Copy
SIEMei Nieuwsbrief.
Bekijk deze nieuwbrief online

Nieuwsbrief nr. 41,  september 2021


 
De zomer ligt weer bijna achter ons.  Helaas niet het weer wat we hadden verwacht na de mooie zomer van 2020. Dat was wel welkom geweest na alle ellende die COVID-19 met zich meebracht. Zoals in vele sectoren was het ook kommer en kwel bij SIEMei  ten aanzien van rondleidingen,  foto shoots en bezoek aan ons museum.
Gelukkig beginnen de reserveringen binnen te komen. Voor de maand september kunnen we spreken van een goede bezetting. Het begon op 4 september met een bezoek van de Veenendaalse Oldtimer Club die met 130 personen een bezoek aan de Noordkade brachten.
Ondanks de relatieve rust zijn er binnen het bestuur onderwerpen aan de orde gekomen die tot actie hebben geleid. Zo is het project ‘spoorfietsen’ opgepakt, wordt er gewerkt aan de herpositionering van het museum en is er overleg gevoerd met de gemeente over een  financiële compensatie  voor het  verlies aan inkomsten door sluiting van het museum.
 
In Memoriam Jan Donkers
Op 3 september jl. is Jan Donkers overleden. Jan was voor  velen binnen de SIEMei organisatie een oud-collega. Hij was vele jaren werkzaam bij de afdeling Landbouwmechanisatie van de CHV.  Later is Jan vrijwilliger geworden bij SIEMei waar hij vooral betrokken was bij het in goede banen leiden van het parkeren op de Noordkade. Jan is 85 jaar geworden en op 10 september jl. heeft de uitvaartdienst plaatsgevonden
In Memoriam Cor van der Graaf
Cor van de Graaf werd bij SIEMei vrijwilliger op 1-9-2013 als gids voor rondleidingen / gastheer voor bruidsparen en het uitvoeren van klussen. Met zijn achtergrond al afgestudeerde van de Hogere landbouwschool te Roermond en zijn schat aan ervaringen bracht Cor veel kennis bij SIEMei binnen. Leuk is om te weten dat Cor naar Roermond op en neer ging op de fiets met de koffer achterop! Na zijn diensttijd in militaire dienst als reserve officier bij de landmacht, volgde Cor de lerarenopleiding en werkte op diverse landbouwscholen in de regio, laatstelijk als docent aan de MAS te Cuijk.
In 1962 trouwde Cor met Joke te Ravenstein en ze gingen wonen in Veghel. Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren, waarvan hun dochter Franchoise vorig jaar jammerlijk is overleden. Cor was een bescheiden man en pietje precies. Veel heeft Cor naast zijn werk voor de Veghelse gemeenschap betekend. Zo heeft Cor oa. in het bestuur van “Veghel Ontvangt” gezeten en was bestuurslid van Carnavalsvereniging “De Kuussegatters”. Verder is Cor voorzitter van de Heemkundekring Veghel geweest, secretaris van de “Gehandicapten sport Veghel”, lid van het schoolbestuur van de “Lambertusschool” en actief lid van de “Burger Sociëteit Veghel”. Voor de laatstgenoemde vereniging heeft Cor diverse auto-rally-puzzelritten en fietsroutes uitgezet. Voor SIEMei heeft Cor de afgelopen jaren menige rondleidingen in ons museum en op de Noordkade verzorgt. Enthousiasme en gedrevenheid waren enkele van zijn kenmerken. Na zijn val thuis, waarbij Cor zijn heup brak, is het helaas met zijn gezondheid bergafwaarts gegaan. Ondanks dat was een typische uitspraak van Cor ”Het komt goed”. Helaas is Cor op 17 juli jl. overleden.

SIEMei is Cor van de Graaf veel dank verschuldigd voor zijn inzet.
 
SIEMei koopt railbikes in Tessenderlo
Vooruit lopend op plannen om het fietsen op de spoorlijn (gedeelte van het voormalig Duits Lijntje) mogelijk te maken heeft SIEMei een 4-tal railbikes (spoorfietsen)  en een locomotief gekocht.
Samen met de eigenaar van café ’t  Groene Woud in Liempde – die ook 4 railbikes kocht - is het idee ontstaan om te gaan ‘spoorfietsen’.  De spoorfietsen bieden plaats aan vier personen. Twee sportievelingen trappen en twee genieters rijden gewoon mee en genieten van het landschap.
De railbikes werden in Tessenderlo (België)  gekocht. 20 jaar geleden werd het fietsspoorweg initiatief door de VVV-Tessenderlo in het leven geroepen en nadien geëxploiteerd door de Looise Railbikevereniging. Vanwege het gebrek aan  voldoende vrijwilligers voor de ‘uitbating’ was men genoodzaakt  te stoppen.
Hoe verder?
Er is een aantal stappen te ondernemen  zoals:
►het uitzetten van een definitief traject
►toestemming krijgen van zowel de gemeenten  Boxtel als Meierijstad om de toeristische attractie van start te laten gaan
►het opknappen van de railbikes
►het zorgdragen voor onderhoudswerkzaamheden aan het spoorwegtracé

 
Noteer deze datum in uw Agenda !!
De Vrijwilligers-Sponsor bijeenkomst wordt dit jaar gehouden op zaterdag 6 november a.s.. Vanaf 16.00 uur worden de vrijwilligers en sponsoren van harte welkom geheten.
 
Wij hopen dat coronamaatregelen geen roet in het eten zullen  gaan gooien maar blijven positief en hopen dit jaar onze traditionele bijeenkomst weer te mogen houden.
 
Bestuur SIEMei.
OPEN ACTIE DAG 2021 gaat niet door.
Het bestuur van SIEMei heeft  besloten de geplande Open Actie Dag op zondag 26 september a.s. niet te laten plaatsvinden. Twee belangrijke redenen liggen hieraan ten grondslag t.w. de situatie rondom de COVID ontwikkelingen en de beperkte ruimte achter het SIEMei complex en de Zuid-Willemsvaart.
Door de ‘aankleding’ van de kade met o.a. horecavoorzieningen is het niet meer mogelijk om machines zoals graafmachines  en draglines in actie te laten komen. Niet alleen het ruimtelijk aspect maar ook het niet kunnen voldoen aan veiligheidsgaranties spelen een cruciale rol in voornoemde besluitvorming.

 
Film voor Vrijwilligers binnen de Gemeente Meierijstad
Meierijstad is erg trots op alle vrijwilligers die binnen de gemeente actief zijn. Graag wil men allen persoonlijk bedanken en in navolging van het succes van voorgaande jaren een filmfestival in de Blauwe Kei aanbieden.

Vrijwilligers kunnen kiezen uit 2 opties t.w.:
16 of 17 oktober: Beholders, documentary dialogues, 1 kaartje voor ėėn van de drie geselecteerde documentaires*
OF
27 november :  Filmfestival , 1 kaartje beschikbaar voor ėėn van de 3 geselecteerde films*
 *op dit moment is bij SIEMei niet bekend welke documentaires en films worden gedraaid.

Zodra wij van de gemeente Meierijstad  een officiële uitnodiging ontvangen met het filmprogramma en nadere informatie, zullen wij alle vrijwilligers van SIEMei op de hoogte brengen van o.a. de wijze van aanmelden.

 
Vacatures voor Gidsen en Gastdames en- Heren
SIEMei (Stichting Industrieel Erfgoed Meierij) is gevestigd op de Noordkade in Veghel  en  heeft een museum waar jaarlijks vele bezoekers een kijkje komen nemen. Naast individuele bezoekers kunnen we met grote regelmaat grotere groepen verwelkomen. Onder andere (personeels)verenigingen, bezoek  door busmaatschappijen en familiebijeenkomsten. Gidsen verzorgen, naast een bezoek aan het museum, de rondleidingen op de Noordkade en gastdames- en heren zorgen voor ontvangst met een kopje koffie/thee. Na afloop wordt er in veel gevallen nog een drankje geserveerd.

Voor zowel gidsen en gastdames en -heren zouden wij graag beide  teams met vrijwilligers willen uitbreiden.Belangstellenden kunnen voor meer informatie contact opnemen met de voorzitter van SIEMei, de heer Piet van der Poel, bereikbaar via het email adres  pietvanderpoel@hetnet.nl  of telefonisch 065494764.
 
Copyright © 2021 SIEMei, All rights reserved.


Wilt u uw gegevens wijzigen of afmelden?
Uw gegevens wijzigen or Afmelden.

Email Marketing Powered by Mailchimp