Copy
@rdmg is een uitgave van RDMG Uitgevers en heeft als doel om haar relaties zo goed mogelijk te informeren over productinnovaties, ontwikkelingen binnen het bedrijf, en relevante nieuwsfeiten binnen het vakgebied.
Bekijk deze e-mail in je browser

Vaarwel OHSAS 18001, welkom ISO 45001

De ISO 45001-norm voor arbo- en veiligheidsmanagementsystemen is in ontwikkeling. Deze ISO 45001 gaat de OHSAS 18001-norm de komende jaren vervangen. De ontwikkeling van de ISO 45001 is in 2013 gestart en de verwachting is dat deze begin 2018 wordt gepubliceerd.
Lees meer
Wijzigingen in wet- en regelgeving

Lijst CMR-stoffen SZW geactualiseerd
Stoffen kunnen ingedeeld zijn als Carcinogeen (kankerverwekkend) en/of Mutageen (veranderingen in erfelijke eigenschappen) en/of Reproductie toxisch (schadelijk voor de voortplanting of het nageslacht). Stoffen die één of meerdere van deze eigenschappen hebben worden CMR-stoffen genoemd. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) publiceert tweemaal per jaar een lijst met CMR-stoffen.

Lees meer

Wijziging Activiteitenregeling Milieubeheer

De Activiteitenregeling is de uitwerking van het Activiteitenbesluit. De wijzigingen in de Activiteitenregeling betreffen de energiebesparende maatregelen, onderdeel van afdeling 2.5 en bijlage 10. Deze onderdelen zijn van toepassing voor de niet-vergunningplichtige bedrijven (inrichting type A en type B), maar kunnen ook voor vergunningplichtige inrichtingen gebruikt of geraadpleegd worden. Het betreffen namelijk 'erkende' maatregelen en niet 'verplichte' maatregelen.

Lees meer

Hoe maakt u de overstap naar ISO 14001:2015?

Het Nederlands Normalisatie Instituut gaf in mei 2017 aan dat slechts 15% van de certificaathouders ISO14001 de overstap naar de 2015-versie van die norm hebben volbracht. De resterende 2000 organisaties in Nederland hebben tot september 2018 tijd zich hiervoor klaar te stomen. Werk aan de winkel dus!
RDMG heeft een workshop ontwikkeld waarin u in één dag leert hoe u de transitie voor uw organisatie vormgeeft.
Meer informatie en workshopdata
Productverbeteringen doorgevoerd
Tijdens deze zomer hebben wij bij RDMG Uitgevers niet stil gezeten. In de tweede week van augustus hebben wij een release uitgevoerd van nieuwe en verbeterde functionaliteiten in onze producten.
De belangrijkste wijzigingen zijn:
  • Bij het bewerken van het register zijn voor het register onbelangrijke documenten niet meer te selecteren;
  • Button “geselecteerde onderdelen toevoegen” blijft in beeld;
  • Tekst van fragmenten binnen een document zijn zichtbaar tijdens het selecteren voor het register.
Van deze release is een releasenote opgesteld, waarin wij u met enkele screenshots een toelichting geven op de doorgevoerde productverbeteringen.

Klik hier om de releasenotes te downloaden.

Wij doen onze uiterste best om onze producten blijvend te laten aansluiten op ontwikkelingen binnen ons vakgebied. Het releasebeleid is dan ook in belangrijke mate gebaseerd op de wensen en eisen van onze klanten en gebruikers.

Volgende release
De eerstvolgende release hebben wij gepland eind september/begin oktober. Die release is nagenoeg geheel gericht op het verbeteren van de zoekfuncties binnen de Databank Arbo & Milieu.

REACH: Heeft u al een e-SDS ontvangen?

Door de Europese REACH wetgeving worden voorschriften voor veilig gebruik van chemische stoffen strenger. Deze strengere voorschriften worden vastgelegd in de nieuwe uitgebreide veiligheidsinformatiebladen (Extended Safety Data Sheet – e-SDS). Wanneer u zo’n e-SDS ontvangt begint de tijd te lopen en heeft u 12 maanden om te voldoen aan de nieuwe werkvoorschriften die uw leverancier heeft opgenomen in dit e-SDS.
Lees meer
Gebruikerstraining nog maar een paar plaatsen
RDMG Uitgevers heeft in het voorjaar een aantal gebruikerstrainingen georganiseerd, exclusief voor haar klanten. Ook dit najaar organiseren wij de gebruikerstrainingen:
  • basistraining: “De basis voor compliance-management”
  • gevorderdentraining: “Compliancemanagement structureel aantoonbaar”
Voor de eerstvolgende training hebben wij nog maar een paar plaatsen beschikbaar.
Meer informatie en inschrijven
 
Copyright © 2017 RDMG Uitgevers, All rights reserved.