Copy
Nieuwsbrief Watkostdebouwvaneenhuurwoning
View this email in your browser
Inhoud van deze nieuwsbrief:
  • De benchmark woningverbetering is online
  • Platform 31 zoekt 10 innovatieve betaalbare en rendabele woningbouwprojecten
  • De jaarlijkse projectencheck komt eraan
  • Het prijspeil in aangepast naar 1-1-2017
  • Verslag bijeenkomst: Hoe duurzaam moet nieuwbouw zijn?
  • Linkedin-groep: BENG voor sociale woningbouw
  • Bijeenkomst Platform 31 over betaalbare nieuwbouw en prestatiegericht aanbesteden
  • Lagere grondprijzen voor sociale huurwoningen onder de aftoppingsgrens
De benchmark woningverbetering is online

Sinds 2 oktober is de benchmark woningverbetering online. Corporaties kunnen met deze applicatie zoeken naar referentieprojecten en projecten vergelijken met andere projecten. Van alle projecten is informatie beschikbaar over de kwaliteitsverbetering, de kosten, de exploitatie en het proces. Ook zijn foto's en ander beeldmateriaal opgenomen om een goede impressie te geven van de projecten.

Vraag hier vrijblijvend informatie aan over de benchmark Woningverbetering

Platform 31 zoekt 10 innovatieve projecten, betaalbare en rendabele woningbouwprojecten

In Nederland is een steeds grotere groep mensen aangewezen op de sociale huursector. Oorzaken zijn inkomensdaling en toename van kwetsbare doelgroepen die zelfstandig wonen. Er moeten dus meer goedkope woningen bij. Om de bouw daarvan te stimuleren, zoekt Platform31 tien betaalbare woningbouwprojecten die recent (2015-2018) zijn gerealiseerd en bestemd zijn voor huurders die een huurprijs onder de aftoppingsgrens betalen.

Meldt uw innovatieve nieuwbouwproject hier aan

Prefab huurwoningen, Oostburg
De projectencheck komt eraan

De komende maanden wordt de jaarlijkse projectencheck uitgevoerd. Samen zetten we op een rij of alle projecten ingevoerd zijn. Daarna heeft elke deelnemer weer inzicht in de actuele stand van zaken ten opzichte van de actuele benchmark.

Prefab huurwoningen, Oostburg
Het prijspeil is aangepast naar 1-1-2017

Onlangs is het prijspeil van de benchmark aangepast naar 1-1-2017. De grondkosten zijn 5,1% hoger dan een jaar eerder (GWW-index, CBS). In het eerste kwartaal 2017 waren de bouwkosten 4,1% hoger dan een jaar eerder, volgens de bouwkosten outputindex van het CBS. Dit is verwerkt in de benchmark.

Inmiddels is bekend dat de bouwkosten verder zijn gestegen. In het tweede kwartaal lagen de prijzen 6,2% hoger dan in het eerste kwartaal (CBS, Outputprijsindex nieuwbouwwoningen). De bouwkostenstijging zet daarmee sterk door. De outputindex, op basis van vergunningen, steeg in het tweede kwartaal 2017 sterker dan de inputindex, die is afgeleid van de prijsontwikkeling van loon en materialen. De winstmarges van bouwers lijken toe te nemen.

Prefab huurwoningen, Oostburg
Verslag bijeenkomst: hoe duurzaam moet nieuwbouw zijn?

Duurzaamheid van woningen staat hoog op de agenda bij corporaties. Op 15 juni kwamen vertegenwoordigers van een aantal corporaties en enkele bouwers en adviseurs bij elkaar over de vraag hoe duurzaam een nieuwe woning dient te zijn.

In het verslag kunt u lezen over wat er op u af komt met betrekking tot duurzaamheid, over de eerste ervaringen van Kleurrijk Wonen met nieuwbouw op EPV niveau, hoe Wonion duurzaamheid een plek geeft in de vastgoedsturing en over hoe u duurzaamheid bespreekbaar kunt maken door het te meten.

Lees hier het online verslag
Deelnemers kunnen het verslag en de presentaties hier downloaden
 
Prefab huurwoningen, Oostburg
Linkedin-groep: BENG voor sociale woningbouw

Per 1 januari 2021 wordt de EPC vervangen door de BENG-eisen. Judith Consen, adviseur / projectmanager nieuwbouw bij Kleurrijk Wonen ontwikkelt appartementen van 60 tot 70 m2 die voldoen aan de voorgenomen BENG-eisen. Zij zoekt referentieprojecten en andere ontwikkelaars om kennis en ervaringen te delen.
Johan Olieslagers, projectleider nieuwbouw bij Wonen Breburg ontwikkelt twee BENG-projecten. Hem valt op dat de BENG-eisen knellen voor kleine appartementen.
Samen zijn we een linkedin-groep gestart waarin corporaties kennis en ervaringen uit kunnen wisselen over BENG-projecten in de sociale woningbouw.

Meldt je aan voor de linkedin-groep BENG voor sociale woningbouw
 
Bijeenkomst Platform 31 over betaalbare nieuwbouw en prestatiegericht aanbesteden

Zeven corporaties experimenteren met prestatiegericht aanbesteden, onder de hoede van Platform 31. Watkostdebouwvaneenhuurwoning wordt gebruikt om te kijken hoe de ingebrachte projecten zich verhouden tot de benchmark. De resultaten van dit experiment worden gepresenteerd tijdens de bijeenkomst: Betaalbare nieuwbouw, doe je zo!?

Klik hier voor meer informatie en aanmelden
Lagere grondprijzen voor sociale huurwoningen onder de aftoppingsgrens

Watkostdebouwvaneenhuurwoning heeft samen met ABF Research de grondprijzen voor sociale huurwoningen geïnventariseerd van 130 gemeenten. De mediane grondprijs voor sociale huurwoningen is €20.200 exclusief btw voor eengezinswoningen en €16.700 voor meergezinswoningen en de regionale verschillen zijn beperkt. De benchmark is een handig uitgangspunt bij de onderhandelingen over de nieuwe grondprijzen.

Sinds de introductie van passend toewijzen wordt vooral onder de aftoppingsgrenzen gebouwd. De investeringsruimte is dan kleiner dan bij woningen met een huur op de liberalisatiegrens. Enkele gemeenten hanteren daarom een lagere grondprijs voor woningen met een huur tot de aftoppingsgrens.

De resultaten van de benchmark zijn gepubliceerd in De monitor nieuwbouw sociale huurwoningen, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en is aangeboden aan de Tweede Kamer.

Deelnemers kunnen de volledige dataset hier downloaden
Andere partijen kunnen de dataset hier aanvragen tegen een vergoeding van 35 euro exclusief BTW
@Watkostdebouw
@Watkostdebouw
Watkostdebouwvaneenhuurwoning.nl
Watkostdebouwvaneenhuurwoning.nl
Copyright © 2016 Watkostdebouwvaneenhuurwoning / IJKX, All rights reserved.
You receive this newsletter beause you subscribed or requested subscription

Our mailing address is:
Watkostdebouwvaneenhuurwoning / IJKX
Stationsplein 30
Weesp, 1382AD
Netherlands

Voeg ons toe aan je adresboek


unsubscribe from this list    update subscription preferences 


This email was sent to <<E-mail>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Watkostdebouwvaneenhuurwoning / IJKX · Stationsplein 30 · Weesp, 1382AD · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp