Copy
Nyhedsbrevet for bestyrelsesmedlemmer i FDF
Ser mailen mærkelig ud klik her

Stå stærkere lokalt gennem samarbejde i Samrådet  


Tre lokale aviser skrev om Frederikshavns Ungdommens Fællesråds bekymring om nedskæringer på fritidsområdet

Når børne- og ungdomsorganisationerne taler med én stemme lokalt, står I stærkt i samarbejdet med kommunen. I mange kommuner findes et samråd, hvor alle spejderkorps og FDF-kredse er gået sammen om at påvirke kommunen og samarbejde på områder med fælles interesser.

Læs historien fra Frederikshavn her, og bliv klogere på hvad I kan bruge jeres lokale samråd til i kredsen.

Du sidder nu og læser på FDFs nyhedsbrev til bestyrelsesmedlemmer. Vi håber at du finder relevant information og inspiration nedenfor. 

Venlig hilsen
Morten Frouvne Vincentz, forbundskontoret
og Sara Springborg, staben 

Læs mere om de lokale Samråd her

Det er tid til at indsende kredsens regnskab til forbundskontoret. 


Senest d. 15. marts skal kredsens reviderede regnskab sendes til forbundskontoret. Send det meget gerne elektronisk.
 

Du kan finde alt information om regnskabsafslutningen, og hvem der eventuelt også skal have det her. Du kan også hente en skabelon, hvis du har brug for hjælp til at komme i gang. Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte forbundskontoret på FDF@FDF.dk.

Du kan nu se forbundets kalender for 2017


Arrangementer for 2017 er fastlagt - se dem i den nye kalender på FDF.dk


Datoerne for landsforbundets arrangementer i 2017, og selvfølgelig også arrangementer i 2016 er nu tilgængelige i det helt nye kalendermodul, der netop er lanceret på FDF.dk. Besøg kalenderen.

Lederrekruttering 


Det er tid til at kigge nærmere på behovet for ledere i den næste sæson. 


Bestyrelsen har en vigtig opgave sammen med kredsledelsen i altid at være opmærksom på, om bemandingen på kredsens børnehold er i top. Hvis der er brug for flere ledere i kredsen, er der hjælp at hente på FDF.dk her

Har I styr på børneattesterne?


Landslejren nærmer sig, og blandt mange andre forberedelser, skal kredsen have helt styr på børneattesterne.


Som I måske ved, er der per 1. december 2015 omlagt til elektroniske børneattester. I den forbindelse kan det give mening at tage en generel snak i kredsen om:
  • Børneattestansvarlig: Har vi udpeget sådan en? Og har vi fået ham/hende registreret af forbundskontoret, så vi kan taste børneattester i Carla? Læs her 
  • Elektroniske børneattester: Har vi styr på, hvordan vi får dem indhentet? Bliv klogere her
Bemærk, at den enkelte kreds har ansvaret for, at alle der er tilmeldt landslejren via kredsen har en gyldig børneattest. Det gælder også medarbejdere, som måske slet ikke bor hos kredsen på landslejren.
Du er altid velkommen til at kontakte forbundskontoret med spørgsmål.

Godt nyt om flextilmeld - fakturagebyr fjernes


Der har de første måneder med flextilmeld været en del henvendelser om nogle af de gebyrer, som systemet tilskriver kredse og deltagere. På den baggrund er det besluttet, at landsforbundet fremover betaler det gebyr på kr. 2,50, der idag tilskrives kredsen, når man vælger fakturabetaling - og det med tilbagevirkende kraft til vi gik i luften med første tilmelding.


Der arbejdes nu på at få teknikken hos flextilmeld til at makke ret, og derefter vil forbundskontoret kreditere kredse, der allerede har betalt dette gebyr ifm. en kursusbetaling. Vi glæder os over, at systemet har bestået den første store test, da landslejrtilmeldingerne er ved at være i hus.
 

  Kalender highligts

 

Indsend regnskab til forbundskontoret

Fristen er d. 15. marts
Du finder yderligere information og hjælp her


Der er Landslejr i år

D. 7.-15. juli er alle landets kredse inviteret på Landslejr. 
Find information om lejren her
 

Landsmøde d. 18.-20. november 2016

FDF holder landsmøde med repræsentanter fra alle landets kredse på Nyborg Strand. Sæt kryds i kalenderen.  Har du ris eller ros eller gode forslag til nyhedsbrevet for bestyrelsesmedlemmer så send det gerne til forbundssekretær Sara Springborg, landsdel4@FDF.dk


Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF
www.FDF.dk
Tlf. 33136888
Mail FDF@FDF.dk


Afmeld dig nyhedsbrevet    Ret dine oplysninger


Find FDF i din by >
Du modtager automatisk denne mail når du er kredsleder, formand, medlem af udvalg eller landsdelsledelse i FDF eller tilknyttet en FDF-skole.