Copy
For English version, please scroll down.
View this email in your browser

Nyhetsbrev nr 5 / november 2015
 

Strålande recensioner!

SKETCHES OF THE WORLD - THE SEVEN CONTINENTS

Det är uppenbart att denna föreställning av koreografen Gun Lund och The Gothenburg Combo landar mitt i samtiden. Utan vare sig pekpinnar eller pedagogiska avsikter väcker den genom sitt enkla och sparsamma tilltal starka känslor.

DN:s recensent Martin Nyström associerar till synen på identitet och de konflikter det skapar - en gripande mänsklig resa över sju kontinenter.  GP:s Lis Hellström Sveningson ser en fantastisk och upplyftande färd och värld hon vill leva i.

"Gitarren, som kan ­sägas vara världens mest nomadiska instrument, blir här inte bara röst utan också kropp i den vackra iscensättningen. Och koreografin är föredömligt stram, man kommer stundtals att tänka på Birgit Åkesson och Merce Cunningham…"
Martin Nyström, Dagens Nyheter
Läs hela recensionen här.

"Det är en fantastisk föreställning. I flera betydelser en resa, inte bara för att musiken och dansen förflyttar oss runt i världen, utan lika mycket för det mentala lyft och de inre rörelser som de framkallar.
[…] Först mot slutet träder människan fram. I den värld som då formas vill jag leva."
Lis Hellström Sveningson, Göteborgs-Posten
Läs hela recensionen här.

Två föreställningar återstår på 3:e Våningen:
onsdag 25/11 och fredag 27/11, kl 19.00.
Det finns några biljetter kvar...

Maila till bokning@3vaningen.se eller ring 0702-72 17 71


3:e Våningen

Välkommen till en mångfacetterad och angelägen resa över de sju kontinenterna med The Gothenburg Combo och E=mc2 Danskonst!
Sketches of the World - The Seven Continents
Musik The Gothenburg Combo: Hansson/Hansy, E Martin/W Dominguez, A Piazzolla, trad. kinesisk musik
Koreografi och scenisk form Gun Lund
Musiker David Hansson, Thomas Hansy

Dansare Gun Lund, Gunilla Jansson, Olof Persson, Åsa Thegerström
Foto Anna Lamberg

Föreställningar:
13, 14, 18, 20, 25, 27 november 2015 kl 19.00

www.gbgcombo.com


www.emc2dance.com
Gun Lund är koreograf, verksam inom det samtida dansområdet sedan drygt 30 år. Hon är konstnärlig ledare för ensemblen E=mc2 Danskonst och skapar dansverk för scen, liksom site specifics inomhus och utomhus. Tillsammans med Lars Persson och Olof Persson driver hon dans- och konstscenen 3:e Våningen i Göteborg. 

E=mc2 Danskonst verkar med stöd av Statens Kulturråd, Konstnärsnämnden, Kulturförvaltningen i Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen.  
English version
View this email in your browser

Newsletter no 5 / November 2015
 

Brilliant reviews!

SKETCHES OF THE WORLD -  THE SEVEN CONTINENTS

It is evident that this production by choreographer Gun Lund and The Gothenburg Combo has landed just right in our time. Without any finger pointing or pedagogical intent Sketches of the World evokes strong feelings, through its straight forwardness and sparse tone.

Critic Martin Nyström refers to our ideas of identity and the conflicts they create, while experiencing a poignant human journey over the seven continents. Lis Hellström Sveningson sees a wondrous and uplifting travel and a world she would like to live in.

"The guitar, probably the most nomadic instrument in the world, becomes not only voice but also body in this beautiful staging. And the choreography is exemplary in its restraint, at times one thinks of Birgit Åkesson and Merce Cunningham... "
Martin Nyström, Dagens Nyheter
Entire review here. (In Swedish.)

"It is a stunning performance. In several meanings a journey, not only because the music and dance moves us around the world, but just as much for the mental lift and the inner movements they evoke. […] The human emerges first toward the end. And that world which takes shape is one I wish to live in."
Lis Hellström Sveningson, Göteborgs-Posten
Entire review here. (In Swedish.)


Two performances remain at 3:e Våningen: 
Wednesday 25.11 and Friday 27.11, at 7 pm.
There are a few tickets left...

Booking via email: bokning@3vaningen.se or phone + 46 (0)702-72 17 71


3:e Våningen

Welcome to a multi faceted and poignant journey over the seven continents with
The Gothenburg Combo and E=mc2 Dance!
Sketches of the World - The Seven Continents
Music The Gothenburg Combo: Hansson/Hansy, E Martin/W Dominguez, A Piazzolla, trad. Chinese music
Choreography and staging Gun Lund
Musicians David Hansson, Thomas Hansy

Dancers Gun Lund, Gunilla Jansson, Olof Persson, Åsa Thegerström
Photo Anna Lamberg

Performances:
13, 14, 18, 20, 25, 27 November 2015, 7 pm

www.gbgcombo.com

www.emc2dance.com

 
Choreographer Gun Lund has been working within the contemporary dance field for more than 30 years. She is artistic director of E=mc2 Dance and creates dance works for stage, as well as site specifics both outdoors and indoors. Together with Lars Persson and Olof Persson she runs the dance and art venue 3:e Våningen in Gothenburg, Sweden.

E=mc2 Dance receives funding from the Swedish Arts Council, Swedish Arts Grants Committee, Cultural Committee City of Göteborg and Cultural Affairs Region Västra Götaland.
Copyright © 2015 E=mc2 Dance, All rights reserved.