Copy
In deze editie: 'Taalwaarden', Sixties, Kleefkracht, 'BTW, weg ermee!', Spellinghulp, Schrijfspel.


Beste oud-cursist, -opdrachtgever, informatievrager, LinkedIn-relatie,


Soest, 13 november 2015 – In deze halfjaarlijkse nieuwsbrief een handvol taalzaken waarmee u allicht uw voordeel doet. Snelleestijd 3 minuten. Veel leesplezier!

TREND: 'TAALWAARDEN'


ING is integer, eerlijk, verstandig en verantwoordelijk, het VUmc betrokken, zorgvuldig en ambitieus. Althans dit zijn blijkens hun websites hun kernwaarden. Maar waaraan merk je dat?  

Een manier om kernwaarden te vertalen naar de praktijk is: ze in je taalgebruik tot uiting  brengen. De Amersfoortse copywriter Angelique van de Horst deed dit al in 2013. Zij vertaalde de kernwaarden van Post.nl. - gedreven, dichtbij en vindingrijk - in “taalwaarden” als  inspirerend, begrijpelijk en betrokken.

Kernwaarden naar taalwaarden vertalen lijkt trend te worden. In offerte-aanvragen wordt tenminste steeds vaker gevraagd om trainingen waarin de medewerkers een schrijfstijl leren die van de kernwaarden is afgeleid. 

Een goed voorbeeld is Pento, een netwerk van audiologische centra in Oost- en Noord-Nederland. Pento zocht een trainingsbureau dat de wens om helder te communiceren met hun verwijzers - huisartsen, KNO-artsen, leerkrachten, ouders - kon helpen waarmaken. 

Aanvankelijk werd gedacht aan schrijven in eenvoudig Nederlands omdat cliënten soms dyslectisch zijn. Om ook met doorsnee-lezers goed te kunnen communiceren, bleek gewonemensentaal echter een beter idee. De vakkennis van Pento-medewerkers - audiologen, logopedisten, psychologen - is niet altijd uit te drukken in ‘B1’, oftewel jip-en-janneketaal.  

Kernwaarden in taalgebruik vertalen vergt improvisatie. Drie van de vijf kernwaarden van Pento – vraaggericht, open, respectvol -  bleken perfect in schrijfwaarden uit te drukken. Twee vielen af en één voegden we toe: overzichtelijk. 

Onze trainer/tekstschrijver drs. Nancy van Etten schreef een schrijfwijzer die als basis dient voor korte trainingen, waaraan alle 280 Pento-medewerkers mogen deelnemen. Dit is meer dan Post.nl, ING of VUmc met hun kernwaarden doen. Pento gaat verder.

VERNIEUWDE SPELLING? LEER NU DE OUDE. 


Tien jaar na de vorige editie is vorige maand een nieuw ‘Groene boekje’ verschenen. De woordenlijst is teruggebracht tot alleen de woorden die online vaak worden opgezocht en is gehalveerd. De lijst is gratis te raadplegen op www.woordenlijst.org - handig voor wie een officiële schrijfwijze snel wil weten.
 
Wat gelukkig niet veranderd is, zijn de spellingregels. Want wie beheerst twintig jaar na dato de spelling van 1996 nu helemaal?  Zelf schrijf ik lange samengestelde woorden zoals achtuurjournaal zonder aarzelen aan elkaar. Ook weet ik wanneer het c of k, qu of kw, x of ks moet zijn en hoe het zit met tussen-n en tussen-s. Maar over Engelse werkwoorden (scrollen; scrolde-gescrold of scrollde -gescrolld) en accenten, streepjes en trema’s (havoër of havo-er), twijfel ik nog regelmatig. 

Tegelijk met het officiële Groene boekje van de Taalunie verscheen de nieuwe Spellingwijzer Onze Taal, voorheen het ‘Witte boekje’. Dit bevat, naast de spelling  van het ‘Groene boekje’, spellingwijzen die veel voorkomen en óók verdedigbaar zijn. 

De spellingchaos duurt dus voort. Toch is dit voornamelijk van belang voor liefhebbers van het Groot Dictee, omdat het daarin om finesses gaat. Wie ‘gewoon goed’ wil spellen, leert in anderhalve dag alle relevante regels in de training Hoe schrijf je dat? 

SIXTIES


Blits! Het honderdste boek van collega Wim Daniëls - de man die sneller schrijft dan zijn pc kan processen - gaat over de taal van de jaren zestig. 

De jaren zestig waren een opwindend tijdvak. De welvaart steeg met sprongen, technische vindingen vereenvoudigden het dagelijks leven in sneltreinvaart en maakten, mèt stormachtige maatschappelijke ontwikkelingen, vele nieuwe woorden nodig: aardgasbel, diepvries, doorzonwoning, gastarbeiders, girorekening, koelkast, maanlanding, pacemaker, rolpatroon, transcendente meditatie, witkar, zelfbediening. Ze zijn nu gewaarmerkt als jarenzestigwoorden. 

Maar Wim Daniëls heeft in Blits! met name de nieuwe, eigen woorden van de jeugd vastgelegd. Woorden dus voor popmuziek, kleding, lichtverdovende middelen en vrijere seks. Dit maakt voor wie in de sixties tiener was Blits! De taal van de jaren zestig tot een gevalletje jeugdsentiment.

Neem bijvoorbeeld mijn persoonlijk puberalfabet: automatiek, beatgroep, chick, discotheek, (helemaal het) einde, geweldig, hi-ha-happening, image, jokeren, kick, langharig, het máken, nozem, omturnen, psychedelisch, Q65, rieleksen, stuf, Top-40, underground, (hippe) vogel, wauw, (‘k) zie je. ‘t Is al bijna een jarenzestiggedicht, een readymade

Sommige woorden zijn  ingeburgerd, maar de meeste zijn allang opgevolgd door nieuwe jongerentaal. Al is één jarenzestig-boodschap sindsdien alleen maar belangrijker geworden: kommunikaatsie, weetjewel

KLEEFKRACHT


Een raadsvoorstel lezen in dertig seconden, kan dat? Volgens een Oost-Nederlands trainingsbureau is de 30-secondenlijn “de grootste eye-opener van de training: een raads- of collegelid leest uw voorstel op hoofdlijnen in 30 seconden!”

De 30-secondenlijn ontleent dit bureau aan het boek Professioneel schrijven van Ed Grubben en Jan Vriens uit 1995. Deze auteurs bedachten deze toets voor feedback op brochures. Wat is de reactie na een halve minuut neuzen in de brochure?  En wat is de reactie na een echte leesronde? 

Onze Oost-Nederlandse collega’s staan goed aangeschreven en de 30-secondenlijn is zinnig om lezers een eerste indruk te geven van elke tekst, dus ook van raadsvoorstellen. Maar de grootste eye-opener? 

In onze workshop Raadsvoorstellen schrijven beloven wij een andere, eigen eye-opener: 30-secondenlijm. We leren beleidsmedewerkers adviezen te schrijven met sterke argumenten, argumenten met kleefkracht. Om raadsleden tot verstandige  besluiten te laten komen, vinden wij die nóg belangrijker.    

IK BEN TOCH NIET GEK! 


Ieder jaar wordt er weer reikhalzend naar uitgekeken: de BTW-vrije dagen van de MediaMarkt. 21% BTW weg ermee! De actie duurt vijf dagen. Ook de trainingen van Bureau Zuijdgeest Beter Schrijven zijn vrij van BTW - de komende vier jaar. 

Dat zit zo. Trainingsbureaus die vrijstelling van BTW willen moeten daarvoor aantonen dat zij functiegerichte trainingen verzorgen. Daarvoor is een dure audit, een bedrijfscontrole, nodig die om de vier jaar moet worden herhaald. Wij besloten medio 2014 hiermee te wachten. 

Een jaar lang hebben we BTW over de trainingen berekend, nadat we eerst onze prijzen met 10% hadden verlaagd. Dit leek gunstig. Onze opdrachtgevers konden de betaalde BTW terug vragen (gemeenten kennen het BTW-compensatiefonds) en wij mochten de ontvangen BTW voor een deel zelf houden. 

Tot we de BTW-aanslagen binnen kregen. Die vielen niet mee. Na tóch een audit werken we nu weer vrij van BTW. Maar onze prijzen zijn nog altijd 10% lager. Dus wie over schrijftrainingen denkt, kan het beste nu 035-8874076 bellen. Per 1 januari gaan de prijzen omhoog naar het oude niveau.

HAPPY HET NIEUWE JAAR IN. 


Hoe overleven we dit jaar de Kerstdagen en Oud en Nieuw? De doelgroep van deze nieuwsbrief houdt van schrijven. Misschien kunnen we de overlevingskansen vergroten met pen en papier. 

In het nummer van Tekstblad dat op 15 december verschijnt, vindt u een oefening creatief schrijven die uw zelfbeeld wel eens zou kunnen veranderen. Bedacht voor trainingssituaties, is ze ook heel geschikt om met familie of vrienden te doen. In deze oefening gaat het om uw positieve kwaliteiten. Vaak kennen we die zelf  onvoldoende of vinden we ze juist vanzelfsprekend. Met deze oefening wordt u zich van deze eigenschappen meer bewust. Verwacht: gezelligheid, inspiratie, magie, opwinding, positiviteit, plezier. 

Alles wat u nodig hebt is een spelleider, een groepje familie of vrienden (maar u kunt de oefening ook alleen doen), en pen en papier. 

Met hoe de schrijfinstructies precies luiden, wachten we nog even tot na de publicatie. Maar zodra de nieuwe Tekstblad uit is, verschijnt de oefening ook op www.bureauzuijdgeest.nl. Wilt u hierop worden geattendeerd, stuurt u dan even een kattenbelletje naar ons e-mailadres. U ontvangt dan een herinnering. 
Uiteraard vind ik het leuk uw ervaringen nog eens te horen.  

DANK U! 


Lezer, dank voor uw belangstelling. Heeft u vragen of opmerkingen over trainingen of teksten, laat ze me weten. Ik hoor graag van u!

Met vriendelijke groet,
Peter Zuijdgeest

P.S. Wilt u anderen een plezier doen? Klik dan op onderstaande knoppen om deze nieuwsbrief te delen.
Bureau Zuijdgeest Beter Schrijven        
Prins Hendriklaan 28 | 3761 DV Soest | T 035-8874076 | M 06-33770874 I www.bureauzuijdgeest.nl
Forward
Share
Share
Tweet
+1
afmelden    gegevens aanpassen 

Email Marketing Powered by Mailchimp