Copy
PRODUKSJONSLINJE 
View this email in your browser
VISUELL ILLUSTRASJON OVER VIKTIGE PRODUKSJONSLINJER FOR DET FRIE SCENEKUNSTFELTET I BERGEN
Proscen ønsker å synliggjøre noe av det fantastiske Bergen har fått på plass, mye takket være samarbeidet om kunstplanen - vi håper dette kan inspirere til flere tilsvarende oversikter over kultubyen. Send gjerne vårt bidrag videre til deres kontaktnettverk og bruk den når du trenger å forklare!
Proscen - Produsentenhet for scenekunst
Kong Christian Frederiks Plass 4
5006 Bergen
www.proscen.no / tlf. +47 936 44 301 / camilla@proscen.no