Copy
Nieuwsbrief Watkostdebouwvaneenhuurwoning
View this email in your browser
Inhoud van deze nieuwsbrief:
Regionale monitor nieuwbouw sociale huurwoningen in Haaglanden
Circa 50 nieuwe projecten in de applicatie

De Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH) monitoren de nieuwbouw van sociale huurwoningen in het kader van de regionale prestatieafspraken met Watkostdebouwvaneenhuurwoning. De corporaties hebben eind 2018 circa 50 projecten ingevoerd. De monitor geeft inzicht in de voortgang van de productie en de prijs-kwaliteitverhouding in vergelijking met het landelijk gemiddelde.
Bijkomende voordeel voor de SVH corporaties is dat zij gebruik kunnen maken van alle functionaliteiten van de applicatie, zoals referenties zoeken en benchmarken. Ook voor de andere deelnemers aan Watkostdebouwvaneenhuurwoning is dit goed nieuws. De kwaliteit van de data is sterk toegenomen door het toegenomen aantal projecten.

Onderzoek: Betaalbaar bouwen met tijdelijke woningen?
In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken

De bouw van tijdelijke woningen wordt als een manier gezien om snel betaalbare woningen toe te voegen aan de voorraad. De bouw van tijdelijke woningen heeft een vlucht genomen sinds 2017. Watkostdebouwvaneenhuurwoning en het Expertisecentrum Flexwonen onderzoeken in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties of de bouw van tijdelijke woningen doorzet en hoe deze productie versneld kan worden.
Help mee en vul deze drie vragen in. U krijgt dan (desgewenst) een seintje als het onderzoek gepubliceerd wordt.

Volledig nieuwsbericht

Het aantal nieuw gebouwde tijdelijke woningen per jaar
(bron:
Inventarisatie online mediaberichten, december 2018, Watkostdebouwvaneenhuurwoning)
Analyse: Benchmark appartementen van 60 m2

Watkostdebouwvaneenhuurwoning heeft onlangs een benchmark gemaakt voor appartementen van 60 m2 gebruiksoppervlakte in opdracht van een middelgrote corporatie. In dit document zijn alle projecten met appartementen tussen de 52 en 69 m2 afgezet tegen de 25% projecten met de laagste kosten per m2, op prijspeil 1 juli 2018.

Download de benchmark met uw inlogcombinatie

Update van de applicatie

De belangrijkste aanpassing in de laatste update van Watkostdebouwvaneenhuurwoning is dat het wijzigen van de planstatus nu duidelijker is. Daarnaast zijn nog enkele wijzigingen doorgevoerd aan de webapplicatie.

Lees hier welke wijzigingen zijn doorgevoerd in de nieuwe update.
Nieuwe deelnemer: Stichting Woningbeheer Betuwe

Stichting Woningbeheer Betuwe houdt het aantal woningen komende jaren op peil. De corporatie heeft een vernieuwingsstrategie om grote eengezinswoningen te verkopen en functioneel passende woningen terug te bouwen voor kleinere huishoudens en voor hen die meer zorg nodig hebben en minder mobiel worden. Daarnaast heeft de corporatie zich ten doel gesteld de bestaande voorraad energiezuiniger te maken. Stichting Woningbeheer Betuwe heeft daartoe verschillende projecten in voorbereiding.

Stichting Woningbeheer Betuwe neemt sinds 1 oktober 2018 deel aan Watkostdebouwvaneenhuurwoning om de prijs-kwaliteitverhouding van de investeringen in perspectief te plaatsen. Daarnaast wordt de projectendatabase gebruikt om inspiratie op te doen, vooral voor de energietransitie.

Nieuwe deelnemer: Trivire

Trivire heeft de komende jaren een flinke investeringsagenda. Momenteel wordt gewerkt aan verschillende woningverbeteringsprojecten. Ook worden weer nieuwbouwplannen gemaakt.

Trivire gaat vanuit asset management deelnemen aan Watkostdebouwvaneenhuurwoning om vinger aan de pols te houden wat betreft de kosten en om te zoeken naar referentieprojecten. De informatie wordt gebruikt om investeringsvoorstellen te onderbouwen. Trivire verwacht ook via Watkostdebouwvaneenhuurwoning in contact te komen en kennis te delen met corporaties die aan vergelijkbare projecten werken.

Nieuwe deelnemer: Woonmeij

Woonmeij wil de komende jaren een flink aantal projecten realiseren in Meierijstad en Sint-Michielsgestel. De corporatie wil graag kijken hoe deze projecten zich verhouden tot wat er door andere corporaties gebouwd wordt en kennis delen over projecten. Tijdens de demonstratie van de tool bleek dat dit snel een eenvoudig kan met Watkostdebouwvaneenhuurwoning.
 

De monitor nieuwbouw sociale huurwoningen 2019 komt er weer aan
Werk in uitvoering

Watkostdebouwvaneenhuurwoning maakt momenteel de monitor nieuwbouw sociale huurwoningen 2019 in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Hiervoor worden de geanonimiseerde en geabstraheerde data van uw projecten gebruikt. Dit jaar maakt ook de benchmark grondprijzen sociale huurwoningen weer onderdeel uit van de monitor.

De resultaten worden gepresenteerd tijdens het WoONcongres 2019.
 

@Watkostdebouw
@Watkostdebouw
Watkostdebouwvaneenhuurwoning.nl
Watkostdebouwvaneenhuurwoning.nl
Copyright © 2016 Watkostdebouwvaneenhuurwoning / IJKX, All rights reserved.
You receive this newsletter beause you subscribed or requested subscription

Our mailing address is:
Watkostdebouwvaneenhuurwoning / IJKX
Stationsplein 30
Weesp, 1382AD
Netherlands

Voeg ons toe aan je adresboek


unsubscribe from this list    update subscription preferences 


This email was sent to <<E-mail>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Watkostdebouwvaneenhuurwoning / IJKX · Stationsplein 30 · Weesp, 1382AD · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp