Copy
Nyhedsbrev No. 1 - 25. februar 2015
Se denne mail i din browser
Idrætsforum København
Idrætsforum København
nyhedsbrev No 2. – juni 2015

Indhold
 
  • God sommer til alle
  • Det første Idrættens Dialogmøde fik en flot modtagelse
  • Næste Idrættens Dialogmøde holdes til september
  • Fremtidens kultur- og fritidspolitik i København får et fælles høringssvar
  • Strategi for idrætten i Valby bliver lavet i et interessant samarbejde
  • Et pænt brush-up til idrætsfaciliteter og rekreative områder
  • Mødeaktivitet i Idrætsforum Københavns grupper
  • Følg Idrætsforum København på de sociale medier

God sommer til alle
Sommeren venter forude, og vi rykker udenfor for at nyde København i det gode vejr. Rundt omkring strækker nye bygninger sig mod den blå himmel. 2150 Nordhavn bliver Københavns nyeste bydel. I løbet af det næste årti bliver Århusgade-kvarteret til et hjem for omkring 3.000 borgere og 6-7.000 arbejdspladser. Idrætten flytter også ind på Nordhavn – til lands og til vands, inde og ude. Hos Idrætsforum København bliver arbejdet fulgt tæt, så faciliteterne bl.a. bliver funktionelle og kan rumme flere idrætsgrene.
Idrætsforum København ønsker alle en god sommer med en opfordring til at bruge byens mange muligheder for at få motion og et godt grin med makkeren, modstanderen, træneren, holdlederen og alle de andre frivillige, der betyder så meget for foreningslivet.

Det første Idrættens Dialogmøde fik en flot modtagelse
Med 65 tilmeldte fik den første udgave af Idrættens Dialogmøde en rigtig god debut. Mandag den 13. april var der indbudt til møde på Københavns Rådhus. Aftenen begyndte med oplæg af overborgmester Frank Jensen og cand. scient., ph.d. Klaus Eskelund. Oplæggene blev fulgt op af en workshop, hvor der virkelig blev arbejdet konstruktivt ved bordene. En ønsket sideeffekt af dialogmøderne er networking, så al snakken og den positive stemning tegner godt. Efter mødet blev deltagernes notater samlet i en idébank, som skal gøre arbejdet i Idrætsforum København endnu mere målrettet. Tak for opbakningen samt input og idéer.
For flere oplysninger: http://www.idraetsforum.dk/ordene-fra-idraettens-dialogmoede-bliver-samlet-op/

Næste Idrættens Dialogmøde holdes til september
Næste gang idrættens folk mødes til Idrættens Dialogmøde, bliver i slutningen af september. Mødets tema er endnu ikke besluttet. Det er målet, at det er et emne, som både er aktuelt og skaber interesse hos mange. Der er allerede gode idéer at hente i idébanken, som blev oprettet efter dialogmødet i april, og info@idraetsforum.dk er altid åben for nye gode idéer. Det er gratis at deltage i Idrættens Dialogmøde. Tilmeldingen bliver åbnet ca. 2 uger før mødet.
For flere oplysninger: www.idraetsforum.dk

Fremtidens kultur- og fritidspolitik i København får et fælles høringssvar
Blandt høringssvarene til København Kommunes kultur- og fritidspolitik 2016-2019 findes det første svar, som er lavet i fællesskab mellem Idrætsforum København, DIF og DGI Storkøbenhavn. Udkastet til ”Kultur- og Fritidspolitikken 2016-2019” falder i god tråd med idrætsorganisationernes værdier og den fælles vision ”Bevæg dig for livet”. Lyst, glæde og et aktivt liv er blandt grundpillerne i arbejdet med idrætten med sidegevinster som sundhed og livslang læring. Med det fælles høringssvar vil idrætsorganisationerne rette fokus på det bidrag som idræt, motion og socialt samvær bringer ind i kulturlivet. Der skal samarbejdes og deles viden. De frivillige i idrætten skal støttes i deres virke, og faciliteter skal bygges, så flest mulige kan bruge dem. Det understreges, at Københavns Kommune altid kan finde sparring og samarbejde med idrætsorganisationerne, når det handler om at skabe de bedste rammer for den københavnske idræt. Fristen for indlevering af høringssvar er d. 16. juni.
For flere oplysninger: http://www.blivhoert.kk.dk/hoering/kultur-og-fritidspolitik-2016-2019

Strategi for idrætten i Valby bliver lavet i et interessant samarbejde
Til efteråret begynder processen, der bliver til en idrætsstrategi i Valby. Det sker på en workshop tirsdag d. 29. september med lokaludvalget og Idrætsforum København som værter. Efter en lignende workshop i november besluttede lokaludvalget at lave en særskilt idrætsstrategi. På Valby Dagene 4.-5. september bliver der gjort opmærksom på workshoppen. For Idrætsforum København er processen interessant som et første skridt i mere samarbejde med lokaludvalgene. Formålet er at sætte fokus på det nære idrætsliv, rammer og vilkår.
For flere oplysninger: Idrætsforum Københavns sekretariat info@idraetsforum.dk

Et pænt brush-up til idrætsfaciliteter og rekreative områder
Det vil gavne flere af den københavnske idræts faciliteter, at flertallet bag København Kommunes budget i slutningen af marts blev enige om ”Renoverings- og færdiggørelsespakken 2015”. Der er sat penge af til bl.a. renovering af idrætshaller, Tingbjerg Stadion får toiletter, og adgangen til flere faciliteter bliver forbedret med nye eller renoverede cykelstier og broer. Desuden er der rekreative områder, der kan bruges til motion og leg, som får et brush-up. Der blev uddelt 491 millioner kroner til investeringer og renovering, som skal øge servicen og forbedre hverdagen for københavnerne.
For flere oplysninger: Renoverings- og færdiggørelsespakken 2015

Mødeaktivitet i Idrætsforum Københavns grupper
Både styre- og arbejdsgruppen har i de seneste måneder holdt møder. Arbejdsgruppen var i maj på besøg på Nordhavn. Først var der rundtur på både den centrale del af Nordhavn og på de vindblæste moler, hvor udsigten over København er værd at køre efter. Herefter gav By&Havn et interessant indblik i planerne for Nordhavns udvikling.
På styregruppens møde var den fælles vision mellem DIF og DGI ”Bevæg dig for livet” på dagsordenen. Idrætsforum København, DIF og DGI Storkøbenhavn har lavet en analysegruppe, som skal bidrage med analyser og viden til at opfylde visionen om, at der i 2025 er 75% idrætsaktive i befolkningen, og 50% er medlem af en forening. På styregruppemødet blev det bl.a. diskuteret, hvilke tiltag analysegruppens arbejde kan danne grundlag for.
For flere oplysninger: Idrætsforum Københavns sekretariat info@idraetsforum.dk

Følg Idrætsforum København på de sociale medier
Ud over nyhedsbrevet er det muligt at læse mere om Idrætsforum København på www.idraetsforum.dk. Der bliver postet opdateringer og nyheder på LinkedIn-profilen. På Twitter hedder Idrætsforum København @IFK_Kbh. Så følg med, del og invitér andre til at tage del i kommunikationen omkring Idrætsforum København på de sociale medier.

Idrætsforum København arbejder politisk for at sikre de bedste betingelser og udviklingsmuligheder for den organiserede. Indsatsområderne er: Faciliteter, specialforbund, partnerskaber samt rekruttering af nye målgrupper til den organiserede idræt.
Copyright © 2015 Idrætsforum København. All rights reserved.

Ved Sporsløjfen 10, 2. sal
2100 København Ø.
Tlf. +45 5051 4632
www.idraetsforum.dk

Afmeld dette nyhedsbrev