Copy
Nieuwsbrief Watkostdebouwvaneenhuurwoning
View this email in your browser
Het prijspeil is aangepast naar 1 juli 2019

Het prijspeil van Watkostdebouwvaneenhuurwoning is aangepast naar 1 juli 2019. De gemiddelde stichtingskosten van alle projecten met gangbare woningen zijn daardoor nu €194.000 voor een gemiddelde woning. Dit was 185.000 op prijspeil 1 juli 2018. Voor de indexatie worden verschillende CBS indexen gebruikt voor grond, bouw- en bijkomende kosten, huren en de energieprestatievergoeding.

Lees de korte toelichting op het nieuwe prijspeil en de ontwikkeling van de bouwkosten

Download de gehanteerde indexatietabel (alleen voor deelnemers)
 
Leren van de vele gerealiseerde verplaatsbare projecten

Een van de manieren waarop de minister de woningproductie wil versnellen is met de bouw van verplaatsbare woningen. Geinteresseerd in dit concept? Tijdens het derde minicongres over verplaatsbare woningen deelden corporaties, gemeenten, huisvesters arbeidsmigranten, bouwers en andere betrokken partijen de ervaringen opgedaan tijdens de vele projecten die reeds gerealiseerd zijn de afgelopen jaren.

Lees het congresverslag en download de presentaties

Ga naar het overzicht van informatie over verplaatsbare woningen

Nieuwe deelnemer: Servatius

Servatius heeft jaarlijks circa 50 nieuwbouwwoningen en 300 renovaties/verduurzamingen op het programma staan in Maastricht en Eijsden. Doel van de deelname aan Watkostdebouwvaneenhuurwoning is om de investeringsvoorstellen in perspectief te plaatsen, zowel voor nieuwbouw- als verbeteringsprojecten. De ontwikkelaars gaan vergelijkingen met de benchmark opnemen in fasedocumenten en gebruiken de database als zoekmachine voor referentieprojecten.

Nieuwe deelnemer: HEEMwonen

Vanaf 1 oktober neemt HEEMwonen deel aan Watkostdebouwvaneenhuurwoning. De corporatie heeft een herstructurerings- en verduurzamingsopgave in Kerkrade en Landgraaf. De assetmanagers gebruiken de applicatie straks om de investeringsprojecten te toetsen aan marktconformiteit en als benchmark voor de investeringsbegroting. Ook is de benchmark een extra markttoets op de prijs-kwaliteitverhouding van de projecten die in bouwteam samen met ketenpartners worden ontwikkeld.

Met HEEMwonen zijn er vier corporaties uit Limburg aangesloten. We gaan samen om tafel om te kijken wat we van elkaars projecten kunnen leren. De cijfers vormen input voor dit gesprek.

Benchmark: grondprijzen sociale huurwoningen 2019

In de prestatieafspraken met gemeenten worden vaak alleen de prestaties van de corporaties vastgelegd met betrekking tot nieuwbouw. De gemeente heeft ook  belangrijke knoppen om aan te draaien om de bouw van sociale huurwoningen haalbaar te maken: het aanwijzen van locaties en de grondprijs.

De benchmark grondprijzen sociale huurwoningen laat zien wat de gangbare grondprijzen zijn in Nederland. Het rapport geeft ook een houvast bij het differentiëren van de grondprijs naar huurprijscategorieën. Want de investeringsruimte bij een huur onder de lage aftoppingsgrens is lager dan met een huur op de liberalisatiegrens.

De benchmark met toelichting en de excel met de grondprijzen per gemeente downloaden (alleen voor deelnemers)

Aanvragen gemeentelijke grondprijzen sociale huurwoningen 2019

@Watkostdebouw
@Watkostdebouw
Watkostdebouwvaneenhuurwoning.nl
Watkostdebouwvaneenhuurwoning.nl
Copyright © 2016 Watkostdebouwvaneenhuurwoning / IJKX, All rights reserved.
You receive this newsletter beause you subscribed or requested subscription

Our mailing address is:
Watkostdebouwvaneenhuurwoning / IJKX
Stationsplein 30
Weesp, 1382AD
Netherlands

Voeg ons toe aan je adresboek


unsubscribe from this list    update subscription preferences 


This email was sent to <<E-mail>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Watkostdebouwvaneenhuurwoning / IJKX · Stationsplein 30 · Weesp, 1382AD · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp