Copy
Nieuwsbrief
View this email in your browser

In deze nieuwsbrief


Inventarisatie verplaatsbare woningen
Geactualiseerd rekenmodel voor de businesscase van verplaatsbare woningen
Oproep: houtbouwprojecten en gemeentelijke grondprijzen
Nog steeds actueel:
  • Onderzoek meerkosten seniorenwoningen
  • Benchmark gemeentelijke grondprijzen sociale huurwoningen 2021

Inventarisatie verplaatsbare woningen

Op verzoek van Casade heeft Watkostdebouwvaneenhuurwoning een overzicht gemaakt van verplaatsbare woningconcepten. De inventarisatie bestaat uit twee onderdelen:        

  • Inventarisatie verplaatsbare concepten
  • Benchmark van projecten met verplaatsbare woningen door corporaties

De inventarisatie bevat informatie over concepten van de volgende bouwers: Hodes Huisvesting, Barli, De Meeuw/NEZZT, Startblock, C3 Living, FLETTS, Heijmans en Jan Snel.

Deelnemers kunnen de inventarisatie downloaden van de website. Andere corporaties en overheden kunnen de informatie aanvragen tegen betaling van €135 exclusief btw. De inventarisatie mag niet gedeeld worden met derden en wordt niet verstrekt aan marktpartijen.

Meer informatie en bestellen

Het rekenmodel voor de businesscase van verplaatsbare woningen is geactualiseerd

Watkostdebouwvaneenhuurwoning en RekenenRondomWonen hebben in 2020 een rekenmodel ontwikkeld voor de businesscase van verplaatsbare woningen voor de gemeente Rotterdam. Het rekenmodel geeft een beeld van de integrale businesscase van verplaatsbare woningen en wordt daarom, naast gemeenten, ook gebruikt door marktpartijen.

Klik hier voor meer informatie

Oproep houtbouwprojecten en gemeentelijke grondprijzen


Vorig jaar is een benchmark opgesteld voor houtbouwprojecten. Dit onderwerp is onverminderd actueel. Daarom willen we het onderzoek actualiseren. Ook de jaarlijkse inventarisatie van gemeentelijke grondprijzen voor sociale huurwoningen is weer gestart.
Voor beide inventarisaties geldt: u kunt de informatie krijgen als u informatie deelt. Stuur de grondprijzen met link naar het brondocument toe en ontvang de benchmark 2022 gratis als deze klaar is. Als uw corporatie informatie over een houtbouwproject inbrengt kunt u in 2022 kosteloos gebruik maken van Watkostdebouwvaneenhuurwoning.

Neem contact op voor meer informatie: info@watkostdebouwvaneenhuurwoning.nl

Nog steeds actueel


Onderzoek meerkosten seniorenwoningen
Benchmark grondprijzen sociale huurwoningen 2021
@Watkostdebouw
@Watkostdebouw
Watkostdebouwvaneenhuurwoning.nl
Watkostdebouwvaneenhuurwoning.nl
Copyright © 2016 Watkostdebouwvaneenhuurwoning / IJKX, All rights reserved.
You receive this newsletter beause you subscribed or requested subscription

Our mailing address is:
Watkostdebouwvaneenhuurwoning / IJKX
Stationsplein 30
Weesp, 1382AD
Netherlands

Voeg ons toe aan je adresboek


unsubscribe from this list    update subscription preferences 


This email was sent to <<E-mail>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Watkostdebouwvaneenhuurwoning / IJKX · Stationsplein 30 · Weesp, 1382AD · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp