Copy
Nieuwsbrief Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl
Rondweg Aduard - Nieuwklap en brug Aduard
View this email in your browser

lemmerdelfzijl

1 oktober 2015

Werk aan waterleidingen van start 


Vanaf volgende week, start Hak B.V. in opdracht van het Waterbedrijf Groningen met de boring onder Nieuwklap voor het vervangen van drinkwaterleidingen. Voorafgaand aan het werk plaatst Hak B.V. een aantal keten en containers nabij Nieuwklap, op het voormalige opslagterrein van Hoeksema.

Hak B.V. start volgende week en de planning is om voor de Kerst klaar te zijn.
Er wordt een leiding van 800 mm (diameter) evenwijdig met het Aduarderdiep geboord en een leiding langs de N355 met een diameter van 400 mm, voor een drinkwaterleiding, die in zuidelijke richting wordt verplaatst.
Uitschrijven   Update gegevens