Copy
Nieuwsbrief Watkostdebouwvaneenhuurwoning
View this email in your browser

Excursie Birmingham: de woningproductie versnellen met modulaire woningen

NOG ENKELE PLAATSEN BESCHIKBAAR!

In Nederland moeten de komende jaren veel betaalbare woningen gebouwd worden. De traditionele bouwsector kan de vraag niet aan; en de kosten lopen op, omdat arbeid duur is.
Graag organiseren we een excursie naar het VK om de mogelijkheden van modulaire woningbouw te onderzoeken. We laten ons inspireren door het voorbeeld van de fabriek LoCal Homes van de housing association Accord Group. In gesprek met elkaar zoeken we of en zo ja, hoe modulaire woningbouw kansrijk is in Nederland. De TU Delft brengt daartoe haar kennis in over modulair bouwen. En we hebben uw inbreng nodig om de vertaalslag te maken naar de Nederlandse praktijk.

Woensdag 29 januari 2020 - 4 PE-punten - Georganiseerd in samenwerking met de TU Delft en het Expertisecentrum Flexwonen

Klik hier voor het programma en aanmelden

Kennisbijeenkomst: circulair (ver)bouwen

Veel corporaties zijn of willen aan de slag met circulariteit in nieuwbouw en woningverbetering. De eerste concrete plannen zijn reeds in ontwikkeling en afgerond. Wat zijn de ervaringen van de voorlopers?
In de week van de circulaire economie organiseert Watkostdebouwvaneenhuurwoning een kennisbijeenkomst over circulair bouwen. Centraal staan de concrete projecten van corporaties die al wat langer aan de slag zijn met circulariteit. We hebben Woonbedrijf, Wonion, HEEMwonen en de Alliantie bereid gevonden hun ervaringen te delen. W/E adviseurs sluit het programma af met praktische tips waar je morgen mee kan beginnen.

Dinsdagochtend 4 februari - Amersfoort

Klik hier voor het programma en om aan te melden

Grondprijzen nieuwbouw insturen

Steeds meer gemeenten maken de grondprijzen voor sociale huurwoningen openbaar in het grondprijsbeleid of de prestatieafspraken. Net als in 2017, 2018 en 2019 inventariseert Watkostdebouwvaneenhuurwoning deze grondprijzen. U kunt ons helpen door de grondprijzen van uw gemeente(n) met ons te delen.

Stuur (de hyperlink naar) het nieuwe grondprijsbeleid naar ons en ontvang de rapportage zodra deze gereed is

Kostenkengetallen om de investeringsopgave van corporaties te bepalen

ABF Research ontwikkelt samen met het WSW een rekenmodel voor het doorrekenen van de investeringsopgave van corporaties in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit model wordt opgezet naar aanleiding van de motie Ronnes cs om te onderzoeken hoe de maatschappelijke opgave van corporaties zich verhoudt tot de financiële positie. De geanonimiseerde en geabstraheerde data van Watkostdebouwvaneenhuurwoning worden gebruikt voor de kostenkengetallen van dit model. De kengetallen worden gedeeld met de deelnemers als de onderzoeksrapportage openbaar wordt gemaakt.

Nieuwe deelnemer: Woonpartners Midden-Holland

Woonpartners Midden-Holland gaat de applicatie gebruiken om een scherper beeld te krijgen van hoe de eigen projecten zich verhouden tot vergelijkbare projecten van andere corporaties, zowel in termen van kwaliteit als kosten. De benchmark gaat een rol spelen in de besluitvorming en de applicatie wordt ook ingezet als zoekmachine naar referentieprojecten.

@Watkostdebouw
@Watkostdebouw
Watkostdebouwvaneenhuurwoning.nl
Watkostdebouwvaneenhuurwoning.nl
Copyright © 2016 Watkostdebouwvaneenhuurwoning / IJKX, All rights reserved.
You receive this newsletter beause you subscribed or requested subscription

Our mailing address is:
Watkostdebouwvaneenhuurwoning / IJKX
Stationsplein 30
Weesp, 1382AD
Netherlands

Voeg ons toe aan je adresboek


unsubscribe from this list    update subscription preferences 


This email was sent to <<E-mail>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Watkostdebouwvaneenhuurwoning / IJKX · Stationsplein 30 · Weesp, 1382AD · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp