Copy
Nieuwsbrief Watkostdebouwvaneenhuurwoning
View this email in your browser

Excursie Birmingham: de woningproductie versnellen met modulaire woningen

In Nederland moeten de komende jaren veel betaalbare woningen gebouwd worden. De traditionele bouwsector kan de vraag niet aan; en de kosten lopen op, omdat arbeid duur is.
Graag organiseren we een excursie naar het VK om de mogelijkheden van modulaire woningbouw te onderzoeken. We laten ons inspireren door het voorbeeld van de fabriek LoCal Homes van de housing association Accord Group. In gesprek met elkaar zoeken we of en zo ja, hoe modulaire woningbouw kansrijk is in Nederland. De TU Delft brengt daartoe haar kennis in over modulair bouwen. En we hebben uw inbreng nodig om de vertaalslag te maken naar de Nederlandse praktijk.

Woensdag 29 januari 2020 - 4 PE-punten - Georganiseerd in samenwerking met de TU Delft en het Expertisecentrum Flexwonen

Klik hier voor het programma en aanmelden

Kennisbijeenkomst: circulair (ver)bouwen

Veel corporaties zijn of willen aan de slag met circulariteit in nieuwbouw en woningverbetering. De eerste concrete plannen zijn reeds in ontwikkeling en afgerond. Wat zijn de ervaringen van de voorlopers?
In de week van de circulaire economie organiseert Watkostdebouwvaneenhuurwoning een kennisbijeenkomst over circulair bouwen. Centraal staan de concrete projecten van corporaties die al wat langer aan de slag zijn met circulariteit. We hebben Woonbedrijf, Wonion, HEEMwonen en de Alliantie bereid gevonden hun ervaringen te delen. W/E adviseurs sluit het programma af met praktische tips waar je morgen mee kan beginnen.

Dinsdagochtend 4 februari - Amersfoort

Klik hier voor het programma en om aan te melden

Rapportage nieuwbouw voor de RvC van Area Wonen

Area Wonen heeft de Raad van Commissarissen geïnformeerd over de voortgang van de nieuwbouw. Onderdeel van de informatie was een vergelijking van eigen projecten met de benchmark Watkostdebouwvaneenhuurwoning. De notitie bestaat uit een duiding van de rapportage die op korte termijn voor alle deelnemers beschikbaar komt in de applicatie. De notitie voor de RvC van Area Wonen kan worden opgevraagd als voorbeeld.

Notitie RvC Area Wonen aanvragen
 

De SVH gaan ook de woningverbeteringen monitoren

De Sociale Verhuurders Haaglanden gaan ook de woningverbeteringsprojecten monitoren met Watkostdebouwvaneenhuurwoning. Met de monitor wordt inzicht gecreëerd in de voortgang en korte termijnprognose van de verduurzamingsopgave. Ook kunnen corporaties van elkaar zien welke maatregelen getroffen worden in de projecten.

De Vernieuwde Stad benchmarkt nieuwbouw

De corporaties van De Vernieuwde Stad hebben een flinke nieuwbouwopgave. De kosten voor nieuwbouw lopen echter op. Dit roept de vraag op of de nieuwbouw niet te duur wordt.
Op 28 november heeft De Vernieuwde Stad een werkconferentie gehouden waarin deze vraag centraal stond. Om de vraag te beantwoorden hebben de corporaties projectinformatie aangeleverd over 80 projecten. We hebben de projecten vergeleken met de cijfers van Watkostdebouwvaneenhuurwoning en de Aedes-benchmark.
Tijdens de presentatie werden verschillende vragen gesteld aan het publiek. Weet u bijvoorbeeld hoeveel de bouwkosten van een nieuwe woningen gestegen zijn sinds eind 2016/begin 2017? En liggen de stichtingskosten nu onder, op of boven het niveau van de laatste piek in 2013?

De presentatie wordt verspreid onder de leden van De Vernieuwde Stad.

Deelnemers aan Watkostdebouwvaneenhuurwoning kunnen de presentatie hier downloaden

Een demo-account aanvragen

Benieuwd naar de mogelijkheden van Watkostdebouwvaneenhuurwoning? Het demo-account geeft toegang tot alle projecten en functionaliteiten. Wanneer uw corporatie deelneemt krijgt u ook zicht op de kenmerken 'stichtingskosten' en 'energieprestatie'.

Vraag hier een demo-account aan en krijg een maand toegang tot de applicatie. Alleen voor woningcorporaties.

@Watkostdebouw
@Watkostdebouw
Watkostdebouwvaneenhuurwoning.nl
Watkostdebouwvaneenhuurwoning.nl
Copyright © 2016 Watkostdebouwvaneenhuurwoning / IJKX, All rights reserved.
You receive this newsletter beause you subscribed or requested subscription

Our mailing address is:
Watkostdebouwvaneenhuurwoning / IJKX
Stationsplein 30
Weesp, 1382AD
Netherlands

Voeg ons toe aan je adresboek


unsubscribe from this list    update subscription preferences 


This email was sent to <<E-mail>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Watkostdebouwvaneenhuurwoning / IJKX · Stationsplein 30 · Weesp, 1382AD · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp