Copy
Nyhedsbrevet for bestyrelsesmedlemmer i FDF
View this email in your browser

Velkommen til nyhedsbrevet for bestyrelsesmedlemmer i FDF


Til dig, der er medlem af en kredsbestyrelse.


I nyhedsbrevet finder du vigtige informationer om bestyrelsens opgaver. Året 2015 går på hæld og det betyder, at der er en del administrative opgaver, der skal klares i bestyrelsen. Regnskabet skal afsluttes, og der skal lægges budget for det nye år. Medlemstallet skal indberettes, og måske er det også nu, at I skal have kigget på årsplanlægningen for 2016. Vi håber, at du i nyhedsbrevet finder både hjælp og inspiration til arbejdet i bestyrelsen. Vi kan også anbefale at du kigger på FDFs nye hjemmeside, hvor kredsbestyrelserne har fået sit eget område: http://kredsservice.FDF.dk/Kredsudvikling/bestyrelsen 
 
Denne mail er sendt til alle, der i Carla er registreret som bestyrelsesmedlem. En del kredse har dog ikke alle deres bestyrelsesmedlemmer registreret (men fx kun kredsleder, formand og kasserer) – er det tilfældet hos jer, så send meget gerne mailen videre til resten af bestyrelsen. Vi anbefaler, at I holder Carla opdateret. Dermed kan vi næste gang sende mailen direkte til endnu flere bestyrelsesmedlemmer.
 
Venlig hilsen
Morten Frouvne Vincentz, forbundskontoret
og Sara Springborg, staben
 
Gå til området for bestyrelser på FDF.dk

Uddrag af årets julehilsen til FDF-kredsen


... snart sænker julefreden sig forhåbentlig over vores dagligdag både i og uden for FDF. Så er det tid til at tage en velfortjent pause fra hverdagen og være sammen med dem, vi holder af. 


På vegne af landsforbundet ønskes I alle en glædelig jul og velsignet nytår. 

Jonas Kolby Laub Kristiansen,
Formand, FDFs hovedbestyrelse
Læs hele FDFs julehilsen her

Tid til indberetning af kredsens medlemmer


Husk deadline for indberetning er den 15. januar. 


Inden I er klar til indberetningen, skal I sikre jer, at alle medlemmer har betalt kontingent, at medlemslisten i Carla er opdateret, og at kontingentbetalingerne er registreret i Carla.

Find vejledninger til alle dele af processen her. 

Klubliv Danmark


Med Klubliv Danmark kan I få støtte til kredsen, uden det koster jeres medlemmer en krone.


Kort sagt: aktivér kredsen som modtager af sponsorkroner her og få kredsens medlemmer, venner og øvrige relationer igang med at tilmelde sig som Klubliv Medlemmer her - så er I godt i gang.
Og ved du i øvrigt, at FDF har sit helt eget PR-materiale? Det ligger lige her.

Læs mere om Klubliv Danmark her.

FDF er også en indsamlingsorganisation - brug det aktivt i kredsen

 

Da FDF er godkendt som modtager af skattefradragsberettigede gaver efter ligningslovens §8a, kan personlige bidrag til FDF trækkes fra i skat. 


Det gælder også bidrag til lokalt arbejde for eksempel i en FDF-kreds. Enhver økonomisk støtte til FDFs arbejde vil blive modtaget med glæde. Et bidrag vil blive brugt på at sikre, at flere børn og unge får gode oplevelser i FDF, og at flere børn og unge får et ståsted at møde verden fra.
Brug dette aktivt i kredsen, så I for eksempel beder jeres støttebagland eller gode venner af FDF, om at indbetale private bidrag ind til landsforbundet. Derved opnåes dels fradragsretten, landsforbundet når sin årlige bidragskvote og beløbet kommer ubeskåret retur til kredsen.
- Lad os hjælpe hinanden!
Læs mere her.
 
HJÆLP NU. Send 200,- kr på MOBILEPAY 41 73 11 66 og hjælp FDF med at nå bidragsmålet for 2015. Oplys fulde navn og evt. støtteformål (FDF kreds) i beskedfeltet. Klik her for at læse mere.

Ny procedure for indhentning af børneattester i FDF
 

Fremover skal børneattesterne indhentes elektronisk. Det betyder, at kredsen skal være opdateret på en række elektroniske funktioner, og at der vælges en eller to børneattestansvarlige.


Bla. skal kredsen have oprettet en NemID medarbejdersignatur og aktiveret e-boks. Få hjælp til begge dele og bliv klogere på de andre processor omkring den elektroniske børneattest her. 

Det er fortsat kredsen, der har ansvaret for, at der bliver indhentet børneattester på ledere, og andre der falder ind under lovgivningen, men i forbindelse med overgangen fra papir til elektronisk børneattest, er det pr 1. december 2015 kredsene selv, der står for at indhente børneattesterne hos politiet.
Fik du ikke læst nyheden, der udgik ifm. omlægningen, kan du læse den her.

Det er også vigtigt at kredsen udpeger den eller de, der er ansvarlige for at få indhentet, registreret og arkiveret børneattester i kredsen: nemlig den børneattestansvarlige. Har I ikke klaret den del endnu, så læs her.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte forbundskontoret. Svar på meget kan du dog selv finde her.

Nyt arrangements- og kursusadministrationssystem i FDF til januar


I forbindelse med overgang til en ny hjemmeside for FDF er der vedtaget ændring på en række tekniske tjenester, som tidligere blev leveret af FDFs gamle hjemmeside.

 
Januar 2016 tages et nyt IT-system Flextilmeld i brug i FDF til administration af landsforbundets kurser og arrangementer. Landslejrtilmeldingen, der åbner medio december 2015 anvender også dette system i en lidt mere simpel opsætning uden bla. godkendelse.

Flextilmeld anvendes udover FDF også af KFUM-spejderne idag, ligesom vi er bekendt med en række FDF-kredse, der allerede har anvendt systemet i en række år. Flextilmeld rummer, udover forbundets arrangements- og tilmeldingsadministration, også funktionalitet til at FDFs kredse lokalt kan bruge systemet til tilmeldinger til ture og arrangementer samt kontingentopkrævning blandt kredsens medlemmer. 
Læs mere her.

Planlæg bestyrelsens opgaver med et årshjul


En bestyrelses opgaver hænger tæt sammen med kredsens liv. Bestyrelsesårshjulet kan hjælpe kredsbestyrelsen med at holde overblik over de opgaver, som skal løses i løbet af en sæson. Det kan derfor bruges til både mødeplanlægning og strukturering af opgaverne i løbet af året. 

Her kan du printe både et udfyldt eksempel på et årshjul og en tom skabelon.

  Kalender highligts

 

15. JANUAR
Husk at indberette kredsens medlemstal

Snarest muligt efter årsskiftet, og senest d. 15. januar, skal jeres medlemstal for 2015 indberettes til landsforbundet.
Det gøres i medlemssystemet Carla.
Du kan finde en vejledning her.
 

15. MARTS
Husk at indsende kredsens reviderede regnskab til forbundskontoret

Du kan hente en vejledning og f.eks en skabelon her.


Næste nyhedsbrev til bestyrelsesmedlemmer kommer til marts

I marts måned udkommer det næste bestyrelsesnyhedsbrev. Har du særlige ønsker, ris eller ros, er du velkommen til at sende dine kommentarer til forbundssekretær Sara Springborg
 

Er du ny i bestyrelsen og savner grundlæggende viden om bestyrelsesarbejdet i FDF, så læs mere her.


Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF
www.FDF.dk
Tlf. 33136888
Mail FDF@FDF.dk


Afmeld dig nyhedsbrevet    Ret dine oplysninger


Find FDF i din by >