Copy
Information til bestyrelsesmedlemmer i FDF
Læs mailen i din browser
Administration

Ny mulighed for kontingentopkrævning


Nu kan kredsen opkræve kontingent online via flexbillet

Den nye kontingentservice vil alt være mailbaseret og betaling sker via Flexbillet, præcis som kredsene kender det fra håndtering af tilmeldinger.
Læs mere

Modtag gaver og bidrag til kredsens arbejde


Gaver og bidrag til FDF kan af giveren tiltænkes enten FDFs internationale arbejde, FDF landsforbundet eller en specifik FDF kreds.

Kredsen kan opnå flere fordele ved at lave en lokal indsamling:
  • Giveren støtter jeres lokale FDF-arbejde og opnår fradragsret for beløbet
  • Landsforbundet modtager bidrag, der medvirker til at oppebære momsfritagelse hos SKAT i millionklassen til gavn for alle medlemmer
  • Kredsen modtager pengegaver til FDF-arbejdet
Landsforbundet er godkendt som indsamlingsorganisation, hvorfor bidrag kan trækkes fra i skat såfremt FDF modtager CPR-nummer i forbindelse med betalingen. Disse data behandles fortroligt.

Start jeres lokale indsamling med udsendelse af et fortrykt donationsbrev.
Hent donationsbrev her
Ledelse

Brug Samrådet til kredsens initiativer

 

Mandag den 20. februar 2017 afholdt FDF og Samrådet i Københavns kommune skriveværksted for fundraising. Mangeårigt samråds- og folkeoplysningsudvalgsmedlem Per Vandrup (KFUM Spejder der kalder sig spejderpolitiker) tog imod opfordringen om at afholde en aften om puljer, fif og realiseringen af gode ansøgningsideer.

”I mine 30 år som udvalgsmedlem er glæden ved at hjælpe med at få fokus på børn og folkeoplysning stadig den samme. Det er skønt at komme ud med oplægget og sikke et engagement fra kredsene.
Pengene må og kan finde vej til arbejdet, og de sidder til tider løst. Derudover gør det ikke noget at timelønnen ved fundraising ofte er væsentligt højere end et tidstungt juletræssalg, bankospil eller loppemarked”


Kredsleder Emil Gaarde og forbundsekretær Lasse Nybo var værter for aftenens pop-up arrangement for kredse i Københavns kommune på tværs af de kendte geografiske netværk.

”Det er vigtigt at bruge samrådet, og de fire møder jeg deltager i om året som samrådsmedlem, er givet godt ud. Jeg kom med i fjor, efter at jeg opdagede, at vi ikke fik, hvad vi var berettiget til hos kommunen pga. en ærgelig fejl. I dag handler arbejdet mere om at flere kredse får ansøgt mere og bedre ad forskellige veje” siger Kredsleder Emil Gaarde.

"Skriveværksted for fundraising" har været undervejs siden FDFs landsmøde i november 2016, hvor ønsket blev modnet under landsdel 8's relationsbazar. Der var et godt fremmøde, og idéer omkring løbehjulsFDF, sæbekasse-rally, bålpladser og et nyt kredshus var blot nogle af de spændende ting, der blev arbejdet med. Alle skal være mere end velkomne til at skrive for at høre mere om ideerne” fortæller forbundssekretær Lasse Nybo
FDF K27 Lundehus Sogn lægger store planer for finanseringen af den nye shelter

Fokus for marts & april måned

 

KREDSREGNSKAB
Husk at indsende underskrevet og revideret kredsregnskab til forbundskontoret senest den 15. marts 2017. 
Regnskabet sendes til FDF@FDF.dk. Kontakt samme sted hvis I i kredsen har brug for hjælp undervejs. Læs mere om kredsregnskaber her 


GENERALFORSAMLING
Der er mange kredse der er igang med at planlægge generalforsamling.
Få gode tips til både indkaldelse og afvikling af generalforsamlingen her

_______________________________________________________________
Du er også altid velkommen til at kontakte FDFs forbundskontor eller forbundssekretæren i din landsdel, hvis du har brug for hjælp til bestyrelsesopgaven. Se kontaktinfo her
 
Information til bestyrelsesmedlemmer i FDF udkommer
marts maj august november

Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF
www.FDF.dk
Tlf. 33136888
Mail FDF@FDF.dk


Tag mig af mail-listen   Ret dine oplysninger


Find FDF i din by >Du får denne mail, fordi du er bestyrelsesmedlem i FDF.