Copy
Nieuwsbrief in browser bekijken.

NIEUWSBRIEF december 2014

Accent op ieders talent

De Talentenbank werkt! De wijkraad Zuiderkwartier voert het programma Accent op ieders Talent (van Ontwikkelbedrijf3.0) uit in de wijken Trouwlaan, Uitvindersbuurt en Oerle.  In Oerle werkt de wijkraad samen met Buurtraad Oerle. Er zijn twee onderdelen: de Talentenbank voor en door  bewoners én het netwerk voor ondernemers, het Ondernemend Zuiderkwartier. Doel: het stimuleren en activeren van meedoen in de wijk!

ContourdeTwern ondersteunt de wijkraad bij de uitvoering van de Talentenbank. 

Nieuwsbrief wordt digitaal!


In deze nieuwsbrief lees je alles over de nieuwste ontwikkelingen. Vanaf januari ontvang je deze brief digitaal.

Wil je hem liever op papier? Meld dat dan bij Petra Schreuder 013-5353255 of via
talentenbank@wijkraadzuiderkwartier.nl

Bezoek TILBURG AKKOORD aan onze wijk afgelopen 17 december


Accent op ieders Talent (en dus ook Ondernemerd Zuiderkwartier) wordt gefinancierd met geld van Tilburg Akkoord. Dit geld van Wonen Breburg, Tiwos, TBV Wonen en de gemeente Tilburg is beschikbaar voor de vijf armste wijken van Tilburg. Afgelopen woensdag bezocht een delegatie van Tilburg Akkoord onze wijk om te horen hoe het met de projecten gaat. De wijkraad heeft samen met een aantal bewoners en ondernemers de stand van zaken uiteengezet en aangegeven welke doelen we nog nastreven. Ons enthousiasme over het netwerk voor ondernemers en de Talentenbank, hebben we goed over kunnen brengen op de delegatie. En we hebben meteen van de gelegenheid gebruik gemaakt onze vragen te stellen (of eigenlijk meer om aan te geven wat we van de diverse partijen nodig hebben om Accent op ieders Talent nóg beter uit de verf te laten komen!). 

STAGEPLEKKEN EN WERK-
ERVARINGSPLAATSEN

in onze eigen wijk!


Bewoners uit de wijk moeten de kans krijgen om mee te doen. De wijkraad zet zich met passie in om dat voor elkaar te krijgen. En ook de ondernemers leveren een mooie bijdrage in de wijk door hun kennis en kunde te delen. Laten we deze nieuwsbrief als voorbeeld nemen. De teksten worden geredigeerd door een freelance tekstschrijver en een vormgeefster zet zich vrijwillig in voor de communicatiewerkgroep. Talenten waar de wijkraad uiteraard blij van wordt. Maar er is meer: tot nu toe hebben negen ondernemers een stage- of werkervaringsplek voor een jongere uit de wijk. Eén van de doelen in 2015 is het matchen van deze ondernemers met een jongere. Maar het mogen er meer worden. Ondernemers en jongeren mogen zich nog altijd melden!

WEHELPEN.nl


Om van de Talentenbank een nog groter succes te maken, zijn we vanaf nu te vinden op www.wehelpen.nl. Hier kun je vrijwillige hulp vragen en aanbieden. Twee talenten uit onze wijk hebben vraag en aanbod van onze Talentenbank ingevoerd. Bezoekers van wehelpen.nl kunnen hierop reageren. Reacties komen bij ons terecht en er staan natuurlijk geen persoonlijke gegevens van deelnemers van onze Talentenbank op de website. De talenten vanuit onze talentenbank zijn herkenbaar aan de accent stempel. Neem eens een kijkje: www.wehelpen.nl

Talentbank: VRAAG en AANBOD


De teller van de Talentenbank staat nu op bijna 70 bewoners! Een fantastisch resultaat. Bewoners uit de wijk die hun talent in willen zetten voor een ander. Maar stel ook gerust je vraag aan ons, andere wijkbewoners helpen u graag.

VRAAG


1. Wie wil er met een buurtbewoner samen leuke dingen doen, eens lekker in de bossen wandelen en samen iets drinken bijvoorbeeld?
2. Wie wil een ander ondersteunen met boodschappen doen?
3. En wie wil een maatje worden voor een jonge meid die pas in de wijk is komen wonen?
 

AANBOD


1. Computerhulp
2. Groene vingers die kunnen helpen met tuinklusjes
3. Helpen met het beter beheersen van de Nederlandse taal

Gemaakte MATCHES


• Computertalent helpt bewoner bij het werken met de computer

• Aansluiten van een printer en het aanpassen van computerinstellingen

• Talent uit de wijk helpt bewoner tijdelijk met het doen van de boodschappen 

• Kennismaking met ouderenadviseur naar aanleiding van ondersteuningsvragen

• Talent met groene vingers helpt echtpaar bij het winterklaar maken van de tuin

• Uitbreiding werkgroep communicatie Wijkraad Zuiderkwartier door talent en betrokken ondernemers uit de wijk

• Mooie samenwerking met Buurtraad Oerle. Zij gaan onder andere mee de wijk in en zitten zich actief in voor het programma

• Talent uit de wijk met veel biologiekennis zet zich in voor het moestuinproject 

Mooie resultaten waar we samen trots op mogen zijn!
Meer informatie of vragen over deelname & activiteiten?
www.wijkraadzuiderkartier.nl  of via talentenbank@wijkraadzuiderkwartier.nl


 
Natuurlijk kun je ook altijd binnenlopen tijdens de inloop op dinsdag van 13.00-14.00 uur in MFA Zuiderkwartier. U kunt ons vinden op de eerste verdieping bij de balie van het Steunpunt Vrijwilligerswerk.  
    

Accent op ieders talent bereikbaar iedere dinsdag van 13:00 tot 14:00 uur in de MFA Zuiderkwartier Wassenaerlaan 38
5021 VS Tilburg
T. 013 53 53 255
talentenbank@wijkraadzuiderkwartier.nl
www.wijkraadzuiderkwartier.nl
Copyright © 2014 Zuiderkwartier Tilburg, All rights reserved.

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.