Copy
Nyhedsbrevet for bestyrelsesmedlemmer i FDF
Ser mailen mærkelig ud klik her
Foto: Thomas Heie Nielsen

Inspiration til kredsens generalforsamling   


Bliv klar til at invitere til en vedkommende og velbesøgt generalforsamling. 

Generalforsamlingen er det forum, hvor forældre og andre interesserede kan få indflydelse på kredsens liv. I vedtægterne står der, hvad dagsorden til generalforsamlingen minimum skal indeholde, men der står ikke noget om, hvordan I får forældre og andre i lokalsamfundet gjort interesseret i at møde op. Læs om hvordan de gør i FDF Ilskov og FDF Esbjerg 3 Jerne på FDF.dk

Du sidder nu og læser FDFs nyhedsbrev til bestyrelsesmedlemmer. Vi håber, at du finder relevant information og inspiration nedenfor. 

Venlig hilsen
Morten Frouvne Vincentz, forbundskontoret
og Sara Springborg, staben 

Find inspiration til kredsens generalforsamling her

Kredsens samværsreglser


Der er god grund til at drøfte kredsens samværsregler hvert år ved sæsonstart, så alle ledere kender dem.


Kredsen skal ifølge FDFs vedtægter lave samværsregler for kredsens voksne og unges kontakt med kredsens børn. Samværsreglerne skal som minimum indeholde landsforbundets samværsregler og retningslinjer for brug af sociale og elektroniske medier.

Find inspiration til hvordan I kan udarbejde eller debattere kredsens samværsregler her

Invitation til seminar for samrådsrepræsentanter


D. 5. november kl. 10-17 afholder Landssamrådet et seminar for lokale samrådsrepræsentanter. 
 

Seminaret foregår i Odense, og er en enestående mulighed for, at samrådsrepræsentanter kan mødes på tværs af korps og kommuner og dele viden og erfaring. På programmet er både arbejdet med at få indflydelse på kommunalpolitikken, erfaringer med skolereformen og mulighed for at netværke med de andre korps i dit lokalområde. Find mere information om arrangementet her

Brug de nye PR-materialer til kredsens sæsonstart


Det er nu muligt at bestille PR-materiale, hvor I selv kan tilføje tekst og billeder fra kredsen.


Materialet tilrettes og bestilles på trykkeriet.FDF.dk - kredsens login-oplysninger blev sendt til kredslederen i en mail i maj. Materialerne kan også bestilles hos 55°NORD, men her er det ikke muligt at ændre i tekst og billeder.

FDFs Landsmøde 


D. 18.-20. november holder FDF landsmøde på Nyborg Strand. 


Alle kredse er inviteret til at sende en repræsentant til landsmødet. En eller flere observatører fra kredsen er også velkomne. Som kreds kan I stille forslag til vedtagelse på landsmødet og foreslå kandidater til hovedbestyrelsen. Forslag og kandidater skal indleveres til hovedbestyrelsen senest 30. september. 

Find information om landsmødet her.

Har I problemer med at finansiere jeres landsmødedeltagelse, så er her en skabelon, I kan bruge til at ansøge det lokale menighedsråd, Y's Men eller Lions klubben om tilskud.

Information om Flextilmeld


Kontingentopkrævningstjeneste er på vej til efteråret. 


Ved lanceringen af Flextilmeld i januar blev alle kredse tilbudt en kontingentopkrævningstjeneste via Flextilmeld. På grund af nogle omstændigheder på forbundskontoret er denne tjeneste ikke oppe at køre endnu, men forbundskontoret håber at kunne lancere både nogle ønskede rettelser til Flextilmeld og kredsenes kontingenttjeneste til efteråret.

  Kalender highligts

 

Find nyt om arrangementer på FDF.dk

I FDF kalenderen finder du både landsforbundets og landsdelenes arrangementer
Du finder kalenderen her


Der er landslejr lige om lidt

D. 7.-15. juli er alle landets kredse inviteret på landslejr. 
Find information om lejren her
 

Landsmøde d. 18.-20. november 2016

FDF holder landsmøde med repræsentanter fra alle landets kredse på Nyborg Strand. Find information her.  Har du ris eller ros eller gode forslag til nyhedsbrevet for bestyrelsesmedlemmer så send det gerne til forbundssekretær Sara Springborg, landsdel4@FDF.dk


Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF
www.FDF.dk
Tlf. 33136888
Mail FDF@FDF.dk


Afmeld dig nyhedsbrevet    Ret dine oplysninger


Find FDF i din by >
Du modtager automatisk denne mail når du er kredsleder, formand, medlem af udvalg eller landsdelsledelse i FDF eller tilknyttet en FDF-skole.