Copy
Newsletter no. II/01/2015.10.20
View this email in your browser

A Mikó Imre Jogvédő Szolgálat Háromszéki Szervezete heti rendszerességgel angol nyelvű hírlevelet indított annak érdekében, hogy felhívja a nemzetközi közvélemény figyelmét a székelyföldi, erdélyi magyarság által elszenvedett diszkriminációra és különböző jogtiprásokra. A hírlevél célja az, hogy rendszeresen tudósítsuk a romániai és magyarországi nagykövetségek munkatársait, a különféle emberjogi szervezeteket, valamint külföldi politikai pártok képviselőit azokról a visszaélésekről és jogtiprásokról, melyeket az erdélyi magyarsággal szemben követnek el.

Folyamatosan visszaél hivatalával a Kovászna megyei Fogyasztóvédelmi Hivatal elnöke 


Mircea Diacon, a Kovászna megyei Fogyasztóvédelmi Hivatal elnöke folyamatosan visszaél funkciójával és hatalmával, hátrányos vagy sértő helyzetbe hozva a megye magyar nemzetiségű lakosságát.

A fogyasztóvédelmi hivatal elnöke, az idei év februárjában etnikai feszültséget keltett azzal, hogy fogyasztóvédelmi tevékenysége alatt büntetést rótt ki azokra a kereskedelmi egységekre, melyek „székely ízek” címkével nevezték meg termékeiket, míg az „olasz ízek”, „román ízek” vagy más népek konyháiról elnevezett ételek elnevezése miatt nem rótt ki büntetést. A Mikó Imre Jogvédő Szolgálat levélben kereste meg az eset kapcsán a Miniszterelnöki Hivatalt és az országos fogyasztóvédelem vezetőségét, kérve a szóban forgó személy leváltását, ami nem történt meg.

Diacon akkor is visszaélt befolyásával, mikor az általa irányított iskolai vetélkedőt (az országos gyakorlatra és a világnapra való hivatkozással) március 15-ére időzítette, és ezzel gyakorlatilag kizárta a magyar diákokat (a megyei mezőny kétharmadát) a versenyből.

Ezt követte egy másik súlyos eset, amikor fogyasztóvédelem augusztusban reklámanyagnak minősítette a SIC (Terra Siculorum -Székelyföld) feliratú öntapadós matricákat a sepsiszentgyörgyi taxisok autóin. Az ellenőrzés során kiderült, hogy több taxis érvényes szolgáltatói szerződés nélkül reklámozott különböző kiadványokat, biztosító társaságokat. A hatóság abszurd módon reklámanyagnak minősítette a SIC feliratú öntapadós matricát is. A fogyasztóvédő hatóság munkatársai egyébként amiatt is bírságoltak, hogy a taxisok nem viselték a polgármesteri hivatalok által lepecsételt fényképes kitűzőt.

A harmadik nagyon súlyos visszaélést szintén augusztusban követte el Mircea Diacon főfelügyelő. Ekkor az unitárius egyházat vette célkeresztbe és rendőri kísérettel jelent meg a vallásórák résztvevőinek táborában. Az eset időpontjában 85 kiskorú táborozott Árkoson, a helybeli, sepsiszentgyörgyi, szentivánlaborfalvi unitárius gyülekezet vallásoktatásában részesülő, rászoruló, nehéz helyzetben lévő kisebb és nagyobb gyerekei. A tábor ingyenes volt, minden engedéllyel rendelkeztek, az ételekből mintákat adtak az illetékes szakhatóságoknak. Minden résztvevőnek volt orvosi igazolása és a szülők általi igazolás is. Mégis, a hatóság vezetője szétnézve kifogásolta, hogy a gyerekek földön alszanak, nincs mérleg az ételadagokhoz, és nincs román nyelvű táborszabályzatuk (román anyanyelvű személy egy sem volt jelen a táborban). Tette mindezt úgy, hogy a nem gazdasági egységeket, beleértve az egyházakat is, nincs joga ellenőrizni a fogyasztóvédelemnek. 

És mindezt most a negyedik eset követte, amikor is az említett személy kocsmai verekedésbe keveredett, kockára téve a fogyasztóvédelmi hivatal presztízsét, és utólag etnikai üldöztetésnek próbálja beállítani a tényt, hogy ittas állapotban verekedés résztvevője volt.

Őszintén reméljük, hogy Románia képes megvédeni a kisebbségeit és kettős mércével dolgozó közhivatalnokait rendre utasítja. 
 

Covasna consumer protection chief continues to discriminate Hungarians by abusing his authority


Mircea Diacon, the president of the Covasna County Consumer Protection Service is continuously abusing his position in order to discriminate and insult the ethnic Hungarian inhabitants of Covasna county.

The president of the consumer protection service created ethnic tensions in Covasna county by issuing penalty fees to commercial units that labelled their food products as „Szekler flavored”, while not penalizing units that labelled their products as „Romanian or Italian flavored” for example. The Mikó Imre Minority Rights Legal Assistance Service had written to the Office of The Prime Minister, to the Office of Romanian President and to the leadership of the Romanian Consumer Protection Service, asking for Diacon to be fired from his position due to his abuse of power.

Diacon also abused his power and position when he fixed the date of a contest for students (quoting national practice and with reference to the world day of the event) to March 15th, when he technically excluded all possible Hungarian participants from the contest (meaning 2/3rd of the pupils in Covasna county).

Another similarly grave abuse followed in August, when he visited the youth summer camp of the Transylvanian Unitarian Church, organized for 85 children, at Arcus/Árkos with the clear intent of fining them. All the children come from families with poor background, the camp being free for them. The camp had all necessary licenses, medical and otherwise. However, Diacon fined them because he noticed that the children sleep on mattress laid on the floor, there was no scale for food portions and there was no camp rule written in Romanian. (There was no Romanian participant at the camp, all the participants were Hungarian Unitarians.) He fined them in spite of the fact that according to the law, non-commercial units, as churches are, the consumer protection service is not entitled to verify.

Recently, Diacon has gotten into a pub fight, putting the prestige of the consumer protection service to risk, and subsequently trying to make it look like it was an ethnically motivated attack.

We really hope that Romania is capable of protecting its minorities and it will not tolerate its functionaries to overstep and abuse their authority.