Copy
View this email in your browser

Växthus i Elimkyrkan?!


Just hemkommen från lördagens gemenskapshelg bär jag fortfarande med mig bilderna av rönnen och kroppen som metaforer för det andliga livets utveckling. Under förberedelserna för höstens tema "vila & växa" har en annan bild fastnat hos mig - den om församlingen som ett växthus. Kom in i värmen, vi växer bättre tillsammans, här får vi stötta varandra, ta emot näring ur ordet, levande vatten från Jesus och suga i oss ljuset från himmelens skapare.

Vi behöver gemenskapen, bära varandra, dela tron och livet med varandra. Särskilt det nysådda, men också det som skadats och vanvårdats, behöver en särskild omvårdnad för att komma igen och bära frukt. I växthuset är vi i trädgårdsmästarens händer. Han vet vad varje växt behöver. Genom beskärning och specialbehandling kommer han att få alla växter att blomma ut och bära frukt. Skörd som blir till glädje och näring för andra.

Så - välkommen in i växthuset!

Elisabeth Ågren, pastor med inriktning barn, ungdom, familj

Missa inte info och uppdaterade program på vår hemsida www.elimkyrkansundsvall.se
Under söndagens gudstjänst fortsätter Sven-Erik Karlsson att predika över temat Vila och växa, om att vårda det andliga livet, så att vi kan växa och bära frukt. Eva Lord leder gudstjänsten och Elimkyrkans kör tillsammans med Stefan Silversten leder sången och musiken. 
Nu på söndag 14 september är kyrkkaffet i Hamnträdgården efter gudstjänsten. Ett tillfälle att få umgås lite mer, leka i lekparken, spela boule, kubb eller promenera.

Kaffe, festis, korv och bulle finns till försäljning för bara 20 kronor. 
 
Höstens Alpha-, Beta- och Växakurser har just startat men det finns fortfarande möjlighet att börja.

Nytt för i höst är bibelsamtalen Växa där vi läser och samtalar om Hebreerbrevet.

Välkommen på torsdagar kl 18.30! Eller varför inte bjuda med en vän?!
Helena Jones, som förestår skolan och barnhemmet Rock of Shelter i Indien som församlingen stöder, finns nu här hos oss i Sundsvall. Nu på söndag besöker hon Himlakul och nästa söndag, 21 september, äter vi kyrklunch till förmån för arbetet i Indien. Helena kommer också att predika i gudstjänsten den 5 oktober, 
Nu har Himlakul dragit igång med premiärparty på Bästisbladet. Alla barn i åldern 4-12 år är välkommen till vår söndagsskola som ses de flesta söndagar kl 11:00-12:30. 

Station, för klass 4-9, kör igång fredag 19 september kl 18:30-22:00. Skönt fredagshäng med olika aktiviteter, cafe och talkshow med gäster.  

Tonår träffas på lördagar kl 19, oftast i Elimkyrkan eller Hagakyrkan, men denna gång i Markus Nilssons stuga vid Långsjön, Njurunda. 

Tisdag 23 september 18:30 startar Konfa - bibelundervisning för elever i klass 8 och 9. Det kommer att bli en grupp på drygt 15 deltagare. Vet du någon som missat att anmäla sig? Än är det inte för sent!
Copyright © 2014 Sundsvalls baptistförsamling, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp