Copy
Use this area to offer a short preview of your email's content.
View this email in your browser

Kansenfestival Serious Fun 
(klik hierboven voor film)

Op 16 oktober zaten we samen in het Shared Value Centre om de droom van Chris te realiseren. Zijn droom is om een festival van, voor, door jongeren te laten ontstaan. Een festival waar jongeren een podium krijgen hun talenten te etaleren. Sleutelwoorden zijn openheid, inclusiviteit, laagdrempelig, plezier en denken in mogelijkheden. Hieronder vind je meer informatie over wat wij voor je kunnen doen én wat jij misschien zelf kunt doen om dit festival realiteit te maken.

Met deze droom als vertrekpunt en de ervaringen van de jongeren Wouter Slob en Joris Westerveld zijn we de dialoog gestart met de vragen:
 • Hoe ziet de samenleving eruit als jij helemaal jezelf kan zijn waarbij je optimaal je talent en passie kan leven?
 • Hoe zouden scholen, welzijnsinstellingen, werkgevers, gemeenten hieraan kunnen bijdragen?
 • Welke goede voorbeelden en kansrijke projecten zie jij in je omgeving?
 • Hoe zou het festival er voor jou idealiter uitzien en welke creatieve vormen kunnen we hiervoor inzetten?
 • Wat is ervoor nodig dit te realiseren?
Uit de verschillende dialoogtafels zijn de volgende aspecten naar voren gekomen?
 • Het is nodig de dialoog tussen jongeren en professionals en beleidsmakers te versterken. Het bijeen brengen van perspectieven vanuit jongeren en vanuit ‘de systeemwereld’ lopen uiteen.
 • Thema’s voor festival
  • Waar dingen gebeuren die anders niet gebeuren
  • Waar cultuur is en we muziek maken
  • Waar mogelijkheden voor jongeren zichtbaar maken
  • Waar verbindingen we verbindingen leggen
  • Waar we dromen en ambitie waarmaken
De volgende stap

Op basis van de enthousiaste reacties is het SVC samen met jongeren, gemeente Rheden, gemeente Arnhem en de provincie bezig de randvoorwaarden te creëren om de volgende stap te kunnen zetten. Met als ambitie dat 20 jongeren middels kansenfestivals in de komende drie jaar betaald werk voor 500 jongeren gaan genereren. Het eerste kansenfestival Serious Fun staat gepland op 20 juni 2015 in De Steeg.

Wil je meer weten van het kansenfestival? Op de hoogte blijven van komende ontwikkelingen? Zelf je schouders onder dit fantastische project zetten? Via onderstaande button kom je op onze website.

Direct terugmailen door te antwoorden op deze nieuwsbrief kan uiteraard ook.
Klik hier om in verbinding te komen!
Het SVC is gericht op het duurzaam oplossen van maatschappelijke vraagstukken via broedplaatsen. Kleinschalig, lokaal, iteratief, domeinoverstijgend, in cocreatie met elkaar en onvoorwaardelijk als de liefde!
Heb jij net als Chris ook een droom? Wij helpen hem graag realiseren. Je bent van harte welkom bij het Shared Value Centre.
Copyright © 2014 Shared Value Centre, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp