Copy
School's Cool Westland nieuwsbrief 
Bekijk de nieuwsbrief online

Vacature coördinator

Coördinator worden van misschien wel het leukste vrijwilligerswerk van het Westland? In verband met het vertrek van de huidige coördinator Jan Delfgaauw zoeken wij een opvolger. Geïnteresseerden kunnen tot 1 december solliciteren. Kijk voor het functieprofiel en meer informatie op onze website.
Mentoren geconcentreerd tijdens de training
Boeiende training mentoren
De ruim veertig vrijwillige mentoren hebben op 3 november een boeiende, jaarlijkse trainingsavond gehad. Onder de mentoren was tevoren geïnventariseerd welke onderwerpen ze graag behandeld wilden zien. Daar was uitgekomen ‘autisme’ en ‘contact met ouders’. Bij dit laatste gaat het om je plaats als mentor in de driehoek ouders-leerling-mentor en de wijze van benadering van ouders. Omdat we vrij veel leerlingen hebben met een vorm van autisme en aanverwante stoornissen zoals adhd, was er ook behoefte om meer over dit onderwerp te weten te komen: welke vormen van autisme zijn er en hoe ga je als mentor om met kinderen die dit hebben? Ambulant begeleiders van expertisecentrum De Loodsboot in Den Haag behandelden deze thema’s in twee verschillende workshops. Zij bleken over veel kennis te beschikken en gaven de mentoren nuttige handreikingen voor de begeleiding van hun leerlingen en gesprekken met ouders. De mentoren hadden daarbij volop gelegenheid hun eigen ervaringen en vragen in te brengen. Tussen de workshops in en tijdens de maaltijd was er nog voldoende tijd om elkaar te spreken en ervaringen uit te wisselen. 


De mentoren van School’s cool Westland (enkelen ontbreken).
Gift Boschuysen en goed doel Wollebrandcross

Kortgeleden werden we blij verrast door een gift van 5.000 euro van Stichting Boschuysen, een fonds dat zich inzet voor projecten voor jongeren die hulp nodig hebben. Het fonds had ons eerder ook al een donatie gedaan. Daarnaast zijn we er erg blij mee én trots op dat we volgend jaar tot de goede doelen behoren van de Westlandse Wollebrandcross. Het is dan de laatste keer dat de Wollebrandcross wordt gehouden, een nu al legendarisch Westlands sportspektakel, waarmee onder de Westlandse bevolking jaarlijks (veel) geld voor goede doelen wordt ingezameld. Ook is er altijd veel regionale publiciteit rond dit evenement, wat bijdraagt aan onze naamsbekendheid.          
Meer informatie?
Deze nieuwsbrief bevat maar een fractie van de informatie die wij voor u hebben. Wilt u alles weten? Kijk dan op onze website
COLOFON REDACTIEADRES ARCHIEF NIEUWSBRIEVEN
Redactie:
Jan Delfgaauw
Vormgeving:
Renée Prins
 
School’s cool Westland,
Postbus 36
2670 AA Naaldwijk,
telefoon 06 546 00 367
info@schoolscoolwestland.nl 
www.schoolscoolwestland.nl


 
De door School's cool Westland  gepubliceerde nieuwsbrieven worden gearchiveerd op de website. Oude edities zijn hier te raadplegen.


 
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website