Copy
SIEMei Nieuwsbrief.
Bekijk deze nieuwbrief online

Nieuwsbrief nr. 41, juni 2021


 
Oplevering spoorbrug
Onder een strak blauwe hemel waren velen op woensdagmiddag 2 juni jl. aanwezig op het voormalige rangeerterrein aan het Middegaal. De reden van deze belangstelling had alles te maken met de spoorbrug. Deze brug werd in 2014 ‘overbodig’ en tijdelijk op de Noordkade geparkeerd.  In de plannen voor  aanleg van een snelfietspad Uden-Schijndel kwam het idee om spoorbrug een prominente plek langs het fietspad te geven.
Na overleg over de keuze  waar de spoorbrug zou komen te liggen, kwamen de vrijwilligers van SIEMei in actie. Dit nadat de gemeente Meierijstad het verzoek had gedaan of SIEMei voor de nodige werkzaamheden zou kunnen zorgdragen. Vooral de vrijwilligers die nauw betrokken zijn bij  het spoor hebben grote inspanningen geleverd om eerst de brug op de Noordkade te demonteren en te verplaatsen m.m.v. Gaffert bv.  Hierna kon  de spoorbrug weer -met dank aan diverse sponsoren-  worden opgebouwd. De werkzaamheden hebben ongeveer 5 maanden geduurd en vonden dikwijls onder slechte weers-omstandigheden plaats.

Na een woord van welkom aan de aanwezigen door  Piet van der Poel,  voorzitter van SIEMei,  en een korte toelichting op het verrichte werk, kreeg wethouder Mevr. C. van der Pas het woord.Zij was zichtbaar onder de indruk wat de vrijwilligers hebben gepresteerd en blij dat de oplevering van de werkzaamheden aan de gemeente ook een stap was in de realisatie van het snelfietspad F50.
De voorzitter van SIEMei gaf de wethouder mee dat het spoorwegtracé  vanaf de Vorstenbosscheweg tot aan het Middegaal zich uitstekend leent voor het creëren van een spoorpark.
 
Wethouder van der Pas gooide het idee niet weg en vond het de moeite waard om het in gedachte te houden.

Vrijwilliger in de schijnwerper: Ronald van Uden

Ronald is geboren en getogen in Veghel.Na de lagere school heeft Ronald de opleiding voor automonteur gevolgd aan de LTS in Veghel. Voor hem was dit een basis om later vrachtwagenchauffeur te worden. Aansluitend is hij naar de Streekschool voor Vorming en Beroepsonderwijs in Den Bosch gegaan om daar de opleiding tot vrachtwagenchauffeur te volgen. Tijdens de opleiding heeft hij bij diverse bedrijven stage gelopen o.a. bij Drankenhandel Kennis in Veghel en Transportbedrijf Van der Heijden in Veghel. Na het afronden van de opleiding kon Ronald direct in dienst komen bij Van der Heijden in Veghel. Hij startte in het magazijn en om te leren omgaan met trailers reed hij de opleggers van de Mars chocoladefabriek naar het magazijn van Van der Heijden. Hij is bijna 20 jaar als chauffeur werkzaam geweest bij Van der Heijden en maakte daar enkele overnames van het bedrijf mee.


Lees hier meer >>>&g;>
 
Sponsor in de schijnwerper: Iede Velde
Iede is geboren in Veendam. Tijdens zijn kleuterjaren verhuisde zijn ouders naar Heerenveen en vervolgens naar Zutphen. In Zutphen groeide hij op en ging na de lagere school naar het Stedelijk Lyceum Zutphen om het Atheneum te volgen. Toen hij hiervoor geslaagd was is hij gaan studeren aan de Universiteit Twente te Enschede. Iede is in 1985 afgestudeerd in het vak werktuigbouwkunde.
 
Na het afronden van zijn studie is hij gaan werken bij DAF Trucks in Eindhoven en werd o.a. belast met de invoering van CAD (computer-aided design).Dit was tevens de reden waarom hij naar Brabant verhuisde. In 1989 trad hij in dienst bij een groot landelijk automatiseringsbedrijf (Volmac) en werkte bij verschillende opdrachtgevers hoofdzakelijk in de industrie.
 

Lees hier meer >>>>>
 
Afscheidsgeschenk voor museum SIEMei
Na 51 jaar met het optiek ambacht bezig te zijn geweest, waarvan 43 jaar als zelfstandig ondernemer, heeft Theo van Hout besloten om op 68-jarige leeftijd afscheid te nemen van zijn zaak Van Hout Optiek in Veghel en van zijn welverdiende pensioen te gaan genieten.
Al vele jaren bevindt zich in de zaak een vitrine met antieke optiek apparatuur. Dit was nog uit de tijd dat brillenglazen eerst met een glassnijder gekerfd werden waarna ze met een brokkeltang tot een aanvaardbare grootte werden teruggebracht. Daarna werden de glazen op een handslijpsteen op de juiste maat gesneden. Ook een antieke glasboor en een naoorlogse set met proefglazen om de sterkte te bepalen is nog aanwezig, plus een aantal antieke brilmonturen. Apparatuur die nu nog steeds werkt, maar die vooral door de technische mogelijkheden en computergestuurde instrumenten is ingehaald. Maar het ‘oude’ ambacht van brillen maken is nog s
teeds aanwezig.
Vanwege het afscheid heeft Theo van Hout besloten om deze vitrine met inhoud te schenken aan de Stichting Industrieel Erfgoed Meierij (SIEMei) te Veghel. Op de Noordkade in Veghel toont SIEMei in haar museum uiteenlopende voorbeelden van industriële en ambachtelijke bedrijvigheid uit de Meierij. De collectie loopt uiteen van letterzetmachines, houtverspaanders en een dragline, tot oude telefoontoestellen, gereedschappen en een lintzaagmachine. En nu dus ook oude optiek apparatuur van een oorspronkelijk 128-jarig Veghels bedrijf.
 

 
Sponsorborden vernieuwd
Met medewerking van Paul van der Laan van de Reklamefabriek zijn er nieuwe sponsorborden gemaakt. Ook zijn de logo’s door Paul op een professionele wijze gedrukt. Het ziet er nu keurig uit. Enkele vrijwilligers hebben de logo’s op de borden geplakt en opgehangen. Als het museum binnenkort weer opengaat kunnen de bezoekers zien welke bedrijven SIEMei ondersteunen. De sponsorlijst op de website is ook geactualiseerd.

Hebt u belangstelling om SIEMei te ondersteunen, stuur dan even een bericht naar sponsoring@siemei.nl en er wordt contact met u opgenomen.
Van de Bestuurstafel
Voor het bewaken van de doelstellingen die in 2009 zijn vastgelegd met betrekking tot de museum collectie, is besloten om goed in beeld te brengen wat er in de afgelopen jaren is opgebouwd en wat nu wel of niet past in het industrieel erfgoed Meierij. Een werkgroep bestaande uit vrijwilligers van SIEMei gaan de klus klaren.
De afgelopen jaren is er in de werkplaats hard gewerkt om een brandweerauto (eigendom van de heer P. Hoevenaars uit Boekel)te repareren en te restaureren. Enkele weken geleden is de brandweerauto overgedragen aan de eigenaar en is een einde gekomen aan een intensieve klus

De folder met informatie over SIEMei was aan een herziening toe. Naast inhoudelijke aanpassingen werd ook de lay-out aangepakt, GOZI, een van onze sponsoren- heeft gezorgd voor een gelikte folder. 


De huidige website is aan een update toe of mogelijk is het gewenst om een nieuwe website te bouwen. Intern worden een aantal opties onder de loep genomen en zal het bestuur – op basis van een advies- een besluit nemen

 
Voor uw Agenda
  • De Open Actie Dag 2021 is bepaald op zondag 26 september a.s. De komende maanden wordt gewerkt aan een interessant programma voor bezoekers. Uiteraard een en ander afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het COVID-19 virus.
Copyright © 2021 SIEMei, All rights reserved.


Wilt u uw gegevens wijzigen of afmelden?
Uw gegevens wijzigen or Afmelden.

Email Marketing Powered by Mailchimp