Copy
Nyhedsbrev No. 1 - 25. februar 2015
Se denne mail i din browser
Idrætsforum KøbenhavnMarts 2015
Nyhedsbrev No 1.

  • Premiere på Idrætsforum Københavns nyhedsbrev.
  • Idrættens Dialogmøde holdes mandag den 13. april.
  • Ishockey-unionen er en del af Idrætsforum København.
  • Høringssvar på sundhedspolitikken i Københavns Kommune.
  • Idrætsforum København taler med om Nordhavns-planer.
  • Idrætsfaciliteterne – book dem, brug dem.
  • Sådan er Idrætsforum Københavns organisation.
  • Følg Idrætsforum København på de sociale medier.
 
Premiere på Idrætsforum Københavns nyhedsbrev – velkommen til
Velkommen til Idrætsforum Københavns nyhedsbrev. Det er det første af fire, som bliver sendt ud i løbet af 2015. Vi vil her fortælle om vores arbejde for at skabe de bedste rammer for den københavnske idræt. Vi vil komme med nyheder, dele viden og sætte fokus på vilkårene og mulighederne. Idrætsforum København arbejder for at skabe fælles løsninger og tænke på tværs af idrætsgrene. Derfor er vi altid åbne for at høre om idéer, aktiviteter og muligheder, som gavner den københavnske idræt. Så kontakt os gerne, så vi i fællesskab kan gøre idrætten i København endnu mere attraktiv. 
God læselyst!

Første udgave af Idrættens Dialogmøder holdes den 13. april
I 2015 afholder Idrætsforum København ”Idrættens Dialogmøder” 4 gange. Det første bliver holdt mandag den 13. april, kl. 19-21 på Københavns Rådhus. Emnet for mødet er ”Idrættens vilkår og rammer frem mod 2025”, og det åbnes ved overborgmester Frank Jensen. Frem mod mødet vil vi komme med navne på flere oplægsholdere samt oplysninger om tilmelding til dialogmødet.  Formålet med møderne er at sætte fokus på og skabe dialog omkring problematikker, udfordringer og muligheder i den københavnske idræt. Der vil på møderne være tid til både diskussion og til networking blandt deltagerne.
For flere oplysninger: www.idraetsforum.dk

Danmarks Ishockey Union er med i Idrætsforum København
I begyndelsen af året blev Danmarks Ishockey Union nyt aktivt forbund i Idrætsforum København, der dermed består 10 idrætsforbund. Der skal laves flere skøjtehaller i København, og her er DIU sammen med de lokale klubber involveret i udviklingen af faciliteterne. DIU’s kompetencechef Henrik Klinkvort træder ind i IFK’s styregruppe.

Høringssvar til en sundhedspolitik med mange muligheder
Udkastet til København Kommunes sundhedspolitik 2015-2025 hedder ”Nyd livet, københavner” og har de seneste måneder været til høring. Idrætsforum København har indgivet et svar til forslaget, som rummer mange gode, positive muligheder for den københavnske idræt og foreningslivet.
For flere oplysninger: http://blivhoert.kk.dk/hoering/nyd-livet-k-benhavner

Idrætsforum København taler med om Nordhavns-planer
Idrætsforum København sidder med ved arbejdsbordet, når Nordhavn skal planlægges. Sammen med Lokale- og Anlægsfonden vil Københavns Kommune lave en samlet plan for etableringen af bydelen. Planen forventes færdig i løbet af foråret. Idrætsforum København repræsenterer idrætten og vil have fokus på, at der bliver bygget faciliteter, som er gennemtænkte og brugbare til flere idrætsgrene. Når det bliver besluttet politisk, hvilke faciliteter, der skal bygges, vil Idrætsforum København kontakte de relevante specialforbund og lokale klubber, som kan bidrage med ekspertviden og lokal kendskab.
For flere oplysninger: Sekretariatsleder Søren Hemmingshøj - shem@idraetsforum.dk

Idrætsfaciliteterne – book dem, brug dem
Det sker for ofte, at haller og sale står tomme, selv om de er booket til idrætsaktiviteter. Kultur- og fritids-forvaltningen undersøgte i foråret ’14 udnyttelsen af idrætsfaciliteterne, og det viste sig flere gange, at klubber enten havde ingen eller blot ganske få medlemmer i hallen på deres bookede tider. De tomme haller kunne bruges af andre foreninger, og derfor opfordrer fritidschef Mads Kamp Hansen til, at foreninger, der ikke får brug for deres haltimer, aflyser deres booking i bookingportalen.
Idrætsforum København arbejder for, at de eksisterende faciliteter bliver udnyttet optimalt, og derfor vil IFK sammen med Kultur- og fritidsforvaltningen i de kommende måneder sætte fokus på udfordringen med tomme, bookede faciliteter. Det er vigtigt, at specialforbundene hjælper foreninger og klubber med at få optimeret deres omgang med det kommunale bookingsystem. Derfor vil vi gerne høre om gode idéer og tiltag, som kan komme de tomme haller og sale til livs og give så mange som muligt mulighed for at bruge eksisterede idrætsfaciliteter.
Har du idéer eller kommentarer, så kontakt info@idraetsforum.dk

Sådan er Idrætsforum København organiseret
Der er repræsentanter fra 10 specialidrætsforbund, DIF og Team Copenhagen i IFK’s organisation. Styregruppen består af politikere fra forbundene, og de udstikker rammerne og tager beslutningerne for Idrætsforum Københavns virke. I arbejdsgruppen sidder konsulenter fra specialforbundene og Team Copenhagen. De arbejder til dagligt med idrætten i København og er helt tæt på foreningerne. I IFK bliver konsulenternes viden brugt til at tilrettelægge, udvikle og udføre aktiviteter. Den daglige drift varetages af sekretariatet, som består af leder Søren Hemmingshøj og medarbejder Pernille Fløjstrup Andersen.
For flere oplysninger eller spørgsmål: info@idraetsforum.dk eller www.idraetsforum.dk

Følg os på de sociale medier
Dette nyhedsbrev er det seneste tiltag på kommunikationsfronten. I begyndelsen af året blev hjemmesiden www.idraetsforum.dk lanceret. Derudover har Idrætsforum København en profil på LinkedIn, og på Twitter hedder vi @IFK_Kbh. Vi opdaterer og sender nyheder ud løbende på de forskellige medier, så følg med, del og invitér gerne omkring dig.

Idrætsforum København arbejder politisk for at sikre de bedste betingelser og udviklingsmuligheder for den organiserede idræt i København. Indsatsområderne er: Faciliteter, specialforbund, partnerskaber samt rekruttering af nye målgrupper til den organiserede idræt.
 
Copyright © 2015 Idrætsforum København, All rights reserved.

Ved Sporsløjfen 10, 2. sal
2100 København Ø.
Tlf. +45 5051 4632
www.idraetsforum.dk

Afmeld dette nyhedsbrev