Hopelijk kunnen we de mooie samenwerking in 2017 voortzetten.

Fijne feestdagen en alvast een gelukkig nieuwjaar gewenst,
Team SmartPhort

 
Gewijzigde openingstijden
In verband met de eindejaarstelling zijn wij op vrijdag 23 en vrijdag 30 december telefonisch niet bereikbaar. Deze dagen gaan wij benutten om ons optimaal voor te bereiden op het nieuwe jaar. Via email zijn wij wel bereikbaar.
Copyright © 2016 SmartPhort, All rights reserved.